Biblioteket giver børn lyst til at læse

Skrevet af

6. juli, 2011

Hele 93 % af befolkningen mener, at biblioteket bidrager til børns læselyst. Det viser en ny undersøgelse udført af Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning for Danmarks Biblioteksforening.

Børns læselyst er væsentlig, fordi den har betydning for udvikling af læseevne og dermed på sigt evnen til at uddanne sig. Undersøgelsen viser nemlig også, at biblioteksbrug som barn og ung bevirker, at man senere gennemfører en uddannelse.
 
Moderne og attraktive børnebiblioteker er derfor et afgørende element i det kommunale tilbud til børnene, i bestræbelserne på at stimulere de fremtidige generationer til at tilegne sig læsefærdigheder som en af de helt grundlæggende færdigheder for uddannelse og læring gennem hele livet.
”Man kan derfor heller ikke overvurdere effekten af bibliotekernes evne til at tiltrække børnefamilierne, vuggestuerne og børnehaverne til arrangementer og andre begivenheder. Hver gang børn kommer på biblioteket bliver de på en eller anden måde introduceret til læsning, og dermed til en af de allervigtigste færdigheder, som de skal erhverve sig så tidligt i livet som muligt” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.
 
Skal børnene lære at læse, er det nødvendigt at de har lyst til at læse, og her er bibliotekerne en fantastisk inspirationskilde. Evnen til at læse og tilegne sig viden nærer børn og unges fantasi og lyst til at lære mere, og som undersøgelsen også viser, så øger brugen af biblioteket som barn sandsynligheden for, at man gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse og siden opnår en videregående uddannelse.
”Uanset hvordan man vender og drejer det, er det altså helt utroligt vigtigt at få børnene til at læse. Derfor er det også meget glædeligt, når undersøgelsen viser, at befolkningen har så stor tiltro til at bibliotekerne bidrager til børnenes læselyst. Vi kan derfor kun opfordre kommunerne og landets politikere til at sikre vores børn de bedst mulige faciliteter på bibliotekerne, så vi får så veluddannet en befolkning som muligt” slutter Danmarks Biblioteksforening formand Vagn Ytte Larsen.
 
For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383 / vagn@ytte.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230 / msh@db.dk

Få også flere oplysninger på det seneste Biblioteksbarometer, som netop er offentliggjort af Styrelsen for Bibliotek og Medier: http://www.bibliotekogmedier.dk/statistik/biblioteksstatistik/biblioteksbarometer/

Hver anden dropper biblioteksbesøget, hvis der er for langt til det nærmeste …

Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne. Af de flere end 1.000 adspurgte ...

Biblioteket er værdifuldt for borgerne

Biblioteket er værdifuldt for borgerneEpinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne. ...

Skønlitteraturen topper på biblioteket

Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne. Af de flere end 1.000 adspurgte ...

Danskerne er glade for biblioteket

Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne. Af de flere end 1.000 adspurgte ...

Hvis 95 % skal have en uddannelse skal bibliotekerne styrkes!

  Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning har for Danmarks Biblioteksforening set nærmere på bibliotekernes betydning for borgerne.  Helt friske resultater ...

Børn der bruger biblioteket får længere uddannelse

Ny undersøgelse dokumenterer en klar sammenhæng mellem biblioteksbrug og uddannelsesniveau. ”Vi har længe haft en formodning om, at de der bruger biblioteket som børn ...