Biblioteket skaber deltagelse i folkestyret

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

17 juni, 2016

En helt ny undersøgelse fra Moos-Bjerre & Lange Analyse lavet for Danmarks Biblioteksforening viser, at biblioteket betyder rigtig meget for den demokratiske samtale. Oplevelsen af man bliver en del af et fællesskab gør sig nemlig gældende for hele 68% af indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark, som bruger biblioteket, mens 51% af biblioteksbrugerne med dansk oprindelse har samme oplevelse.

Det glæder formanden for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen ”da det jo netop er bibliotekets stærkeste rolle at facilitere mødet mellem mennesker og deres evne til at indgå i fællesskabet. Det man traditionelt kalder dannelse. Det er jo netop det, biblioteket kan, hvad enten det gør det med litteraturformidlingen, kulturoplevelsen eller skaber debatarrangementer. Og nogle gange er biblioteket bare et af de 450 rum landet over, som mennesker mødes i og selv skaber”

I spændingsfeltet mellem sociale medier, aviser og tv på den ene side og de moderne forsamlingshuse som folkehøjskoler og folkebiblioteker på den anden side udspilles en demokratisk samtale. Nogle siger den demokratiske debat er syg, andre mener at den folkelige debat aldrig har været mere levende end nu.

Kommer debatten ud over ens netværks egne grænser, eller debatterer vi kun med dem, som vi i forvejen er enige med?
Hvordan engageres befolkningen i en egentlig debat, så demokratiet for alvor kommer til udfoldelse?
Er en DanmarksKanon en måde at skyde en debat i gang på?

På folkemødet vil Kulturministeren debattere med blogger Anne Sophia Hermansen og Politikens lederskribent Amalie Kestler om folkestyrets tilstand og folkets involvering i debatten, bl.a. med fokus på folkebiblioteket. I debatten deltager desuden formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen, formand for Højskoleforeningen Lisbeth Trinskjær mens Troels Mylenberg, Chefredaktør, direktør Fyns Amts Avis – Fynske Medier er moderator.

Debatten finder sted hos Bibzonen i Kulturens Telt (G27) på Indermolen i Allinge, lørdag den 18. juni fra kl. 13:00

For yderligere oplysninger, kontakt
Steen B. Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening, tlf. 3057 9985
Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening, tlf. 4030 5230

De mindre bysamfund sætter stor pris på biblioteket som mødested

Ny undersøgelse viser, at biblioteksbrugere især i landdistrikter og småbyer oplever biblioteket som et mødested for mennesker. Undersøgelsen er lavet i juni 2015 af ...

Europæisk konference om demokrati i ny medievirkelighed

I anledning af det danske formandskab for EU har den europæiske copyright og biblioteksorganisation EBLIDA lagt deres 20-års jubilæumskonference i København fredag den 11. maj ...