FNs Verdensmål 1

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

2 januar, 2023

DE DANSKE BIBLIOTEKER SÆTTER FOKUS PÅ VERDENSMÅLENE I UGE17
UGE17 er en landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål, som tager afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Hvad går verdensmål 1 ud på?

Det første af de 17 verdensmål handler om at afskaffe fattigdom. 

I praksis betyder det, at alle mennesker skal have mindst 1,90 dollars om dagen at leve for. Omregnet svarer det til ca. 13 kr. pr. dag.
Samtidig skal andelen af fattige mennesker, som har lidt mere end 1,90 dollars om dagen, men stadig kæmper med at få mad på bordet og rent tøj på deres børn, halveres. 

Heldigvis er fattigdommen på verdensplan raslet ned gennem den seneste generation. 

I 1990 levede godt hver tredje person på jorden i ekstrem fattigdom – i 2019 var det faldet til hver tiende.
Det svarer til omkring 730 millioner mennesker. 

Da verden lukkede ned under coronapandemien, steg den globale ekstreme fattigdom igen med cirka 97 millioner personer, hvilket næsten skruer kampen mod fattigdom tilbage til år 2017. 

Omvendt kan fortsat økonomisk udvikling, udviklingshjælp og sociale sikkerhedsnet være med til at give de fattigste en vej ud af fattigdommen. 


Danske børn i fattigdom er næsten fordoblet på 20 år     

Selvom der næsten ikke findes ekstrem fattigdom i Danmark, så findes der relativ fattigdom. 
Relativ fattigdom måles ud fra den nationale fattigdomsgrænse, som er den mindste indkomst, man kan leve et værdigt liv for i Danmark. 

I 2020 var der 241.700 danskere i relativ fattigdom, hvilket er et fald på 8.000 fra året før. 

I Danmark er der særligt fokus på fattigdom blandt børn, og det vurderes, at cirka 56.500 børn levede under den nationale fattigdomsgrænse i 2020 – et lille fald i forhold til 2019, men næsten en fordobling siden 2001.
(Citat fra rapporten ”på vej mod verdensmålene” s. 4 og 5. Rapporten er lavet af Verdens Bedste Nyheder for 2030-panelet med støtte fra Tietgenfonden, Spar Nord Fonden, Realdania, Lundbeckfonden og Industriens Fond).
 
Fattigdom gør børn udsatte, fordi de ikke er i nærheden af det, som mange andre børn tager for givet.
Det kan være alt fra julehygge til sommerferier eller endda at få madpakker med i skole sidst på måneden.

Fattigdom sætter negative spor gennem livet.
Børnene trives dårligere, isolerer sig, trækker sig fra sociale relationer, klarer sig dårligere i voksenlivet, får kortere eller ingen uddannelse og får flere sundhedsproblemer.
(Læs mere i rapporten Udsatte børnefamilier i Danmark er ekstremt pressede).


Hvem arbejder for at mindske fattigdom i Danmark?

Red Barnet er et godt eksempel på en af de større organisationer, der arbejder for at mindske fattigdom blandt børn i Danmark.
De har mere end 2000 frivillige, der er organiseret i 60 forskellige lokalforeninger rundt omkring i Danmark.
(Læs mere her: Om Red Barnet – Save the Children Denmark).

I lokalforeningerne stabler frivillige tilbud til udsatte familier på benene. 
Der er fx familie-oplevelses-klubber for familier, der har det svært, og som mangler netværk og mangler muligheder for at opleve noget.
Det er ture, hvor familierne kan mødes og få mulighed for at danne gode relationer, så de kan hjælpe hinanden og få nogle gode oplevelser sammen. 
Der bliver  arrangeret sommerlejr, ligesom de frivillige hjælper udsatte familier med at finde ud af, hvad der er af tilbud om hjælp lige præcis i deres område.

Der er også mulighed for at søge om tilskud til fritidsaktiviteter til børnene, enten til kontingent eller til køb af udstyr, eller det kan være, at de frivillige hjælper med at køre til og fra fodbold, og bliver på sidelinjen under kampen, hvis forældrene ikke har mulighed for det – enten fordi de ikke har en bil, eller ikke har kræfterne til det.
(Læs mere hos DR her: Sådan hjælper du bedst familier i fattigdom). 

