Ærlig dialog om innovation

Skrevet af

17. januar, 2012

Via Innovatøruddannelsen I og II er 50 medarbejdere over hele landet blevet uddannet som professionelle innovatører. De har lært værktøjer og metoder til at integrere innovative processer i hverdagens biblioteksarbejde, og det har kastet gode processer og resultater af sig. Udviklingen af et nyt, ubemandet bibliotek i Karlslunde, en fusion med borgerservice i Faxe og et helt nyt bibliotek i Helsingør er blot nogle af de mange projekter, hvor innovation har sat sine tydelige aftryk.

Men hvad hvis man hæver innovationen op på et højere niveau – som metode til at tackle de aktuelle, økonomiske vanskeligheder, som bibliotekerne oplever i disse år – kan det lykkes og, hvis ja, hvordan?

Ærlighed og prioritering
Jeppe Debois Baandrup fra Rambøll Management og Kirsten Engholm Jensen fra Midtlab.dk stod for at facilitere dagen. Indledningsvis fordelte de deltagerne i grupper med henholdsvis ledere og medarbejdere og bad dem om at reflektere over, hvad der skal til for at få innovationen til at lykkes for alvor.
Se hele oplægget (powerpoint)

Blandt lederne blev der især lagt vægt på: Ærlighed og prioritering, motivation gennem forståelse, plads til eksperimenter, rentabilitet samt evnen til at dyrke forandringsledelse og skabe en forandringskultur. For gruppen med medarbejdere blev der især lagt vægt på ledelsens opbakning, ærlighed og klare prioriteringer.

Se svar fra både leder- og medarbejdergrupperne (powerpoint)

Innovation som positiv drivkraft
Der skal laves mere for færre midler, synes at være en klar tendens for bibliotekernes fremtid. Det stiller store krav til alle medarbejdere. På workshoppen blev innovation fremhævet som et vigtigt redskab i processen. For netop ved at tænke kreativt og åbne op for alternative løsninger, kan bibliotekerne forblive en vigtig brik i det demokratiske samfund – også i en fremtid med mere arbejde og færre penge.

”Brug innovationen som positiv drivkraft, og I stiller jer selv stærkt i den aktuelle situation.”, lød opfordringen fra Kirsten Engholm.

Så ud fra en formodning om, at bibliotekerne i fremtiden skal lave 20 % mere bibliotek for 10 % færre penge, satte Jeppe Debois Baandrup og Kirsten Engholm atter deltagerne på arbejde: Hvordan vil I løse et stigende arbejdspres og forventninger om mere service for færre penge? lød næste opgave til dagens deltagere.

Opbakning og dialog er afgørende
”Organisationens rammer er endnu ikke gearet til de kreative processer, som innovationen indebærer”, lød det fra flere af de uddannede innovatører. I en travl hverdag møder innovationen til tider modstand. Arbejdet med innovation – af gavn og ikke blot af navn – kræver plads, mod og autoritet. Det blev i den forbindelse understreget, at kommunikationen mellem medarbejderne, ledelsen og politikerne er helt afgørende.

Ifølge Jeppe Baandrup er netop kommunikationen én af de vigtigste forudsætninger for, at en organisation kan realisere potentialet i innovationen,
– ”Det handler ikke om, at medarbejderne skal tale ledelsens sprog – men om at finde et fælles sprog for innovation, som alle i organisationen forstår og bruger.”

Klart signal fra politikerne
Til en afsluttende debat var to politikere inviteret, Henrik Vestergaard, medlem af DBs repræsentantskab og Jørn Rye Rasmussen, medlem af DBs forretningsudvalg og repræsentantskab. Begge signalerede klart til bibliotekerne, at de gerne vil være med til at bruge innovation til at retænke bibliotekerne og sprede medarbejdernes mange kompetencer til andre områder.

Til bemærkningerne om, at der til tider er en mangelfuld dialog mellem bibliotek og politikere, svarede Henrik Vestergaard og Jørn Rye Rasmussen enstemmigt med en klar opfordring,

– “Budgetforhandlingerne er langt fra det eneste sted, vi politikere kan mødes med jer på. Har I borgerne, så har I os politikere. På den måde er der et entydigt interessefællesskab, som vi kan blive bedre til at udnytte, end det er tilfældet i dag”.

Innovation som tema i de kommende år
Som afslutning på dagens workshop understregede direktør for Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen, at man det kommende år vil sætte fokus på innovation og specielt på, hvordan man kan udnytte det i momentum af krisetiden.

Biblioteksforeningen vil lægge op til, at man i partnerskab med de enkelte regioners biblioteker vil holde workshops om, hvordan man lokalt bruger innovation til at opnå både en bedre service og et økonomisk rationale – når nu der skal spares.

I løbet at efteråret 2012 vil der blive spillet ud med en række arrangementer om innovation i bibliotekerne.

Trendspotting – på DB Årsmøde 2013

Laboratoriet for innovation og kreativitetEt eksperimentarium for store børn – Thomas Sture Rasmussen og Julie Frost fra Ballerup Bibliotek og Kulturhus lagde ud med et ...

Innovation

Sådan lyder konklusionen fra en stor undersøgelse blandt IT-beslutningstagere fra Europa, Mellemøsten og Afrika fra begyndelsen af 2011, og man kan frygte at det samme gør sig ...

Præsentation af “Biblioteket i byudviklingen”

Den nye publikation sætter fokus på bibliotekets betydning som bymæssigt ikon, placemaker og katalysator. Derfor fandt receptionen for bogen også sted på Københavns nye og ...