FNs Verdensmål 5

Skrevet af

30. januar, 2023

DE DANSKE BIBLIOTEKER SÆTTER FOKUS PÅ VERDENSMÅLENE I UGE17
UGE17 er en landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål, som tager afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Hvad går verdensmål 5 ud på?

Vi har fået færre barnebrude og flere kvinder i parlamenter, så der er langsom fremgang for ligestillingen i verden.
Halvdelen af jordens befolkning er kvinder, men det er ikke altid, at de kan deltage på lige fod i samfundet og bestemme over egen krop og egne liv. Det skal det femte Verdensmål ændre på. 

Målet sigter mod, at kvinder og piger skal have samme muligheder og rettigheder som mænd, og at al kønsbaseret vold skal stoppe inden 2030. 
Selvom det er store ord, så går udviklingen stille og roligt fremad på flere områder. Eksempelvis kommer der langsomt flere kvinder i verdens parlamenter, og i de seneste ti år er andelen af børneægteskaber i verden faldet med 15 procent. 
I dag er det ikke længere hver fjerde pige, der bliver gift, før hun fylder 18 år, men ’kun’ hver femte. 
Så der er fremskridt, men vi er ikke i nærheden af at være færdige med ligestillingen.

Store ubalancer i ligestillingen i Danmark

I Danmark er mænd og kvinder næsten lige i forhold til loven. Men der kan være langt fra formelle rettigheder til reel lighed, og derfor handler målet i en dansk kontekst især om at mindske den skjulte ulighed. 
For eksempel skal der flere kvinder i professor- og lederstillinger, og så skal kvinder have lige så meget i løn som mænd. 
Ifølge tal fra 2018 er kun omkring 19 procent af topcheferne i Danmark kvinder, og det tal har næsten stået stille siden 2015. 

I snakken om ligestilling er det vigtigt at huske, at mænd også er udsat for ulighed på en række områder. 
For eksempel er mænd i større risiko for at begå selvmord, flere mænd end kvinder er hjemløse, flere mænd bliver udsat for vold uden for hjemmet, og mænds rettigheder i forhold til deres børn bliver ikke vægtet i lige så høj grad som kvinders.  

Hvem arbejder med verdensmål 5 i Danmark?

KVINFO
KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. Centret samler og producerer viden, udvikler værktøjer og arbejder for løsninger på konkrete udfordringer om køn og ligestilling i Danmark og internationalt.

KVINFO arbejder på at skabe overblik over forskning og viden på området og bringer derefter denne viden i spil bredt til beslutningstagere, medier, virksomheder, organisationer og offentligheden i Danmark og internationalt. 

KVINFOs mission er på et videnbaseret grundlag at kvalificere samfundsdebatten og forandringer i samfundet og at fremme ligestilling i en aktuel kontekst nationalt og internationalt. 
Gennem udvikling og anvendelse af redskaber, vidensformidling og fortalervirksomhed bidrager centret til norm-, kultur- og strukturændringer. 

Foreningen Far
Foreningen Far er Danmarks største børne- og fædreorganisation og arbejder for ligeværdigt forældreskab i Danmark. 

Foreningen Far har eksisteret siden 1977 og skabt eller medvirket til at skabe mange af de almindelige rettigheder, som er kendte for fædre i dag f.eks. fælles forældremyndighed, hverdagssamvær, deleordninger, forældreorlov, ferie, erstatningssamvær og velfærdsydelser for begge forældre.
Foreningen Far informerer og rådgiver fædre, politikere, ministerier, myndigheder og medierne med fokus på det bedste for barnet og familien som helhed. Foreningen Far har ingen fuldtidsansatte og er baseret 100% på frivillighed. De frivillige er forældre og fagpersoner, som ønsker at gøre en forskel og hjælpe andre.

Den danske lovgivning har ikke fulgt med tiden, og loven tager således ikke hensyn til, at der i dagens Danmark findes lige så mange dedikerede og gode fædre, som der findes dedikerede og gode mødre. Foreningen Far er kommet langt med deres arbejde, men der er stadig lang vej endnu, før mænd får de samme rettigheder som kvinder, hvad angår forældreskab. 

Hvad kan du selv gøre?

Ud over at donere midler til de organisationer i Danmark der arbejder med ligestilling, kan du f.eks. blive ligestillingsambassadør hos KVINFO. Som ligestillingsambassadør bliver du klædt på med den nyeste kønsforskning og viden, så du har mulighed for at tage del i arbejdet for ligestilling. 

Hos Foreningen Far kan du blive frivillig. Som frivillig hos Foreningen Far bliver du uddannet af erfarne frivillige og deltager i deres uddannelsesprogram. Du får som færdig rådgiver adgang til kurser inden for personlig udvikling, case-træning, krisepsykologi, frivilligt arbejde samt lederkurser efter behov. 

Men mindre kan også gøre det.
F.eks. kan du vise dine børn, at ligestilling starter derhjemme. Du kan også tilmelde dig en mentorordning og hjælpe en kvinde med at opbygge hendes karriere inden for dit felt, du kan tale med din arbejdsgiver om fleksibilitet og balance mellem arbejde og fritid, og hvis du er mand, så tal med din arbejdsgiver om barsel og hold fast i dine rettigheder. Endelig, så sig fra når medier eller andre instanser portrætterer kvinder som mindreværdige, mindre intelligente eller inkompetente sammenlignet med mænd.

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

UGE17 er borgernes verdensmålsuge

Sidste år lancerede de danske folkebiblioteker UGE17, med afsæt i de 17 verdensmål. Det blev en så stor succes, at Uge17 i år bliver til BORGERNES VERDENSMÅLSUGE, og det er ...

Fejrer verdensmåls-certificering

De seneste år er FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling rykket ind blandt boghylderne på Fredensborg Bibliotekerne. Tirsdag blev det markeret, at kommunens biblioteker ...

Thomas Sture Rasmussen

Nomineret til Verdensmålsprisen

Verdensmålsprisen fejrer hvert år dem, der gør en ekstraordinær indsats for at sætte skub i Verdensmålene. De tre nominerede til årets Verdensmålspris er nu fundet. Blandt ...

Bæredygtighed flytter ind på biblioteket

Alle slags mennesker kommer forbi biblioteket. Nogle skal låne en bog, andre skal bruge en computer, og en tredje skal printe noget ud. Dét har man valgt at udnytte i Kolding. ...

Det kræver politisk handling at skabe folkelig opbakning

Danmarks klimaminister, Lars Aagaard (M), har en pointe med budskabet om at Danmark er og skal være ambitiøse, men ikke uden massiv opbakning i befolkningen. I et demokrati kan ...

Har du hørt Danmarks nye Klimasang?

”Det regner med muligheder” er titlen på vindersangen som blev kåret i Bibliotekernes verdensmålsuge UGE17, skrevet og sunget af Jonas Dueholm og Ida Wenøe. Sangen giver ...

FNs Verdensmål 17

Bibliotekernes Verdensmålsuge UGE17 kulminerer i denne uge med en masse aktiviteter på bibliotekerne landet over. Se hvad der sker i nærheden af dig. Verdensmål 17 er ...

FNs Verdensmål 16

Hvad går verdensmål 16 ud på? Verdensmål 16 handler om, at alle skal kunne leve trygge og fredelige liv i inkluderende samfund, hvor der er tillid mellem borgere, ...