FNs Verdensmål 8

Skrevet af

20. februar, 2023

DE DANSKE BIBLIOTEKER SÆTTER FOKUS PÅ VERDENSMÅLENE I UGE17
UGE17 er en landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål, som tager afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Hvad går verdensmål 8 ud på?

Flere end 700 millioner mennesker lever stadig i ekstrem fattigdom.
Verdensmål 8 handler om, at de, der har mindst, skal have mulighed for at arbejde sig ud af fattigdommen gennem anstændigt arbejde – og med ordentlige rettigheder for arbejderne.

Men for at skabe anstændige jobs skal der være økonomisk vækst, og især i verdens fattigste lande.

En tommelfingerregel er, at levestandarden i et land bliver fordoblet på 10 år, hvis væksten er på syv % hvert år.

Det er generelt gået den rigtige vej: Verdensbankens data viser, at væksten i de mindst udviklede lande var over syv % 2005-2007.
Men siden har væksten generelt været faldende og svingende i takt med lavere råstofpriser.
Alligevel lå væksten stadig lidt over 5 % i 2019, før corona-pandemien brød ud.

Dog er vækst ikke altid en garanti for, at verdens fattigste også får gavn af den nye velstand.
Derfor hænger Verdensmål 8 tæt sammen med Verdensmål 10 om at nedbringe den globale ulighed, så den øgede velstand kommer alle samfundslag til gode, og især i bunden.

Vi skal have en økonomi, der ikke ødelægger kloden.

I en dansk kontekst handler verdensmål 8 om at styrke beskæftigelsen ved at understøtte bæredygtige virksomheder og produkter, bæredygtig turisme, cirkulær økonomi, iværksætteri, kreativitet og innovation.

Derudover handler verdensmål 8 om at beskytte arbejdstagernes rettigheder og sikre et trygt og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere.

Endelig handler verdensmål 8 i en dansk kontekst om at have fokus på, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, herunder f.eks. unge, personer med fysiske eller psykiske handicap samt borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.    

I Danmark har vi generelt økonomisk vækst og anstændige jobs.
Danmark er i verdensklasse, når det kommer til at skabe gode forhold for virksomheder.
Ifølge Verdensbanken var Danmark verdens tredje eller fjerdebedste land at drive virksomhed i i perioden 2015-2020.

Men hvordan står det til med arbejdstagernes rettigheder i Danmark?
Danmark ligger faktisk top to i Europa, når det gælder god løn og gode arbejdsvilkår for medarbejderne, fagfolk og ledelse.

I modsætning til de fleste europæiske lande bygger det danske arbejdsmarked først og fremmest på kollektive aftaler mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer med det formål at sikre en høj grad af konsensus på arbejdsmarkedet. 

De fleste arbejdsvilkår forhandles på national- og virksomhedsplan i overensstemmelse med hver virksomheds specifikke behov.
Sammen indgår arbejdsgivere og arbejdstagere gensidigt forpligtende aftaler om arbejdsmarkedsspørgsmål.
Regeringen griber ind så lidt som muligt i reguleringen af løn- og arbejdsforhold. 

Hvem arbejder med at fremme verdensmål 8 i Danmark?

Danmarks mange fagforeninger er nogle af de helt store spillere, når det handler om at fremme verdensmål 8.
Deres overordnede vision er nemlig at sikre god løn og arbejdsvilkår til de danske arbejdstagere.

Det er f.eks. fagforeningerne, der forhandler de overenskomster, der er gældende på landets arbejdspladser.
Overenskomsterne sætter regler for arbejdstagernes lønninger, pension, arbejdstider, regler for overarbejde osv.

Det er også fagforeningerne, der hjælper arbejdstagerne, hvis der er afskedigelser eller uoverensstemmelser på arbejdspladsen.
Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er alle institutioner, der kalder sig ”fagforening”, der også har overenskomst med arbejdsgiverne. Kun de såkaldte LO & FTF-fagforeninger kan forhandle nationale overenskomster på plads med arbejdsgiverne. 

Over halvdelen af de danske arbejdstagere er medlem af en fagforening. Det antal er et af de højeste i hele verden.
Faktisk er næsten 69 % af alle arbejdstagere i Danmark medlem af en fagforening. 

Hvad kan du selv gøre

  • Accepter ikke at virksomheder ikke har overenskomster med deres ansatte – Støt de virksomheder der har!
  • Støt de danske fagforeninger
  • Vær med til at fremme sikkerheden på din arbejdsplads – udvælg evt. en arbejdsmiljø-repræsentant
  • Start en fælles snak på din arbejdsplads om, hvordan I kan fastholde medarbejdere og undgå et dårlig arbejdsmiljø
  • Tag et socialt ansvar hvis du har en virksomhed.
    Skab arbejdspladser for ledige på kanten af arbejdsmarkedet

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

UGE17 er borgernes verdensmålsuge

Sidste år lancerede de danske folkebiblioteker UGE17, med afsæt i de 17 verdensmål. Det blev en så stor succes, at Uge17 i år bliver til BORGERNES VERDENSMÅLSUGE, og det er ...

Fejrer verdensmåls-certificering

De seneste år er FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling rykket ind blandt boghylderne på Fredensborg Bibliotekerne. Tirsdag blev det markeret, at kommunens biblioteker ...

Thomas Sture Rasmussen

Nomineret til Verdensmålsprisen

Verdensmålsprisen fejrer hvert år dem, der gør en ekstraordinær indsats for at sætte skub i Verdensmålene. De tre nominerede til årets Verdensmålspris er nu fundet. Blandt ...

Bæredygtighed flytter ind på biblioteket

Alle slags mennesker kommer forbi biblioteket. Nogle skal låne en bog, andre skal bruge en computer, og en tredje skal printe noget ud. Dét har man valgt at udnytte i Kolding. ...

Det kræver politisk handling at skabe folkelig opbakning

Danmarks klimaminister, Lars Aagaard (M), har en pointe med budskabet om at Danmark er og skal være ambitiøse, men ikke uden massiv opbakning i befolkningen. I et demokrati kan ...

Har du hørt Danmarks nye Klimasang?

”Det regner med muligheder” er titlen på vindersangen som blev kåret i Bibliotekernes verdensmålsuge UGE17, skrevet og sunget af Jonas Dueholm og Ida Wenøe. Sangen giver ...

FNs Verdensmål 17

Bibliotekernes Verdensmålsuge UGE17 kulminerer i denne uge med en masse aktiviteter på bibliotekerne landet over. Se hvad der sker i nærheden af dig. Verdensmål 17 er ...

FNs Verdensmål 16

Hvad går verdensmål 16 ud på? Verdensmål 16 handler om, at alle skal kunne leve trygge og fredelige liv i inkluderende samfund, hvor der er tillid mellem borgere, ...