Børn der bruger biblioteket får længere uddannelse

Skrevet af

4. juli, 2011

Ny undersøgelse dokumenterer en klar sammenhæng mellem biblioteksbrug og uddannelsesniveau.

”Vi har længe haft en formodning om, at de der bruger biblioteket som børn også er dem der går i gang med en uddannelse. Den nye undersøgelse dokumenterer denne sammenhæng helt klart” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.
 

At biblioteket med flere end 35 mio. årlige besøgende er landets største kultur- og læringsinstitution er velkendt.
En undersøgelse udført af Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning for Danmarks Biblioteksforening borer nu dybere i bibliotekernes betydning for borgerne. Helt friske resultater dokumenterer nu entydigt, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en uddannelse.
 
Brug af biblioteket synes altså at have en afgørende betydning for borgernes lyst til at uddanne sig.
 
”Det er meget tilfredsstillende at få dokumenteret den fornemmelse, som vi jo har haft længe” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen og fortsætter:
”Fra alle sider efterlyses der veluddannede borgere – det vigtigste danske råstof – og undersøgelsen viser klart, at politikerne i høj grad kan være med til at sikre dette. Sørger vi for hele tiden at have moderne biblioteker med relevante tilbud for alle, giver politikerne dermed deres borgere de bedste muligheder for at tilegne de nødvendige færdigheder i vidensamfundet”.

Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor politikerne til at medtænke bibliotekerne aktivt, både i den lokale som nationale kultur- og videnspolitik. Med en klar politisk vedtaget rolle og retning for bibliotekerne sikres samtidig den bedst mulige udnyttelse af det store arbejde, som der dagligt lægges på små som store biblioteker over hele landet. Et arbejde, som blandt andet giver borgerne lyst til at uddanne sig!

Undersøgelsen
Fra den 26. maj til 6. juni 2011 blev ca. 1.000 danskere på 15 år og ældre spurgt om deres brug af biblioteket.

 

Sammenholdes svarene med de adspurgtes uddannelsesniveau ses, at borgere, der som børn har brugt biblioteket meget, også har en langt større sandsynlighed for at få en højere uddannelse end borgere som ikke brugte biblioteket som børn. Tendensen er klar på alle uddannelsesniveauer.

Der er gennemført statistisk analyse for sammenhæng mellem biblioteksbrug som barn og ung og så det uddannelsesniveau, de har opnået. Formålet er at undersøge, om der kan identificeres en effekt af tidlig og væsentlig benyttelse af folkebibliotekerne og så tilbøjeligheden til at gennemføre en videregående uddannelse.

Det fremgår, at i alt 80 % af de adspurgte er enig eller meget enig i, at de som barn og ung har anvendt biblioteker. Det fremgår samtidig, at personer med studentereksamen, HF eller lignende (87 %), personer med mellemlang videregående uddannelse (91 %) eller lang videregående uddannelse (88 %) i højere grad end de øvrige har anvendt bibliotekerne. Resultatet er interessant og statistisk signifikant.

Undersøgelsen dokumenterer således, at bibliotekerne har en uddannelseseffekt på den måde, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en videregående uddannelse.

Hele undersøgelsen kan hentes her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383 / vagn@ytte.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230 / msh@db.dk

Få også flere oplysninger på det seneste Biblioteksbarometer, som netop er offentliggjort af Styrelsen for Bibliotek og Medier: http://www.bibliotekogmedier.dk/presse/temaer/biblioteksbarometer

Hver anden dropper biblioteksbesøget, hvis der er for langt til det nærmeste …

Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne. Af de flere end 1.000 adspurgte ...

Biblioteket er værdifuldt for borgerne

Biblioteket er værdifuldt for borgerneEpinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne. ...

Skønlitteraturen topper på biblioteket

Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne. Af de flere end 1.000 adspurgte ...

Danskerne er glade for biblioteket

Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne. Af de flere end 1.000 adspurgte ...

Hvis 95 % skal have en uddannelse skal bibliotekerne styrkes!

  Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne.  Helt friske resultater ...

Biblioteket giver børn lyst til at læse

Hele 93 % af befolkningen mener, at biblioteket bidrager til børns læselyst. Det viser en ny undersøgelse udført af Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning for ...