Søg ”Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter” for maj og juni 2021

Skrevet af

23. april, 2021

Kulturaktører, herunder biblioteker, kan nu søge tilskud til nye eller planlagte indendørs kulturaktiviteter i perioden fra den 6. maj til og med den 30. juni 2021. 

Vær opmærksom på, at man ikke kan søge om tilskud fra ”Aktivitetspulje til kulturaktiviteter” til indendørsaktiviteter, der finder sted fra den 1. maj til og med den 5. maj 2021, da kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller i et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som aflyst på forhånd.

Hvem kan søge?
Foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, kan søge puljen. Det kan være for eksempel et teater, spillested, koncerthus, orkester, museum, cirkus, en stand-up-venue, revy, biograf, folkeoplysende forening eller multiarena.

Puljen understøtter desuden publikumsrettede kulturaktiviteter målrettet børn og unge, som finder sted i for eksempel daginstitutioner eller folkeskoler.

Tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud fra tidligere aktivitetsperioder, og som har været nødt til at aflyse deres aktiviteter på grund af skærpede coronarestriktioner, har mulighed for at flytte den samme aktivitet til aktivitetsperioden fra den 1. maj 2021 til den 30. juni 2021. 

Tilskuddet vil ikke blive opreguleret ved anmodningen om at rykke samme aktivitet i tilfælde af, at tilskudsmodtageren allerede har anvendt dele af tilskuddet i forbindelse med omkostninger til den aflyste aktivitet.

Hvad ydes der støtte til?
Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mindst 26 fremmødte publikummer til stede samtidig ved aktivitetens gennemførelse. Der gives tilskud på op til 65 procent af kulturaktivitetens omkostninger, og der kan søges op til 1,5 millioner kroner per aktivitet.

Vær opmærksom på, at hver ansøger højst kan modtage 6 millioner kroner i tilskud fra puljen i perioden fra den 1. maj til den 30. juni 2021.

Søg og læs mere om aktivitetspuljen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, som administrerer aktivitetspuljen og en lang række andre COVID-19-relaterede kompensationsordninger.  

Læs mere om aftalen, der forlænger Aktivitetspuljen, i aktstykket (pdf)  

Læs mere om kompensationsordninger og puljer  

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19"

Se også Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Samtlige coronarestriktioner ophører fra 1. februar 2022

Epidemikommissionen har vurderet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Dermed ophører samtlige coronarestriktioner på Kulturministeriets ...

Biblioteket har stadig åben med nye restriktioner for kultur- og idrætslivet

På baggrund af hastigt stigende smitte med den nye omikronvariant har et politisk flertal på møde i Folketingets Epidemiudvalg den 17. december 2021 besluttet at indføre en ...

Nye Covid19-restriktioner

Regeringen har den 8. december 2021 fået opbakning fra et flertal i Folketingets Epidemiudvalg til bl.a. at begrænse indendørs koncerter mv. med stående publikum. Samtidig ...

Opdatering om coronapas

Kulturministeriet har opdateret deres Q&A med uddybende spørgsmål/svar om reglerne om coronapas, som netop er trådt i kraft. Særligt ét spørgsmål i denne Q&A ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

Alle Covid-19 restriktioner ophæves den 10. september 2021

Som udmeldt d. 27. august ønsker regeringen ikke at forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, når den nuværende kategorisering udløber d. 10. ...

Opdaterede covid-19 retningslinjer

Kulturministeriets retningslinjer og Q&A er opdateret efter de seneste lempelser af afstands- og arealkrav. Desuden er enkelte anbefalinger og afsnit udgået af retningslinjer ...