FNs Verdensmål 7

Skrevet af

13. februar, 2023

DE DANSKE BIBLIOTEKER SÆTTER FOKUS PÅ VERDENSMÅLENE I UGE17
UGE17 er en landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål, som tager afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Hvad handler Verdensmål 7 om?

Med FNs Verdensmål 7 skal vi sikre, at alle har adgang til pålidelig, moderne og bæredygtig energi til en overkommelig pris.

Nogle af delmålene indebærer bl.a., at den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten skal fordobles.
Målet om universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris inden 2030 skal blandt andet ske via investeringer i rene energikilder som sol, vind og vand.

Verdens befolkning vokser, og det gør behovet for energi derfor også.
Her er det en fordel at være mindre afhængig af fossile brændsler.
Dem bliver der nemlig færre af. Det sker, når vi tømmer energireserverne, og mere svært tilgængelig olie og gas hives op af undergrunden.

Lige nu er 80 % af det globale energiforbrug dækket af fossile energikilder, og det er den primære årsag til klimaforandringerne.
I Danmark ligger det tal på 50 %.
Der skal derfor sættes fart på omstilling fra CO2-tung kul, olie og gas, til vi i stedet går over til CO2-neutrale vedvarende energikilder som sol, vind og geotermi, hvor man bruger jordens varme kerne til at lave energi. 

De seneste år har verden taget store skridt med at omlægge fra fossil til bæredygtig strømproduktion.
Pengene strømmer væk fra fossile investeringer, og siden 2015 er tre fjerdedele af den planlagte udbygning af kulkraft blevet lagt på is.

Men krigen i Ukraine har dog skabt nogle bump på vejen i denne udvikling.
I Tyskland f.eks. vedtog de i sommeren 2022, at 10 kulkraftværker, som ellers var ved at blive lukket eller sat på standby, vil blive genstartet. Ud af de 10 kulkraftværker er flere af dem brunkulkraftværker, som er dem, der sviner allermest.
Den tyske regering er dog overbevist om, at man stadig kan udfase kulkraft fra omkring 2030, fordi man siger, at denne genaktivering af kulkraftværkerne er midlertidig, og de vil måske bare være i drift i to-tre år.
Så kan man stadig nå at indfri de ambitioner og løfter, man har omkring udfasningen af CO2-tunge energikilder.
Krigen har nemlig understreget behovet for vedvarende energi i en helt ny skala – ikke mindst hvad angår forsyningssikkerheden. 

Vi er nået en tredjedel af vejen i Danmark, men vores energi er stadig mest sort 

Selvom Danmark bliver internationalt anerkendt som en frontløber i den grønne omstilling, er det stadig kun en tredjedel af den samlede danske energiforsyning, der kommer fra vedvarende kilder.
Det skal vi gøre bedre.

Dog er den danske strøm blevet mere klimavenlig: halvdelen af strømmen kom fra vind og sol i 2020, og i dag udleder en kilowatt strøm 12 procent mindre CO2, end den gjorde i 2015.

Danmark kan faktisk dække hele sit energiforbrug ved hjælp af sol- og vindenergi.
Det er energi, der kan blive produceret inden for landets grænser.
Vi kan samtidig deltage i et europæisk samarbejde om at producere og bruge vedvarende energi.

Det er vigtigt for et moderne samfund at have en stabil forsyning af energi. Det er det, fordi så stor en del af vores dagligdag og produktion er afhængig af energi for at kunne fungere.

Hvem arbejder med Verdensmål 7 i Danmark?

Greenpeace arbejder for mere vedvarende energi

Greenpeace har sat som mål, at Danmark og resten af verden skal være 100 procent uafhængig af de klimaskadelige fossile brændsler hurtigst muligt.

Mest af alt arbejder Greenpeace for at få indflydelse på den politiske dagsorden.

