februar

Udvalgsmøde

Næste møde er tirsdag den 2. februar 2016 fra kl. 11-13.30
M
ødet afholdes i DB, Farvergade 27 D, København, og afsluttes med en let frokost.

Referat af møde.
Bilag: Digitale Strategier og DB informationsundervisning i en global virksomhed