Indlæg om Kulturstøtte

Søg ”Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter” for maj og juni 2021

Kulturaktører, herunder biblioteker, kan nu søge tilskud til nye eller planlagte indendørs kulturaktiviteter i perioden fra den 6. maj til og med den 30. juni 2021.  Vær ...

Biblioteker er for alle – ikke kun eliten

Undersøgelser viser, at en række af de kulturinstitutioner, som får mest kulturstøtte af staten, primært benyttes af højtuddannede, hvilket har affødt artiklen ”Den ...