FN afslutter Post-2015-Agenda forhandlingerne og sætter nye mål for 2030

Skrevet af

6. august, 2015

Biblioteker fra hele verden har fået udbredelse af læsning som nøgle for al udvikling med på agendaen. Et indsatsområde som også er centralt for vor del af verden, hvor basale læsefærdigheder er under pres.

Efter mere end tre års forhandlinger blev FN i søndags enige om nye mål for en bæredygtig udvikling. I Danmarks Biblioteksforening og i den internationale biblioteksorganisation IFLA har vi presset på, for at få adgangen til information via bibliotekerne med i de fælles mål, og hilser velkomment at alle FNs medlemsstater er enige om Post-2015 Agenda, en international udviklingsdagsordenen til kamp mod bl.a. fattigdom i verden: TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

”Vi er utroligt glade for den store indsats som IFLA og danske FN-aktører har lagt i forarbejdet til den nye 2030-Agenda” udtaler Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen (A)

Den ny 2030-Agenda omfatter flere forhold af interesse for bibliotekssektoren, bl.a. målet om udbredelse af læsning som nøgle til al anden udvikling. Et område som IFLA og biblioteksorganisationer verden over har arbejdet hårdt for at få med i den nye internationale dagsorden.
Et indsatsområde, som ikke bare er relevant for udviklingslande men i høj grad også for vor del af verdenen, f.eks. i Danmark hvor det i dag stik mod alle tidligere forventninger er sådan at nogle unge går ud af skolen uden basale læsefærdigheder.

Danmarks Biblioteksforenings formand og sekretariat vil drøfte udviklingsmålene og agendaens muligheder og udfordringer med internationale partnere på IFLA-kongressen i Cape Town senere denne måned og herefter i biblioteksforeningens egne organer.

”Bibliotekernes indsats blev allerede tydelig sidste år med vedtagelsen af IFLA Lyon-Deklarationen, om samfundsbetydningen af adgang til viden via læsning, uddannelse og biblioteker.
Bibliotekerne kan spille en afgørende rolle når et land skal udvikles, idet adgangen til information er central for borgernes muligheder for at uddanne sig. Vi er derfor meget tilfredse med at se at adgang til information, indsats mod analfabetisme og for læsning er med i de nye FN-mål. Som formand i biblioteksforeningen er jeg naturligvis særligt glad for at se den stærke omtale af adgang til oplysning, som omhandler bibliotekernes opgave med at sikre offentlig adgang til information samt beskyttelse af fundamentale rettigheder som bl.a. menneskerettigheder” slutter Steen B. Andersen

FAKTA
2030-Agendaen omfatter 17 såkaldt bæredygtige udviklingsmål (Sustainable Development Goals -SDGs) og i alt 179 målsætninger omfattende forhold som økonomisk, miljømæssig og social udvikling.
Opgaven verden over er nu for alle relevante offentlige og private partnere at bidrage til udmøntning og implementering af hovedmålene, for dermed sikre en global udvikling af samfund, baseret på menneskerettigheder og med lige adgang for alle til uddannelse og læring – som vejen til aktivt medborgerskab.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891TRANSFORMING%20OUR%20WORLD.pdf

IFLA 2024 i Dubai er aflyst

IFLA meddeler, at the Emirates Library and Information Association har trukket deres invitation om at afholde IFLA 2024 i Dubai tilbage. Planerne om at IFLA 2024 skulle afholdes i ...

Danmarks Biblioteksforening anbefaler at IFLAs verdenskongres ikke afholdes i Dubai

(English version below) IFLA offentliggjorde i juni, at man planlægger at afholde verdenskongressen WLIC 2024 i Dubai. Det har der været en del kritik af, derfor har man lavet ...

IFLA WLIC i Dubai 2024

IFLA har meddelt, at organisationens verdenskongres, WLIC, skal afholdes i Dubai i 2024. ”Det er uacceptabelt, hvis bibliotekernes verdensorganisation IFLA holder den årlige ...

IFLA 2019

DB er repræsenteret af Knud Schulz, tidl. chef for Aarhus Bibliotekerne, i IFLA’s styrende organ Governing Board. DB finansierer desuden dansk deltagelse i to ...

IFLA WLIC 2020 er aflyst

IFLA World Library and Information Congress 2020 i august i Dublin er blevet aflyst pga. coronakrisen. Dublin bliver i stedet værtsby i 2022. Forberedelserne til næste års IFLA ...

IFLA 2019 Athen

Libraries: Dialogue for ChangeÅrets WLIC – World Library and Information Congress – finder sted i dagene fra den 24. til den 30. august i Megaron-konferencecenter. ...

Bidrag til IFLAs Global Vision Ideas Store

IFLA inviterer bibliotekarer over hele verden til at bidrage med værktøjer og initiativer til at få udmøntet de mange gode ideer, som blev indsamlet i IFLAs Global Vision ...

Bedste IFLA poster 2018 er dansk!

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har vundet Best IFLA Poster 2018 med temaet 'Childrens Reading Habits in a Digitized World'Stort tillykke til Tænketanken og dens ...