Biblioteker er for alle – ikke kun eliten

Skrevet af

30. august, 2011

Undersøgelser viser, at en række af de kulturinstitutioner, som får mest kulturstøtte af staten, primært benyttes af højtuddannede, hvilket har affødt artiklen ”Den offentlige kulturstøtte går til eliten” i Politiken den 31. august 2011.

Blandt de støttede institutioner nævnes folkebibliotekerne. Med 36 mio. besøgende på årsbasis er det vigtigt at fremhæve, at bibliotekerne bestemt ikke kun er for eliten. Bibliotekernes mangfoldige tilbud handler om kultur, ligesom de handler om undervisnings- og læringstilbud.

Hvor besøgsfrekvensen altså ligger i top på bibliotekerne, ligger kulturstøtten til bibliotekerne målt pr. besøgende til gengæld i bund sammenlignet med støtten til andre kulturinstitutioner. Dette er ganske paradoksalt når man ser, hvordan bibliotekerne er en af de eneste kulturinstitutioner som rent faktisk har formået at henvende sig til hele befolkningen.

”Vi hylder naturligvis kulturen i bred forstand. Nye ideer skal støttes, så der er noget for enhver smag, både den brede og den smalle” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.

”Men ser man på listen over de støttede kulturtilbud, sidder jeg unægtelig tilbage med en mærkelig smag i munden. Det har helt fra starten været et klart mål, at kulturstøtten skulle brede kulturen ud til hele folket. Netop dét gør bibliotekerne langt bedre end alle de øvrige institutioner, som nævnes i undersøgelsen. Bibliotekerne er ikke kun for eliten, men for hele folket. Burde støtten så ikke være højere end det faktisk er tilfældet, når så stor og bred en del af befolkningen har taget bibliotekernes mange tilbud til sig?” siger Vagn Ytte Larsen.
 

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Søg ”Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter” for maj og juni 2021

Kulturaktører, herunder biblioteker, kan nu søge tilskud til nye eller planlagte indendørs kulturaktiviteter i perioden fra den 6. maj til og med den 30. juni 2021.  Vær ...