Lærings- og Digitaliseringsudvalget

Udvalgets formål

 • Styrke folkebibliotekets rolle som formel samarbejdspartner i forhold til folkeskolerne og andre uddannelsesinstitutioner i kommunen
 • At arbejde aktivt på at få skabt en National Læsestrategi som Danmarks Biblioteksforening har foreslået undervisningsminister og kulturminister, gennem et styrket samarbejde mellem folkeskoler, forældre, folkeoplysning og kulturinstitutioner
 • At placere bibliotekerne centralt som institutionen der arbejder med Digital Dannelse og mestring af digital læring for børn, unge, voksne og ældre
 • Udvikle bibliotekernes folkeoplysende rolle som den åbne institution, der lokalt understøtter det kompetente medborgerskab adgang til de kompetencer, som deltagelsen et demokratisk samfund forudsætter
 • At styrke folkebibliotekernes rolle som markører for det 21. århundredes kompetencer
 • At udvikle strategier så folkebibliotekerne indarbejdes i de kommunale læringsstrategier
 • At støtte folkebibliotekerne i at professionalisere og udvikle deres læringsstrategier og læringstilbud
 • Styrke sammenhængen mellem det digitale og det fysiske biblioteks læringstilbud
 • Arbejde for at alle borgere får fri og lige adgang til digitale ressourcer, uanset hvor de bor
 • Arbejde for at der opnås en overensstemmelse imellem kulturpolitiske målsætninger og lovgivning – herunder ophavsret i en digital virkelighed

Rammer
Udvalget holder minimum to møder om året. På første møde opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU.
Udvalget planlægger herefter selv sin arbejdsgang og aktiviteter i dialog med FU og andre udvalg. Udvalget skal komme med oplæg til konferencer eller temaer til topmødet. Direktøren er sekretær for udvalget.
Organisation
Udvalget nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på dets konstituerende møde efter nyvalg.

Repræsentantskabet vælger en politisk formand og næstformand (valggruppe A) og yderligere 8 politiske repræsentanter og 9 faglige repræsentanter (valggruppe B).
Formanden er ansvarlig for udsendelsen og fastlæggelse af dagsordenen efter en forudgående dialog med næstformanden.

Udvalget refererer til Forretningsudvalget.

Udvalgets mødekalender

Tidligere møder i "Bibliotekerne – indgangen til læring"
Tidligere møder i "Bibliotekerne – indgangen til det digitale samfund"

Medlemmer af udvalget

 • Formand Bente Ankersen (A)
  Fredericia
 • Næstformand Hans Skou (V)
  Aarhus
 • Katrine Skov (A)
  Gladsaxe
 • Knud N. Mathiesen (O)
  Aarhus
 • Leif Utermöhl (A)
  Lolland
 • Leif Egholm (Lokalliste)
  Odsherred
 • Signe Bekker Dhiman (A)
  Aabenraa
 • May-Britt Andrea Andersen (C)
  Esbjerg
 • Bente Refslund (F)
  Silkeborg
 • Inger Nielsen (O)
  Fredericia
 • Annette Wolgenhagen Godt
  Allerød
 • Hanne Merete Sørensen
  Sønderborg
 • Britta Thuun-Petersen
  Viborg
 • Kirsten Westh
  Albertslund
 • Kirsten Marthedal
  Dansk Forfatterforening
 • Kristine Nygaard Ledet
  Skive
 • Peter Høybye
  Roskilde
 • Steffen Andresen Nissen
  Odense
 • Lars Bornæs
  Silkeborg