Populært studiemiljø giver rekord mange unge lånere i Horsens

Skrevet af

16. oktober, 2012

I Danmarks Biblioteker nr. 6, 2012 er der en omtale af Tænketankens og DBs sommerundersøgelse, som peger på, at de 15-19 årige i fremtiden vil bruge biblioteket mere end andre aldersgrupper. Og tendensen med flere unge lånere på biblioteket holder på landsplan melder Horsens Bibliotek.

Unge mellem 18 og 20 år er den gruppe, som er de flittigste lånere på Horsens Bibliotek. Årsagen er, at unge studerende i stigende grad samles på biblioteket for at lave opgaver. Derfor er der stort pres på bibliotekets studierum hele dagen, og biblioteket har nu været nødt til at udvide med to ekstra rum for at imødekomme de unges efterspørgsel.

”Vi oplever flere og flere unge, der fysisk møder op på biblioteket. De vil gerne sidde sammen og løse opgaver, og i den forbindelse tager de mange faglitterære bøger ned fra hylderne. De benytter også i stigende grad muligheden for at tilkalde en bibliotekar, hvis de har brug for hjælp. For eksempel til at finde frem til digitale artikler på engelsk”, fortæller bibliotekschef Lisbeth Christensen. Omkring 60 % af de unge bruger folkebiblioteket til hjemlån af biblioteksmaterialer. På fotoet er bibliotekar Metteline Lykke Rasmussen i gang med at finde de rigtige materialer frem.

København er blevet et bibliotek rigere

Ungebiblioteket er åbent for alle, for idéer til arrangementer og og til aktiviteter, der kan få noget fedt ud af dets rammer.

Tre centrale pointer fra “Verdens Bedste Løsninger LIVE”

Hvem er de unge? Hvordan får vi fat i dem? Og hvad siger de selv? Med henblik på at sætte de unge på verdensmålsdagsordenen var det nogle af de spørgsmål, der blev taget ...

Fra NONusers til NEXTusers

En betydelig mængde ikke-brugere kan blive til biblioteksbrugere, for eksempel de udsatte unge! Det viste den fynske ikke-brugerundersøgelse, NonUsers, fra 2012 blandt andet. ...

De unge er vilde med biblioteket

Ny undersøgelse viser overraskende, at de unge er storforbrugere af biblioteket. Sammenholdt med en generel stor tilfredshed med bibliotekernes samlede tilbud i hele ...