Dansk Kulturlivs høringssvar til regeringens lovforslag om forbud mod utilbørlig omgang med religiøse symboler

Skrevet af

21. september, 2023

Dansk Kulturliv indgiver hermed sit høringssvar til regeringens lovforslag om forbud mod utilbørlig omgang med religiøse symboler, uanset at Dansk Kulturliv – og hele kulturlivet og det kunstneriske felt – ikke er blevet inddraget i processen, eller inviteret til at afgive høringssvar.

Dansk Kulturliv anbefaler, at loven ikke fremsættes i sin nuværende form og opfordrer regeringen til at overveje mere præcise og balancerede løsninger for at inddæmme problemet.

Dansk Kulturliv ser med alvor på regeringens lovforslag om forbud mod utilbørlig omgang med religiøse symboler. Vi er stærkt bekymrede for, at lovforslaget begrænser ytringsfriheden på alle landets kunst- og kulturinstitutioner, og ikke kun de koranafbrændinger, som lovforslaget er udarbejdet for at begrænse.

Handlinger, som dem der har fundet sted i den senere tid med afbrænding af koraner, tager Dansk Kulturliv afstand fra. De tjener kun til at forhåne, nedgøre og provokere religiøse overbevisninger, og har intet med kunst at gøre.

Kunstnerisk frihed og ytringsfrihed er essentielt for kunst- og kulturlivet, og det omfatter også friheden til at udtrykke religionskritik, uanset hvilken verdensreligion kunstneren ønsker at kritisere. Med det foreliggende lovforslag rammer man ikke blot religiøs forhånelse, men muligheden for overhovedet at udøve religionskritik i professionel kunstnerisk kontekst. Lovforslaget er med andre gjort unødvendigt bredt, og kommer til at ramme den kunstneriske frihed, der er en forudsætning for et levende kunst- og kulturliv. Derfor opfordrer Dansk Kulturliv regeringen til at overveje mere præcise og balancerede løsninger for at inddæmme problemet.

Væsentlig er også, at Dansk Kulturliv repræsenterer mange af de fysiske rammer og institutioner. Disses ansatte og ledelser vil med en vedtagelse af lovforslaget blive stillet i en helt urimelig situation. Som formidlere af kunstnerisk indhold og udtryk vil museer, biblioteker, teatre, kulturhuse, spillesteder i kurateringen skulle varetage en ny rolle, og vurdere om en kunstnerisk manifestation udgør utilbørlig omgang med religiøse symboler. Ellers risikerer de selv at blive kriminaliseret som følge af den nye lovgivning.

Afslutningsvis undrer Dansk Kulturliv sig over, at ingen repræsentanter er blevet hørt i udformningen af lovforslaget. Kunstnere og kulturinstitutioner burde have været inddraget i en proces, der har så store konsekvenser for hele det kunstneriske felt. Dansk Kulturliv opfordrer til at regeringen tager branchens bekymringer og perspektiver i betragtning, og at der findes løsninger der balancerer respekten for den kunstneriske ytringsfrihed, og behovet for at tackle problemet med religiøs forhånelse.

På vegne af Dansk Kulturliv
Michel Steen-Hansen, fungerende forperson

Bøger bliver forbudt i krigen om, hvordan det rigtige USA skal se ud

Kampen om, hvad der må læses, og hvad der er de rigtige amerikanske værdier, er blevet politisk brændstof i USA. Både venstre- og højrefløjen har gennem tiden udfordret, ...

Absurd at samfundet ikke kan sikre ytringsfriheden på bibliotekerne

Sådan siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen i forlængelse af debatten om, at politiet ikke kan sikre den unge digter Yahya Hassan sikkerhed til et ...

Bibliotekerne svigter ikke ytringsfriheden

Sådan lyder det fra formændene fra Bibliotekschefforeningen Mogens Vestergaard og Danmarks Biblioteksforenings Vagn Ytte Larsen.   Den klare udmelding kommer oven på ...