Bibliotekerne vil være drivkraft for verdensmålene

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening m.fl.

5 maj, 2021

20 danske biblioteker går nu i front for at udvikle og afprøve en model til at engagere lokale borgere i verdensmålene. Målet er, at det skal afføde en mangfoldighed af lokale initiativer på tværs af landet, som borgerne kan mødes om og drive i fællesskab med støtte fra biblioteket. Samtidig skal biblioteket selv være med til at vise vejen ved at udvikle mere bæredygtige løsninger i eget hus.

”Vi ved at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil arbejde med at skabe en bedre verden. Bibliotekerne er som landets mest besøgte kulturinstitution helt oplagte som facilitatorer for borgernes arbejde med verdensmål, også fordi mange biblioteker allerede i dag arbejder med verdensmål. Derfor er vi også glade for at der nu kommer turbo på at komme i gang med arbejdet, for det er vores ambition at omsætte verdensmålene til hverdagsmål” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen (A), som også er kulturudvalgsformand i Aarhus.

Modellen skal danne grundlag for en verdensmålscertificering for biblioteker, som kan give landets biblioteker en fælles ramme for arbejdet med verdensmålene.

Projektet er sat i søen i et samarbejde mellem Chora 2030 og Danmarks Biblioteksforening, og 19 danske folkebiblioteker samt et forskningsbibliotek deltager. Projektet kører over de næste to år og indledes med et forprojekt, som er finansieret af Spar Nord Fonden. Hovedprojektet, som starter august 2021, gennemføres med en bevilling fra TrygFonden.

Certificeringsprogrammet lanceres i løbet af projektet og åbnes, så alle interesserede biblioteker kan deltage. Programmet vil samle og bygge oven på de eksisterende erfaringer, og det skal tydeliggøre bibliotekernes muligheder for at spille en aktiv rolle, ikke bare gennem oplysning om verdensmålene, men ved at bidrage til konkret handling. Det skal ske ved, at bibliotekerne både selv bidrager til mere bæredygtige løsninger og ansporer de lokale borgere til at engagere sig.  

Der er brug for, at flere tager aktivt del i den omfattende bæredygtige omstilling, vi som samfund står overfor, og her har de danske folkebiblioteker et helt særligt potentiale. De spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet og er den kulturinstitution i Danmark, der når bredest ud med sine 38 millioner årligt besøgende. Samtidig er det et sted, hvor folk kan mødes på tværs af alder, uddannelse og social baggrund.

De 20 biblioteker går nu i gang med at udfolde det potentiale ved at blive kulturbærere for en bæredygtig udvikling og opbygge fællesskaber, hvor folk kan mødes, sætte initiativer i værk og opleve, at de i fællesskab kan bidrage og gøre en forskel.

Deltagere
Ballerup Bibliotekerne, Dragør Bibliotekerne, Esbjerg Kommunes Biblioteker, Glostrup Bibliotek, Herning Bibliotekerne, Hillerød Bibliotekerne, Ikast-Brande Bibliotek, Kulturium Ishøj Bibliotek, Koldingbibliotekerne, Middelfart Kultur & Bibliotek, Nyborg Bibliotek, Rudersdal Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne, Struer Bibliotek, Svendborg Bibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek, Tønder Kommunes Biblioteker, Tårnby Kommunebiblioteker, Aalborg Bibliotekerne og Aarhus Bibliotekerne.

Kontakt
Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening: msh@db.dk, 4030 5230
Kristine Fjord Tolborg, direktør, Chora 2030: kristine@chora2030.dk, 3011 4703

Om Danmarks Biblioteksforening
Danmarks Biblioteksforening er bibliotekernes interesseorganisation det politiske og faglige netværk for landets politikere og fagprofessionelle. Danmarks Biblioteksforening arbejder blandt andet for at inspirere til borgerinddragelse, samskabelse og partnerskaber, for at facilitere debatter om fremtidens biblioteker og for at inspirere til at flere læser mere og at alle børn læser af lyst.
https://www.db.dk/

Om Chora 2030
Chora 2030 er en almennyttig organisation, som arbejder med at omsætte verdensmålene til handling i en dansk kontekst. Chora 2030 står bag verdensmålscertificeringen 2030 SKOLER, som støtter uddannelsesinstitutioner i at integrere verdensmålene i undervisning, drift og virke, og som har inspireret bibliotekerne til at udvikle en lignende model.
http://chora2030.dk/

Vær med i konkurrencen om Danmarks Klimasang

De danske folkebiblioteker inviterer alle, unge som gamle, til at deltage i konkurrencen om at skrive ’Danmarks Klimasang’. Vil du eller I deltage i konkurrencen om at skrive ...

FNs Verdensmål 5

Hvad går verdensmål 5 ud på? Vi har fået færre barnebrude og flere kvinder i parlamenter, så der er langsom fremgang for ligestillingen i verden.Halvdelen af jordens ...