Rider vi på bølgerne, eller er vi fanget af tidevandet?

Skrevet af

19. august, 2013

Fantastisk tankevækkende faktisk, når vi tænker på den teknologiske udvikling, både den vi allerede har taget i besiddelse, men også de nye muligheder som står på spring.

IFLAs præsident Ingrid Parent har sat trends på dagsordenen, trends i tiden, vel at mærke trends der initieres af den teknologiske udvikling og den måde hvormed vi mennesker tager de muligheder til os.
Jeg vil fremhæve et par af hendes overskrifter.

 1. Ny teknologi både udvider og begrænser vores adgang til viden!
  – Aldrig før har vi haft så vide muligheder for at søge og indsamle information, samtidig bliver mængden reelt så uoverskuelig, at vi måske i virkeligheden begrænses eller indsnævres i vores blik på information
   
 2. Grundlaget for databeskyttelse og for privatlivets fred bliver redefineret.
  – Hvordan sikres databeskyttelse reelt i en virtuel verden? Med de nye Google-briller, hvor brillerne konstant er online og samtidig affotograferer verden der ses på, hvordan sikres da den integritet, som vi sædvanligvis føler os omgærdet med og som vi i særdeleshed har holdt i hævd på bibliotekerne? Teknologien kan bruges til at aflæse den enkeltes læsevaner, hastighed, sværhedsgrad, dette kan bruges til at forbedre læsekvaliteten men kan i sagens natur også udnyttes kommercielt. Hvordan beskytter biblioteket sine brugere?
   
 3. Den globale informationsøkonomi vil blive transformeret/reformeret ved ny teknologi.
  – Hvad vil forbrugerne reelt have og ikke mindst hvad vil de betale. Udfordringer omkring copyright, Google søgninger (som reelt er personificerede), Google translate og andre oversættelses programmer (som giver en mere  eller mindre "troværdigt" oversættelse af tekster). Betyder translate funktionen på sigt, at udgivelser på nationalsprog udvandes eller at tekster læses og forstås mere eller mindre tro mod forfatternes budskab?
  Den interaktive bog, hvor læseren på en helt ny måde kan inddrages i teksten eller måske sættes i forbindelse med andre læsere af netop denne tekst eller med forfatteren.

IFLA har med fokus på bl.a. ovennævnte trends sat spot på nogle af de meget store udfordringer, som er. Dermed har IFLA gjort præcis det, den som verdensorganisation kan bedre end nogen anden organisation, nemlig facilitere en global forholden sig til nødvendige problemstillinger og via oplægget sikret viden- og erfaringsdeling.

Jeg glæder mig utrolig meget til at følge debatten, som gerne skulle udspringe sig lokalt, nationalt og regionalt. En egentlig facitliste kan man ikke forvente, alene af den årsag at tingenes tilstand, den teknologiske udvikling og den menneskelige adoption af samme, hele tiden er foranderlig.

Vi står midt i et paradigmeskifte, som kun eftertiden præcist vil kunne definere.

Hanne Pigonska
1. næstformand i DB

IFLA 2024 i Dubai er aflyst

IFLA meddeler, at the Emirates Library and Information Association har trukket deres invitation om at afholde IFLA 2024 i Dubai tilbage. Planerne om at IFLA 2024 skulle afholdes i ...

Danmarks Biblioteksforening anbefaler at IFLAs verdenskongres ikke afholdes i Dubai

(English version below) IFLA offentliggjorde i juni, at man planlægger at afholde verdenskongressen WLIC 2024 i Dubai. Det har der været en del kritik af, derfor har man lavet ...

IFLA WLIC i Dubai 2024

IFLA har meddelt, at organisationens verdenskongres, WLIC, skal afholdes i Dubai i 2024. ”Det er uacceptabelt, hvis bibliotekernes verdensorganisation IFLA holder den årlige ...

IFLA 2019

DB er repræsenteret af Knud Schulz, tidl. chef for Aarhus Bibliotekerne, i IFLA’s styrende organ Governing Board. DB finansierer desuden dansk deltagelse i to ...

IFLA WLIC 2020 er aflyst

IFLA World Library and Information Congress 2020 i august i Dublin er blevet aflyst pga. coronakrisen. Dublin bliver i stedet værtsby i 2022. Forberedelserne til næste års IFLA ...

IFLA 2019 Athen

Libraries: Dialogue for ChangeÅrets WLIC – World Library and Information Congress – finder sted i dagene fra den 24. til den 30. august i Megaron-konferencecenter. ...

Bidrag til IFLAs Global Vision Ideas Store

IFLA inviterer bibliotekarer over hele verden til at bidrage med værktøjer og initiativer til at få udmøntet de mange gode ideer, som blev indsamlet i IFLAs Global Vision ...

Bedste IFLA poster 2018 er dansk!

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har vundet Best IFLA Poster 2018 med temaet 'Childrens Reading Habits in a Digitized World'Stort tillykke til Tænketanken og dens ...