Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Skrevet af

23. februar, 2024

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation blandt børn og unge. Det er cirka 300 kroner per elev i grundskolen.

Forskning viser, at læsning på papir fremmer indlæringen. Danmarks Biblioteksforening hilser derfor også forslaget om en pulje til fysiske læremidler velkommen, hvilket vi i øvrigt længe har advokeret for, på formidlingsmøder og i andre sammenhænge.

Det er dog vigtigt at forstå, at en vigtig del af den svenske satsning på at løse læsekrisen ikke kun handler om flere fysiske bøger, men også om den 1/2 mia. kr. om året som afsættes til bemanding på skolebibliotekerne.

En væsentlig pointe for DB er at “hvis børn aldrig ser en bog, læser de den med garanti heller ikke, men at de ser den, er ikke en garanti for at de læser den”.

Børn fortjener rum for læsning. Mange børn tilbringer dagen i skole, sfo og klubber, som ofte er på samme matrikel. Børn og unge tilbringer mange af ugens timer udsat for larm og forstyrrelser, fra teknologi eller omgivelser – og under stadigt voksende præstationspres fra omgivelser og sociale mediers perfekthedsidealer. Hvor og hvornår skal de kunne udvikle sig i fred og finde muligheder for at læse og fordybe sig, for eksempel i en god bog.

Hvis vi skal have flere børn til at læse mere, kræver det både adgang til bøger, formidling og rum til læsning, ligesom det kræver bedre samarbejde mellem skoler, biblioteker og forældre.

I Tænketanken Fremtidens Biblioteker arbejder man på et stort projekt Børn- og  unges læseglæde som netop viser, at der skal investeres i både bøger, formidling og nye samarbejdsformer.  

Sådan styrker vi danske børns læseevner

Simon Skov Fougt er er lektor i literacy research ved Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) og Afdeling for Fagdidaktik på Aarhus Universitet, DPU, og national ...

Folkeskoleaftale sikrer en halv mia. til nye bøger

Den nye folkeskoleaftale har spændende bud på løsning af den store samfundsudfordring læsekrisen I jublen over kortere skoledage til de mindste, større lokal frihed i ...

Biblioteket rykker ud i landsbyerne

Allerede fra foråret og frem til udgangen af 2025 vil borgere i kommunens mindre bysamfund opleve, at biblioteket kommer tættere på. Sammen med fire andre kommunebiblioteker ...

Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024 er udkommet

Bliv klogere på bibliotekernes betydning og aktuel debat – brug bladet.Læs formandens leder i det nye nummer af Danmarks Biblioteker: Børn fortjener bedre end en læsekrise ...

Stormøde om Kulturpasset

Onsdag den 7. februar 2024 var Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel Steen-Hansen, sammen med repræsentanter fra mere end 80 organisationer og institutioner på både ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

Foto: Thomas Evaldsen

Forsker: Vi har en regulær læsekrise

Vi har en regulær læsekrise, fastslog forsker Simon Skov Fougt på BellaScenen på det netop overståede Bogforum 2023. “Danmark ligger i bund internationalt set. Og kun ...