april

Møde i Biblioteksparaplyen

Mødet den 10. april 2014, kl. 10-12 flyttes fra BF til Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2.sal, 1463 København K.

 
MØDEREFERAT
Biblioteksparaplyen

TID: 10. april 2014 10:00-12:00
HVOR: Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2. sal, 1463 København K.

Sidste møde blev aflyst, der er derfor ikke udsendt referat.

Der var afbud fra Steen B. Andersen, Lone Knakkergaard og Gitte Frausing.
Tilstede var: Belinda Nissen (bn@bib.sdu.dk); Eli Greve (Eli Greve (eligr@bib.sdu.dk)); Hellen Niegaard <hn@db.dk>; Johnny Roj-Larsen (Johnny Roj-Larsen (jrl@bf.dk); kirsten westh <westhkirsten@gmail.com>; Michel Steen-Hansen <msh@db.dk>; Mogens Vestergaard (Mogens Vestergaard (mogensv@roskildebib.dk));)); Søren Kløjgaard (skl@bf.dk)

Dagsorden:

 1. Paraplyen og arbejdsformen
  Den nye formand Søren Kløjgaard, Formand for BF kommer med oplæg til den fremtidige arbejdsform, herunder

  a. Det internationale
  Tidligere har det internationale arbejde fyldt en del i paraplyens arbejde. Hvordan skal vi fremover håndtere det?

  Orientering om

  EBLIDA 13-14 May, Athens, Greece, 22nd EBLIDA Annual Council Meeting & EBLIDA-NAPLE Conference "Libraries in transition. Changes? – Crisis? – Chances!" Den danske repræsentant I bestyrelsen er Lone Knakkergaard, Chef Vejle Bibliotekerne

  IFLA 16-22 August 2014, Lyon, France World Library and Information Congress 80th IFLA General Conference and Assembly. Kent Skov Andreasen, Chef for Odense Central Bibliotek er valgt til bestyrelsen og Kirsten Boelt, mediechef Ålborg Bibliotekerne er valgt til børnesektion

  IFLA Trend Rapport – DB har oversat den – kan vi bruge den som afsæt for en fælles temasætning af bibliotekerne?
  DB finansierer danskernes deltagelse i sektioner og bestyrelse, og har et internationalt netværk.

  Andre internationale fora?

  Afgørelse:
  På næste møde laves temadebat om mål med det internationale arbejde, samt mulighed for økonomisk støtte.

  Se ex. DB Internationale strategi fra 2010

  b. Høringssvar

  Biblioteksparaplyen har historisk lavet fælles høringssvar på de områder hvor bibliotekerne har fælles interesser, særligt i forhold til ophavsretslige spørgsmål både nationalt og internationalt. Tidligere har Harald von Hielmcrone fra statsbiblioteket været tilknyttet, men efter hans pension er det paraplyens medlemmer der må biddrage.

  DB har påtaget sig opgaven med at koordinerer høringssvar, med hjælp fra Forskningsbibliotekernes Ophavsretsforum. I år har vi lavet høringssvar på:

  i. Høring over forslag til lov om ændring af lov om ophavsret (Implementering af direktivet om forældreløse værker samt ændring af § 35)
  ii. Public Consultation on the review of the EU copyright rules

  Hvordan skal Biblioteksparaplyen femover arbejde med høringssvar?

  Afgørelse:
  DB koordinerer fortsat høringssvar. Sammen med Forskningsbibliotekernes Ophavsretsforum udarbejdes udkast, men alle medlemmer opfordres til at biddrage og være opmærksom på høringer, der kan have fælles interesse for bibliotekerne.

  Tema:
   

 2. Hvad kan vi bruge DDB til på tværs af paraplyen
  DDB er under udvikling og primært tænkt i en folkebiblioteksramme, men i biblioteksparaplyen har vi tidligere opfordret til at udnytte synergier mellem sektorerne i udviklingen (se bilag Høringsvar KL).

  Siden er der udviklet en del på projektet og der har blandet været berøring med Danbib som har konsekvenser for alle biblioteker.

  Vi sætter fokus på DDB og stiller skabt på udviklingen af DDB og samarbejdet om det.

  -Oplæg ved Trine Nielsen områdedirektør Kulturstyrelsen kommer med oplæg

  Hvorefter der lægges op til debat

  Afgørelse:
  Trine Nielsen og Tine Vind kom med oplæg, som kan se af medfølgende PP. Sagen drøftet.

  EVT.
  Michel Steen-Hansen orienterede om DB Digitaliseringskonference den 24 april.

 

Søren Kløjgaard og Michel Steen-Hansen