FN afslutter Post-2015-Agenda forhandlingerne og sætter nye mål for 2030

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

6 august, 2015

Biblioteker fra hele verden har fået udbredelse af læsning som nøgle for al udvikling med på agendaen. Et indsatsområde som også er centralt for vor del af verden, hvor basale læsefærdigheder er under pres.

Efter mere end tre års forhandlinger blev FN i søndags enige om nye mål for en bæredygtig udvikling. I Danmarks Biblioteksforening og i den internationale biblioteksorganisation IFLA har vi presset på, for at få adgangen til information via bibliotekerne med i de fælles mål, og hilser velkomment at alle FNs medlemsstater er enige om Post-2015 Agenda, en international udviklingsdagsordenen til kamp mod bl.a. fattigdom i verden: TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

”Vi er utroligt glade for den store indsats som IFLA og danske FN-aktører har lagt i forarbejdet til den nye 2030-Agenda” udtaler Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen (A)

Den ny 2030-Agenda omfatter flere forhold af interesse for bibliotekssektoren, bl.a. målet om udbredelse af læsning som nøgle til al anden udvikling. Et område som IFLA og biblioteksorganisationer verden over har arbejdet hårdt for at få med i den nye internationale dagsorden.
Et indsatsområde, som ikke bare er relevant for udviklingslande men i høj grad også for vor del af verdenen, f.eks. i Danmark hvor det i dag stik mod alle tidligere forventninger er sådan at nogle unge går ud af skolen uden basale læsefærdigheder.

Danmarks Biblioteksforenings formand og sekretariat vil drøfte udviklingsmålene og agendaens muligheder og udfordringer med internationale partnere på IFLA-kongressen i Cape Town senere denne måned og herefter i biblioteksforeningens egne organer.

”Bibliotekernes indsats blev allerede tydelig sidste år med vedtagelsen af IFLA Lyon-Deklarationen, om samfundsbetydningen af adgang til viden via læsning, uddannelse og biblioteker.
Bibliotekerne kan spille en afgørende rolle når et land skal udvikles, idet adgangen til information er central for borgernes muligheder for at uddanne sig. Vi er derfor meget tilfredse med at se at adgang til information, indsats mod analfabetisme og for læsning er med i de nye FN-mål. Som formand i biblioteksforeningen er jeg naturligvis særligt glad for at se den stærke omtale af adgang til oplysning, som omhandler bibliotekernes opgave med at sikre offentlig adgang til information samt beskyttelse af fundamentale rettigheder som bl.a. menneskerettigheder” slutter Steen B. Andersen

FAKTA
2030-Agendaen omfatter 17 såkaldt bæredygtige udviklingsmål (Sustainable Development Goals -SDGs) og i alt 179 målsætninger omfattende forhold som økonomisk, miljømæssig og social udvikling.
Opgaven verden over er nu for alle relevante offentlige og private partnere at bidrage til udmøntning og implementering af hovedmålene, for dermed sikre en global udvikling af samfund, baseret på menneskerettigheder og med lige adgang for alle til uddannelse og læring – som vejen til aktivt medborgerskab.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891TRANSFORMING%20OUR%20WORLD.pdf

IFLA WLIC 2020 er aflyst

IFLA World Library and Information Congress 2020 i august i Dublin er blevet aflyst pga. coronakrisen. Dublin bliver i stedet værtsby i 2022. Forberedelserne til næste års IFLA ...

Skal du til IFLA for første gang – gratis?

Har du aldrig været på IFLAs årlige kongres tidligere, har du måske nu en chance for at komme med, næsten gratis. IFLA tilbyder nemlig, takket være støtte fra MyCEB, at ...

Nordisk bud til IFLAs Global Vision

Bibliotekernes verdensorganisation IFLA, som i disse dage har verdenskongres i Wroclaw i Polen, har under parolen 'Sammen skaber vi fremtiden' sat gang i en ...

Call for posters og papers til IFLA 2017

Skal du eller andre fra dit bibliotek med på IFLAs WLIC konference i Polen til august, så benyt lejligheden til at få vist jeres aktiviteter mest og bedst muligt. Lav en ...

Dansk special session, IFLA 2016

På den netop overståede IFLA verdens kongres, havde Danmarks Biblioteksforening lavet en speciel session for de danske politikere og ledere der deltog, med focus på hvordan man ...

Verdens bedste bibliotek 2016 er dansk!

Mandag den 15. august uddeltes ‘Systematic – Public Library of the Year 2016’ til verdens bedste bibliotek lige nu.Vinderen blev DOKK1 ! Kæmpestort tillykke til ...

The world’s best public library

Four libraries from respectively Australia, the US and Denmark has been nominated by an international judge committee for the Public Library of the Year Award 2016. The winner of ...

Verdens bedste bibliotek

Mandag den 15. august uiddeles ‘Systematic – Public Library of the Year 2016’ som gives til verdens bedste bibliotek lige nu. Uddelingen fiinder sted på ...