Et andet godt eksempel på en stor organisation, der arbejder for at mindske fattigdom i Danmark, er Dansk Røde Kors

Dansk Røde Kors har omkring 35.000 frivillige i deres 204 lokale afdelinger rundt omkring i Danmark. 

De lokale afdelinger gør en medmenneskelig forskel med udgangspunkt i de lokale behov. 
F.eks. Røde Kors Parat, der er et netværk af hjælpere, som står klar med praktisk hjælp til udsatte og sårbare borgere i en akut situation.
De træder til her og nu, når der er brug for dem til en kortere og tidsbegrænset opgave. 
Det kan være akut, når et hospitalsophold slutter, når man skal i karantæne pga. corona eller over en periode med sygdom eller genoptræning.
Et andet eksempel er julehjælp eller økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.  
(Læs mere hos Røde Kors her: Har du brug for hjælp?


Hvordan kan du hjælpe i arbejdet om at mindske fattigdom i Danmark?

Udover at melde dig som frivillig i en af de lokalafdelinger, der arbejder for at bekæmpe fattigdom i dit lokalområde, er der også andre muligheder for at gøre noget på egen hånd.
Du kan f.eks.:

  • Købe Hus Forbi, da det giver indtægter til de hjemløse
  • Købe tøj og andre varer i forretninger, der giver en del af deres overskud til velgørende formål
  • Stille dine aflagte ting og tøj ved de ”byttecentraler”, der er oprettet som en del af genbrugsstationerne rundt omkring i Danmark. Hvis din by ikke har en ”byttecentral”, kan du jo eventuelt foreslå, at der bliver oprettet en
  • Købe din kaffe hos de producenter, der har direkte aftaler med kaffefarmerne – på den måde sikrer man, at kaffebønderne får en reel løn for den kaffe, de producerer
  • Købe fairtrade produkter for at støtte bæredygtige handelssystemer, der sikrer, at de ansatte bliver lønnet ordentligt
  • Dele dine kompetencer med dem, der har brug hjælp, f.eks. gennem de mange it-cafeer eller lektiecafeer, der findes på landets biblioteker  
  • Donere tøj og legesager til organisationer, der støtter udsatte familier i Danmark
  • Sponsorere et barn i Den tredje Verden, så han/hun får adgang til mad, uddannelse og sundhed
  • Donere penge til organisationer, der bekæmper fattigdom i verden

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

Det kræver politisk handling at skabe folkelig opbakning

Danmarks klimaminister, Lars Aagaard (M), har en pointe med budskabet om at Danmark er og skal være ambitiøse, men ikke uden massiv opbakning i befolkningen. I et demokrati kan ...

Har du hørt Danmarks nye Klimasang?

”Det regner med muligheder” er titlen på vindersangen som blev kåret i Bibliotekernes verdensmålsuge UGE17, skrevet og sunget af Jonas Dueholm og Ida Wenøe. Sangen giver ...

FNs Verdensmål 17

Bibliotekernes Verdensmålsuge UGE17 kulminerer i denne uge med en masse aktiviteter på bibliotekerne landet over. Se hvad der sker i nærheden af dig. Verdensmål 17 er ...

FNs Verdensmål 16

Hvad går verdensmål 16 ud på? Verdensmål 16 handler om, at alle skal kunne leve trygge og fredelige liv i inkluderende samfund, hvor der er tillid mellem borgere, ...

FNs Verdensmål 14

Fiskekvoter og beskyttede områder virker, men vi driver rovdrift på havet Verdensmål 14 handler om at forbedre og beskytte livet i verdens have. Der skal langt mindre ...

FNs Verdensmål 13

Hvad går verdensmål 13 ud på? Stigende verdenshave, havis, der smelter på nordpolen, og ekstremt vejr som skovbrande, hedebølger og oversvømmelser.Vi ser allerede mange ...

FNs Verdensmål 12

Hvad går verdensmål 12 ud på? I dag forbruger især de rige lande for meget og for uholdbart.En tredjedel af verdens mad bliver smidt ud, og der bliver drevet rovdrift på ...

FNs Verdensmål 11

Hvad går verdensmål 11 ud på? Flere og flere flytter fra landet til byerne, og allerede i 2050 forventes det, at to tredjedele af verdens befolkning bor i byer.  Derfor er ...