Bibliotekerne har store forventninger til ny kulturminister

Skrevet af

15. december, 2022

Danmarks nye SVM-regering har netop offentliggjort regeringsgrundlag og den nye ministerliste.
Paw Østergaard Jensen (A), formand i Danmarks Biblioteksforening, har store forventninger til Moderaternes Jakob Engel-Schmidt på posten som kulturminister.

”Jeg glæder mig til at møde vores nye kulturminister for at diskutere nogle af de mange store og vigtige opgaver, som ligger forude, herunder en revidering af biblioteksloven, med baggrund i bibliotekernes aktuelle opgaver lokalt i tillæg til deres klassiske rolle samt de markante forskelle på, hvilke tilbud bibliotekerne kan give til borgerne” siger Paw Østergaard Jensen (A) i anledning af ministerskiftet i kulturministeriet og fortsætter:

”En flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. Særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Jeg håber, at vi ikke bare får en ambitiøs og nærværende kulturminister, men en ambitiøs kulturregering med et stærkt fokus på kulturens betydning og de muligheder, der ligger i et samarbejde med dansk kulturliv, der er mere klar end nogensinde.”

”Og så håber vi selvfølgelig, at den nye minister kan finde tid til at mødes med hele biblioteks- og kulturverdenen, når det Bibliotekspolitiske Topmøde finder sted i Odense den 27. og 28. april 2023, hvor der er tradition for at kulturministeren melder ud om visioner og tiltag på området. Her håber vi også på, at vi kan begynde dialogen om hvordan vi kan sætte rammerne for fremtidens bibliotek, så det forsat kan være den mest besøgte kulturintuition i landet, og også spille en afgørende rolle i at skabe digital dannelse og læseglæde for de kommende generationer”, slutter Danmarks Biblioteksforenings formand Paw Østergaard Jensen.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Biblioteket rykker ud i landsbyerne

Allerede fra foråret og frem til udgangen af 2025 vil borgere i kommunens mindre bysamfund opleve, at biblioteket kommer tættere på. Sammen med fire andre kommunebiblioteker ...

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...

Stormøde om Kulturpasset

Onsdag den 7. februar 2024 var Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel Steen-Hansen, sammen med repræsentanter fra mere end 80 organisationer og institutioner på både ...

Ny direktør for EBLIDA

Den 1. februar 2024 er første arbejdsdag for EBLIDAs nye direktør Mikkel Christoffersen. Han efterfølger Giuseppe Vitiello, som forlod EBLIDA i december 2023. Mikkel ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Selvfølgelig skal bibliotekerne udvikle sig. Men fokus er stadig på litteratur og læselyst

For tiden er der igen debat om folkebibliotekerne, og hvordan de skal udvikles. Det er godt, for folkebiblioteket skal som landets mest besøgte kulturinstitution løbende ...

Regeringen vil give milliard til kulturlivet

Over de næste fire år vil SVM-regeringen afsætte næsten 1,1 milliard kroner til kulturområdet. Med regeringens udspil til finanslov lægges der op til at sætte handling bag ...