Biblioteket er værdifuldt for borgerne

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

24 juli, 2011

Biblioteket er værdifuldt for borgerne
Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne.

Af de flere end 1.000 adspurgte danskere svarede hele 98 % at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres bibliotek, og 92 % af brugerne oplever, at biblioteket har stor værdi for dem. Undersøgelsen dokumenterer desuden entydigt, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en uddannelse.
 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383 / vagn@ytte.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230 / msh@db.dk

Hver anden dropper biblioteksbesøget, hvis der er for langt til det nærmeste …

Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne. Af de flere end 1.000 adspurgte ...

Skønlitteraturen topper på biblioteket

Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne. Af de flere end 1.000 adspurgte ...