Brønderslev er nyt medlem i Danmarks Biblioteksforening

Skrevet af

11. januar, 2024

Det er en stor fornøjelse at kunne indlede 2024 med at byde Brønderslev kommune og biblioteksvæsen velkommen som nyt kommunalt medlem i Danmarks Biblioteksforening.

Danmarks Biblioteksforening er som interesseorganisation det politiske og faglige netværk for landets kulturpolitikere og fagprofessionelle biblioteksfolk.

Som medlem af foreningen indtræder Brønderslev i endnu højere grad i det store, nationale biblioteksnetværk hvor man, sammen med Danmarks Biblioteksforenings øvrige kommunale medlemmer, kan deltage i det fælles arbejde, både lokalt og nationalt med at inspirere til borgerinddragelse, samskabelse og partnerskaber, inspirere til at flere læser mere og at alle børn læser af lyst, og i endnu højere grad være stedet for demokrati, kultur og biblioteksudvikling.

Og så giver medlemskabet også kommunen og ikke mindst biblioteket adgang til Danmarks Biblioteksforenings internationale netværk, hvor inspiration og samarbejde er et vigtigt element.

Velkommen til Brønderslev i Danmarks Biblioteksforening. Vi ser frem til et endnu tættere samarbejde fremover.

DBs beretning for 2023 er udkommet

Bibliotekspolitisk Topmøde 2024 løber af stablen den 11. og 12. april i Sønderborg. Der skal igen fyres op under debatten om bibliotekers betydning, og det skal vi gøre ...

Se programmet for Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Danmarks Biblioteksforening inviterer til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 den 11. og 12. april i Sønderborg. Er du ikke tilmeldt, så kan du nå det endnu, og indtil den ...

DBs beretning 2022 er udkommet

“Vi står sammen om det stærke folkebibliotek. Hvis man skal forsøge at karakterisere det forløbne år eller halvandet, må valg på valg, forhandling og konstitueringer i et ...

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Nye medlemmer valgt til DBs Repræsentantskab

Danmarks Biblioteksforening afholdte ordinært valg til foreningens repræsentantskab i januar og februar 2022. Efterfølgende blev enkelte pladser i repræsentantskabet ...

DB afholder suppleringsvalg til repræsentantskabet og indkalder hermed kandidater

Nyt formandskab i Danmarks Biblioteksforening

På det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg er der torsdag den 21. april 2021 blevet afholdt valg til foreningens formandskab for de næste 4 år. Foreningens politiske ledelse ...

Nyt formandskab i Danmarks Biblioteksforening

Danmarks Biblioteksforenings nyvalgte formandskab: faglig næstfmd. Annette Wolgehagen Godt (tv.), formand Paw Østergaard Jensen (A), politisk næstfmd. Claus Mørkbak Højrup ...