september

Møde i Bibliotekernes Dialogforum

Kære medlemmer af Bibliotekernes Dialogforum

Næste møde holdes fredag den 13. september, fra kl. 10-13 afsluttende med frokost.
Mødet holdes hos Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2., 1463 København K.

Dagsordenen følger ca. en uge før.
Har du ikke mulighed for at deltage, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk

 

Dagsorden
Referat

Bilag: 

EU copyright reform

DFFU oplæg

National Læsestrategi og de 7 indsatsområder
 

eReolenGO og samarbejdet med skolerne

DYS-Oplæg Bibliotekernes Dialogforum