FNs Verdensmål 3

Skrevet af

16. januar, 2023

DE DANSKE BIBLIOTEKER SÆTTER FOKUS PÅ VERDENSMÅLENE I UGE17
UGE17 er en landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål, som tager afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Hvad er verdensmål 3?

Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre skal have mulighed for et godt helbred – både fysisk og psykisk. 

Inden 2030 vil vi have bugt med epidemierne aids, malaria og tuberkulose, og alle i verden skal have adgang til vacciner og en eller anden form for sygesikring. 

På verdensplan er der sket store fremskridt de seneste år. 

I dag lever mennesker i gennemsnit mere end otte år længere end i 1990. 

I samme periode er andelen af børn, der dør, før de er fyldt fem år, mere end halveret, og andelen af mødre, der dør i barselssengen er faldet med 38% mellem 2000 og 2017. 

Men Verdensmål 3 hænger tæt sammen med Verdensmål 1: Hvis vi skal komme dårligt helbred til livs, må vi også bekæmpe fattigdom. 
Med fattigdom følger nemlig dårlig hygiejne og manglende adgang til medicin, som er afgørende for, om man dør af sygdomme som hiv, diarré og lungebetændelse, der godt kan behandles. 

Samtidig skal der findes mange flere penge til indsatserne mod hiv, tuberkulose og malaria, hvis målene skal nås inden 2030.

Vi skal sikre den lige ret til sundhed

I Danmark har alle ret til at blive behandlet gennem den offentlige sygeforsikring. 

I en dansk sammenhæng handler Verdensmål 3 derfor især om at bekæmpe ulighed i sundhed, styrke mental sundhed, bekæmpe kræft og kroniske sygdomme samt at forebygge tobaksrygning og stof- og alkoholmisbrug. 

På flere områder går det godt for sundhed og trivsel i Danmark.

Siden 2015 er den gennemsnitlige levealder for både mænd og kvinder steget med cirka ét år.
Lidt færre danskere tager psykofarmaka, og andelen af danskere der overlever kræft, er steget svagt men støt siden 2015.
(Citat fra rapporten ”på vej mod verdensmålene” s. 8 og 9. Denne rapport er lavet af Verdens Bedste Nyheder for 2030-panelet med støtte fra Tietgenfonden, Spar Nord Fonden, Realdania, Lundbeckfonden og Industriens Fond).

Hvem arbejder med verdensmål 3 i Danmark?

Headspace er et godt eksempel på en af de aktører i Ballerup Kommune, der arbejder med verdensmål 3. 

Headspace er et samtaletilbud for unge med det formål at styrke de unges mentale sundhed. 
De rådgivere der varetager samtalerne, er ikke psykologer, men frivillige i alle aldre. Fælles for dem er, at de brænder for at hjælpe, er interesserede i at lytte og er gode til at stille alle de rigtige spørgsmål. 

Det er gratis at få en rådgivende samtale hos Headspace, du kan være anonym, og det er muligt at komme ind fra gaden uden at bestille tid.
(Læs mere hos Headspace her).

Hvordan kan du hjælpe med verdensmål 3?

  • Vær med til at øge forståelse for og støtten til mentale sundhedsproblemer som depression, misbrug eller demens
  • Bliv frivillig i Headspace, Kræftens Bekæmpelse, SIND, Parkinsonforeninger eller en anden NGO, der arbejder for at udrydde sygdomme
  • Vær opmærksom og kærlig over for dine medmennesker  
  • Hold din krop sund med motion, sund mad og rigeligt med vand
  • Bliv en del af sociale fællesskaber, da det øger både den psykiske og fysiske trivsel
  • Hold aldrig op med at lære. At deltage i arbejde eller uddannelsesaktiviteter modvirker depression hos ældre. Så lær et nyt sprog eller start i en bogklub


Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

UGE17 er borgernes verdensmålsuge

Sidste år lancerede de danske folkebiblioteker UGE17, med afsæt i de 17 verdensmål. Det blev en så stor succes, at Uge17 i år bliver til BORGERNES VERDENSMÅLSUGE, og det er ...

Fejrer verdensmåls-certificering

De seneste år er FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling rykket ind blandt boghylderne på Fredensborg Bibliotekerne. Tirsdag blev det markeret, at kommunens biblioteker ...

Thomas Sture Rasmussen

Nomineret til Verdensmålsprisen

Verdensmålsprisen fejrer hvert år dem, der gør en ekstraordinær indsats for at sætte skub i Verdensmålene. De tre nominerede til årets Verdensmålspris er nu fundet. Blandt ...

Bæredygtighed flytter ind på biblioteket

Alle slags mennesker kommer forbi biblioteket. Nogle skal låne en bog, andre skal bruge en computer, og en tredje skal printe noget ud. Dét har man valgt at udnytte i Kolding. ...

Det kræver politisk handling at skabe folkelig opbakning

Danmarks klimaminister, Lars Aagaard (M), har en pointe med budskabet om at Danmark er og skal være ambitiøse, men ikke uden massiv opbakning i befolkningen. I et demokrati kan ...

Har du hørt Danmarks nye Klimasang?

”Det regner med muligheder” er titlen på vindersangen som blev kåret i Bibliotekernes verdensmålsuge UGE17, skrevet og sunget af Jonas Dueholm og Ida Wenøe. Sangen giver ...

FNs Verdensmål 17

Bibliotekernes Verdensmålsuge UGE17 kulminerer i denne uge med en masse aktiviteter på bibliotekerne landet over. Se hvad der sker i nærheden af dig. Verdensmål 17 er ...

FNs Verdensmål 16

Hvad går verdensmål 16 ud på? Verdensmål 16 handler om, at alle skal kunne leve trygge og fredelige liv i inkluderende samfund, hvor der er tillid mellem borgere, ...