Stil op til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab

Skrevet af

29. december, 2021

Danmarks Biblioteksforening er landets største biblioteks- og kulturpolitiske interesseorganisation. Her arbejder fagfolk og kulturpolitikere tæt sammen om en fælles sag, nemlig at understøtte demokratiet og kulturen – og bibliotekernes rolle.

I januar, februar og marts 2022 afholdes der valg til foreningens repræsentantskab
Her skal der vælges 17 fagfolk fra Danmarks Biblioteksforenings medlemskommuner, som sammen med 35 kommunalpolitikere fra medlemskommunerne skal videreudvikle foreningens politik de næste 4 år. Blandt repræsentantskabets medlemmer vælges desuden repræsentanter til en lang række råd, nævn og udvalg.

Sidste frist for at stille op til Repræsentantskabsvalget som fagligt medlem (valggruppe B) var den 31. december 2021 kl. 23:59.
Selve valget afholdes elektronisk blandt foreningens Valggruppe B-medlemmer fra den 15. januar til den 15. februar 2022, begge dage inkl.
Resultatet meldes kort tid efter den 15. februar 2022.

Opstilling som politiker til repræsentantskabet (valggruppe A)
Kandidater til valget i valggruppe A (lokale politikere) skal møde op til deres regions kulturtræf i første kvartal 2022 for at stille op. Selve valghandlingen finder ligeledes sted på det regionale kulturtræf, som finder sted således

​​​​​​​For medlemmer
Du skal naturligvis være medlem af Danmarks Biblioteksforening for at kunne stille op til valget og for at kunne deltage i afstemningen til repræsentantskabsvalget.
Indmeldelse sker via www.db.dk/medlem

Særtilbud
Er du ikke allerede medlem af Danmarks Biblioteksforening, kan du lige nu tegne medlemskab for resten af 2021 og hele 2022 til halv pris og samtidig modtage 6 numre af tidsskriftet Danmarks Biblioteker. Tilbuddet gælder kun for nye medlemmer af foreningen.
Se de normale kontingentsatser på www.db.dk/kontingent

Om Repræsentatskabet
DB’s repræsentantskab fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed, godkender årsbudget, regnskab og aktivitetsplan og fastlægger kontingenter.

Repræsentantskabet er sammensat af medlemmer fra de to valggrupper:

1. valggruppe A:
Kommunalpolitikere fra medlemskommuner.

2. valggruppe B:
a. personlige medlemmer
b. institutionsmedlemmer
c. brugerrådsmedlemmer ved folkebiblioteker
d. bibliotekarstuderende medlemmer
e. pensionister

Valggruppe A
Der vælges 5 politiske repræsentanter fra hver af landets 5 regioner. Disse 25 suppleres med max. 10 tillægsmandater valgt, så den partipolitiske sammensætning af valggruppe A, så vidt det er muligt, følger den politiske sammensætning, der er en følge af kommunalvalget. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig vælger desuden en repræsentant.

Valggruppe B
Forud for generalforsamlingen vælger valggruppe B 17 repræsentanter, heraf 4 fra gruppen af institutioner, organisationer og brugerråd og 1 bibliotekarstuderende.

Repræsentantskabet holder mindst 2 årlige møder. Årets første møde finder sted dagen før generalforsamlingen, hvor bl.a. årsregnskabet skal godkendes.

Årets 2. møde finder sted i 4. kvartal, hvor budget og virksomhedsplan for det kommende år skal godkendes.

I valgåret afholdes desuden et møde sidst på foråret, hvor Repræsentantskabet nedsætter et forretningsudvalg og nedsætter øvrige faste udvalg, der skal arbejde de næste 4 år. Ligeledes udpeger Repræsentantskabet foreningens repræsentanter i eksterne udvalg og bestyrelser.

DBs beretning for 2023 er udkommet

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 i Sønderborg skal der igen fyres op under debatten om bibliotekers betydning,

Valg i EBLIDA

Den europæiske biblioteksorganisation EBLIDAs nomineringsfase er overstået, nu skal der vælges både EBLIDA præsident og medlemmer til Executiv Committee. Der kan stemmes ...

Se programmet for Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Danmarks Biblioteksforening inviterer til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 den 11. og 12. april i Sønderborg. Er du ikke tilmeldt, så kan du nå det endnu, og indtil den ...

Brønderslev er nyt medlem i Danmarks Biblioteksforening

Det er en stor fornøjelse at kunne indlede 2024 med at byde Brønderslev kommune og biblioteksvæsen velkommen som nyt kommunalt medlem i Danmarks Biblioteksforening. Danmarks ...

DBs beretning 2022 er udkommet

“Vi står sammen om det stærke folkebibliotek. Hvis man skal forsøge at karakterisere det forløbne år eller halvandet, må valg på valg, forhandling og konstitueringer i et ...

Vinderen af Børnevalget 2022 er fundet

Det er ikke kun de voksne, der den seneste tid har afholdt valg. Siden den 11. oktober har landets børn nemlig kunnet stemme ved Børnevalget 2022 på deres lokale ...

God valgdag, Danmark!

Efter fire ugers valgkamp er det endelig i dag, krydset skal sættes, og i den anledning ønsker Danmarks Biblioteksforening alle en rigtig god valgdag. “Ethvert valg er en ...

Hvem vinder årets Børnevalg?

Villads fra Valby, Vitello og Cirkeline. Det er nogle af de kandidater, der er at finde på stemmesedlen ved Børnevalget 2022. Fra den 11. oktober og frem til folketingsvalget ...