Nye medlemmer valgt til DBs Repræsentantskab

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

20 juni, 2022

Danmarks Biblioteksforening afholdte ordinært valg til foreningens repræsentantskab i januar og februar 2022.

Efterfølgende blev enkelte pladser i repræsentantskabet vakante. Der er derfor afholdt Suppleringsvalg til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab for perioden 2022-2025 i perioden 7. til 19. juni 2022, og resultatet af valget foreligger nu.

Valgt som personligt medlem til repræsentantskabet (personlige medlemmer jvf. vedtægternes paragraf 2, stk. 2a.) er:

Susanne Gilling
Leder af Biblioteksservice, Aarhus Bibliotekerne

Ann-Britt von Seelen
Biblioteksleder, Esbjerg Kommunes Biblioteker

Som suppleanter er valgt:
Winnie Foldager
Biblioteksleder, Nyborg Bibliotek

Mette Haarup
Bibliotekschef, Randers Bibliotek

Tina Pihl
Bibliotekschef, Frederiksberg Kommune

Marie-Louise Fischer Hoffmann
Bibliotekschef, Albertslund Kommune
 
I alt 54,3% af alle stemmeberettigede afgav deres stemme.
Valgt som institutionsmedlem til repræsentantskabet (institutionsmedlemmer jvf. vedtægternes paragraf 2, stk. 2b.) er:

Lisbeth Eriksen Storm
Udviklingskonsulent, som repræsentant for HK Kommunal

Som suppleanter er valgt:
Christian Lagoni
Generalsekretær, som repræsentant for Foreningen NORDEN

Nanna Gyldenkærne
Forfatter og oversætter, som repræsentant for Dansk Forfatterforening

I alt 32,3% af alle stemmeberettigede afgav deres stemme.

Tillykke til alle med valget.

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

DB afholder suppleringsvalg til repræsentantskabet og indkalder hermed kandidater