Bibliotekerne inddrages aktivt i regeringens handleplan om FN’s Verdensmål

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

11 juni, 2021

Bibliotekerne inddrages aktivt i regeringens handleplan om FN’s Verdensmål
Regeringen har fremlagt "Handlingsplan for FN's Verdensmål" indeholdende 15 nye initiativer. Et af initiativerne er "Styrkelse af bibliotekernes formidling af verdensmålene". Ud over at fremhæve bibliotekernes formidling af verdensmålene, fremhæver handlingsplanen også andre dele af bibliotekernes arbejde, herunder selve den borgerinddragende proces.

Formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A) hilser regeringens inddragelse af bibliotekerne i handlingsplanen særdeles velkommen:
”Den danske og globale grønne ungdomsbevægelses krav om klimahandling gør det meget tydeligt for alle, at de yngre generationer i endnu højere grad end deres forældre engagerer sig i Verdensmålsarbejdet. Det er godt. Vi skal blive ved med at understøtte fundamentet for den folkelige forankring af Verdensmålene, og vi skal sikre, at flere danskere har forudsætningerne for at leve og bidrage til en bæredygtig livsstil, og her både kan og vil bibliotekerne spille en central rolle, hvilket regeringen netop har sat en tyk streg under i den nye handlingsplan.”

Bibliotekernes verdensmåls-netværk DB2030 har arbejdet målrettet på at få bibliotekerne inddraget i handlingsplanen, da bibliotekerne som landets mest besøgte kulturinstitution netop har den forandringskraft der skal til, for at få alle der vil en bedre verden, til at arbejde med verdensmålene.

”Initiativerne beskrevet i regeringens handlingsplan rammer lige ned i områder, som DB2030 arbejder for. Blandt andet er der i netværket netop igangsat en certificeringsproces, der skal styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for dialog og handling, så den folkelige involvering i FN’s verdensmål i stigende grad bliver handlingsorienteret og udbredes i alle landets kommuner.
Både Spar Nord Fonden og Trygfonden støtter op med fondsmidler til at udvikle certificeringen, så nu er vi spændte på om regeringen, i forlængelse af den nye handlingsplan, kommer med midler til at sætte det i drift i alle landets biblioteker.” slutter Steen Bording Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening.

Vær med i konkurrencen om Danmarks Klimasang

De danske folkebiblioteker inviterer alle, unge som gamle, til at deltage i konkurrencen om at skrive ’Danmarks Klimasang’. Vil du eller I deltage i konkurrencen om at skrive ...

Verdensmål & biblioteker

Kom til temadag om bibliotekernes bæredygtighedsarbejde og få inspiration til nye aktiviteter og samarbejder. På temadagen formidler vi erfaringer og deler gode eksempler på ...