Bibliotekerne inddrages aktivt i regeringens handleplan om FN’s Verdensmål

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

11 juni, 2021

Bibliotekerne inddrages aktivt i regeringens handleplan om FN’s Verdensmål
Regeringen har fremlagt "Handlingsplan for FN's Verdensmål" indeholdende 15 nye initiativer. Et af initiativerne er "Styrkelse af bibliotekernes formidling af verdensmålene". Ud over at fremhæve bibliotekernes formidling af verdensmålene, fremhæver handlingsplanen også andre dele af bibliotekernes arbejde, herunder selve den borgerinddragende proces.

Formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A) hilser regeringens inddragelse af bibliotekerne i handlingsplanen særdeles velkommen:
”Den danske og globale grønne ungdomsbevægelses krav om klimahandling gør det meget tydeligt for alle, at de yngre generationer i endnu højere grad end deres forældre engagerer sig i Verdensmålsarbejdet. Det er godt. Vi skal blive ved med at understøtte fundamentet for den folkelige forankring af Verdensmålene, og vi skal sikre, at flere danskere har forudsætningerne for at leve og bidrage til en bæredygtig livsstil, og her både kan og vil bibliotekerne spille en central rolle, hvilket regeringen netop har sat en tyk streg under i den nye handlingsplan.”

Bibliotekernes verdensmåls-netværk DB2030 har arbejdet målrettet på at få bibliotekerne inddraget i handlingsplanen, da bibliotekerne som landets mest besøgte kulturinstitution netop har den forandringskraft der skal til, for at få alle der vil en bedre verden, til at arbejde med verdensmålene.

”Initiativerne beskrevet i regeringens handlingsplan rammer lige ned i områder, som DB2030 arbejder for. Blandt andet er der i netværket netop igangsat en certificeringsproces, der skal styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for dialog og handling, så den folkelige involvering i FN’s verdensmål i stigende grad bliver handlingsorienteret og udbredes i alle landets kommuner.
Både Spar Nord Fonden og Trygfonden støtter op med fondsmidler til at udvikle certificeringen, så nu er vi spændte på om regeringen, i forlængelse af den nye handlingsplan, kommer med midler til at sætte det i drift i alle landets biblioteker.” slutter Steen Bording Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening.

Det kræver politisk handling at skabe folkelig opbakning

Danmarks klimaminister, Lars Aagaard (M), har en pointe med budskabet om at Danmark er og skal være ambitiøse, men ikke uden massiv opbakning i befolkningen. I et demokrati kan ...

Har du hørt Danmarks nye Klimasang?

”Det regner med muligheder” er titlen på vindersangen som blev kåret i Bibliotekernes verdensmålsuge UGE17, skrevet og sunget af Jonas Dueholm og Ida Wenøe. Sangen giver ...

FNs Verdensmål 17

Bibliotekernes Verdensmålsuge UGE17 kulminerer i denne uge med en masse aktiviteter på bibliotekerne landet over. Se hvad der sker i nærheden af dig. Verdensmål 17 er ...

FNs Verdensmål 16

Hvad går verdensmål 16 ud på? Verdensmål 16 handler om, at alle skal kunne leve trygge og fredelige liv i inkluderende samfund, hvor der er tillid mellem borgere, ...

FNs Verdensmål 14

Fiskekvoter og beskyttede områder virker, men vi driver rovdrift på havet Verdensmål 14 handler om at forbedre og beskytte livet i verdens have. Der skal langt mindre ...

FNs Verdensmål 13

Hvad går verdensmål 13 ud på? Stigende verdenshave, havis, der smelter på nordpolen, og ekstremt vejr som skovbrande, hedebølger og oversvømmelser.Vi ser allerede mange ...

FNs Verdensmål 12

Hvad går verdensmål 12 ud på? I dag forbruger især de rige lande for meget og for uholdbart.En tredjedel af verdens mad bliver smidt ud, og der bliver drevet rovdrift på ...

FNs Verdensmål 11

Hvad går verdensmål 11 ud på? Flere og flere flytter fra landet til byerne, og allerede i 2050 forventes det, at to tredjedele af verdens befolkning bor i byer.  Derfor er ...