De har følgende krav til den danske regering:

 • At Danmark udfaser al brug af olie, kul og gas hurtigst muligt og sikrer omstilling til 100 pct. vedvarende energi
 • Alle tidligere klimaaftaler skal genåbnes og genforhandles, så vi sikrer, at alle sektorer yder rimelige bidrag til at nå Parisaftalens mål
 • Landbruget skal med i klimakampen og omlægge til en mere plantebaseret og mere klimavenlig produktion
 • Danmark skal give, hvad vi skylder verdens fattigste og mest udsatte i klimabistand
 • Danmark skal indføre klimaafgifter og sikre retvisende priser på forurening

Hvad kan du selv gøre:

Du kan også hjælpe til med at sikre, at nutiden og fremtiden ikke længere er drevet af kul, olie og gas, men af vedvarende energi som sol, vind, vand og geotermi.

Her er nogle konkrete ideer til, hvad du kan gøre:

 • Bak op om dem, der arbejder for, at verden bliver fri for de klimaskadelige energiformer, og at investeringerne i stedet går til vedvarende energi.
  Du kan både bakke op om politikere, virksomheder og organisationer, der arbejder for netop det
 • Vask dit tøj sjældnere og i koldere vand.
  Det meste tøj behøver ikke en tur i vaskemaskinen, hver gang du har brugt det. Tøj bliver rent allerede ved 30 grader. Det formindsker dit CO2 udslip, og du kan halvere dine udgifter
 • Brug mere bæredygtige former for transport.
  Skift til en elbil, brug delebil, kør mere med offentlig transport og vælg cyklen eller en rask gåtur, når du kan. Flyv mindre
 • Læg låg på gryden når du koger vand.
  Det reducerer den energi, du skal bruge med 75%
 • Tør dit tøj i det fri.
  Processen med en tørretumbler sluger strøm, belaster miljøet og slider på tøjet, som hurtigere går i stykker, så man må ud at købe nyt tøj.
  En familie kan spare 2.500 kr. om året ved at droppe tørretumbleren
 • Skyl ikke af før du fylder opvaskemaskinen, men skrab blot madrester af.
  Maskinen er lavet til at tage resten 
 • Brug apps eller hjemmesider (f.eks. sparenergi.dk) til at se, hvornår prisen på el er billigst.
  Det gavner klimaet, hvis vi fordeler elforbruget mere jævnt 
 • Hæld kun så meget vand på kedlen, som du skal bruge.
  Det kræver mindre energi at varme mindre vand op
 • Sluk for lyset i rum, der ikke bliver brugt.
  Når du slukker for lyset, selv i nogle sekunder, sparer det mere energi, end der er brug for at tænde igen.

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

Fokus på global udvikling og fremskridt

Vil I være med til at sætte fokus på global udvikling og fremskridt - og samtidig forberede jer til UGE17 2025?

UGE17 er borgernes verdensmålsuge

Uge17 bliver i år til BORGERNES VERDENSMÅLSUGE, og det er i næste uge, at det går løs!

Fejrer verdensmåls-certificering

De seneste år er FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling rykket ind blandt boghylderne på Fredensborg Bibliotekerne. Tirsdag blev det markeret, at kommunens biblioteker ...

Thomas Sture Rasmussen

Nomineret til Verdensmålsprisen

Verdensmålsprisen fejrer hvert år dem, der gør en ekstraordinær indsats for at sætte skub i Verdensmålene. De tre nominerede til årets Verdensmålspris er nu fundet. Blandt ...

Bæredygtighed flytter ind på biblioteket

Alle slags mennesker kommer forbi biblioteket. Nogle skal låne en bog, andre skal bruge en computer, og en tredje skal printe noget ud. Dét har man valgt at udnytte i Kolding. ...

Det kræver politisk handling at skabe folkelig opbakning

Danmarks klimaminister, Lars Aagaard (M), har en pointe med budskabet om at Danmark er og skal være ambitiøse, men ikke uden massiv opbakning i befolkningen. I et demokrati kan ...

Har du hørt Danmarks nye Klimasang?

”Det regner med muligheder” er titlen på vindersangen som blev kåret i Bibliotekernes verdensmålsuge UGE17, skrevet og sunget af Jonas Dueholm og Ida Wenøe. Sangen giver ...

FNs Verdensmål 17

Bibliotekernes Verdensmålsuge UGE17 kulminerer i denne uge med en masse aktiviteter på bibliotekerne landet over. Se hvad der sker i nærheden af dig. Verdensmål 17 er ...