Innovation

Skrevet af

4. januar, 2012

Sådan lyder konklusionen fra en stor undersøgelse blandt IT-beslutningstagere fra Europa, Mellemøsten og Afrika fra begyndelsen af 2011, og man kan frygte at det samme gør sig gældende i biblioteksbranchen, som eller traditionelt er kendt for at være en af de mest innovative.

Den økonomiske krise generelt og de mange kommunale nedskæringer kan få chefer og politikere til at nedprioritere udviklingsarbejdet til fordel for bare at holde lyset tændt. Det er at grave sin egen grav, hvis man ikke konstant udvikler sine tilbud over for de krævende og kritiske brugere, som så bare vil forsvinde, hvilket vil føre til flere nedskæringer – altså den negative spiral.

Se 13 innovationsbud til bibliotekerne

Danmarks Biblioteksforening har løbende fokus rettet mod bibliotekernes evner og muligheder for at være innovative og nytænkende. Dels på den økonomiske front, hvor de kommunale budgetter igennem en årraække har været under stadigt større pres, dels i det daglige, praktiske arbejde på bibliotekerne, hvor det er vigtigt at kvalificere medarbejderne til, også i en krisetid, at kunne se muligheder og se fremad.

I maj 2010 var Danmarks Biblioteksforening derfor med til at arrangere temadagen "Innovation i en kristed", og i december 2011 afvikledes workshoppen "Ærlig dialog om innovation". Læs mere om hvad der kom ud af arrangementerne.

Danmarks Biblioteksforening vil i 2012 sætte fokus på innovation og specielt på, hvordan man kan udnytte det i momentum af krisetiden. DB vil i partnerskab med de enkelte regioners biblioteker holde workshops om, hvordan man lokalt bruger innovation til at opnå både en bedre service og et økonomisk rationale – når nu der skal spares. I løbet at efteråret 2012 vil der mere konkret blive spillet ud med en række arrangementer om innovation i bibliotekerne.
 

Trendspotting – på DB Årsmøde 2013

Laboratoriet for innovation og kreativitetEt eksperimentarium for store børn – Thomas Sture Rasmussen og Julie Frost fra Ballerup Bibliotek og Kulturhus lagde ud med et ...

Ærlig dialog om innovation

Via Innovatøruddannelsen I og II er 50 medarbejdere over hele landet blevet uddannet som professionelle innovatører. De har lært værktøjer og metoder til at integrere ...

Præsentation af “Biblioteket i byudviklingen”

Den nye publikation sætter fokus på bibliotekets betydning som bymæssigt ikon, placemaker og katalysator. Derfor fandt receptionen for bogen også sted på Københavns nye og ...