Nyt formandskab i Danmarks Biblioteksforening

Skrevet af

21. april, 2022

På det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg er der torsdag den 21. april 2021 blevet afholdt valg til foreningens formandskab for de næste 4 år. Foreningens politiske ledelse skal ifølge vedtægterne afspejle resultatet af seneste kommunalvalg. Resultatet af kommunalvalget i november 2021 medfører således, at der på årets generalforsamling skulle vælges ny formand samt politisk næstformand.

Som ny formand er Paw Østergaard Jensen (A), fra Albertslund blevet valgt. Han afløser de seneste 8 års formand Steen Bording Andersen (A), Aarhus.
Paw Østergaard Jensen er 57 år og sidder i byrådet i Albertslund kommune, hvor han er formand for Social- og Sundhedsudvalget, og med i en række kulturinstitutioners bestyrelser.

Paw Østergaard Jensen har også i en årrække været aktiv i Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg, så det er en velforberedt formand som nu overtager roret i foreningen:
”Jeg er glad for at jeg får muligheden for at forsætte mit arbejde med at bruge kultur og særligt bibliotekerne til at skabe en større sammenhængskraft i hele samfundet. Det er jo heller ikke tilfældigt, at vi I Albertslund i mange år har haft et af landets højeste kulturbudgetter pr indbygger og er den kommune der bruger flest midler på bibliotekerne. Vi kan nemlig se effekten. Så det vil jeg gerne forfølge på landsplan” siger den nye formand for Danmarks Biblioteksforening.

Som ny politisk næstformand er Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring, blevet valgt. Han afløser Evan Lynnerup (V), Roskilde, på posten. Evan Lynnerup overtog i den seneste periode posten fra Jane Jegind (V).

Claus Mørkbak Højrup er 49 år og har siddet i byrådet i Hjørring Kommune siden 2013, og hvor han for tiden er formand for Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget. Civilt arbejder han som studielektor og ph.d.-studerende på Aalborg Universitet indenfor erhvervsøkonomi. Han har desuden udgivet skønlitterære værker, ligesom han har været medlem af Forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksforening fra 2014-2017.
”Vi skal skabe rammerne for, at borgerne i vores kommuner har mulighed for let adgang til kultur, herunder biblioteker, og dermed også bliver aktive medspillere i vores demokratiske samfund,” udtaler Claus Mørkbak Højrup.

Danmarks Biblioteksforening har desuden valgt ny faglig næstformand, nemlig Annette Wolgenhagen Godt, bibliotekschef i Allerød kommune. Hun overtager posten fra bibliotekschef i Gladsaxe Jakob Lærkes, som efter 4 år på posten ikke ønskede at genopstille.

Annette Wolgenhagen Godt er 48 år og har været ansat på Allerød Bibliotekerne siden december 2011, først som souschef og siden oktober 2014 som bibliotekschef. Hun var desuden allerede medlem af Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg.
”Retten til fri og lige adgang til information og viden kommer ikke af sig selv, det er noget vi skal værne om. Det gør bibliotekspersonaler og lokalpolitikere hver eneste dag, men vi må anerkende at både nationale og internationale regler, lovgivning og ikke mindst hele den digitale udvikling får større og større indvirkning på hverdagen. Hvordan sikrer vi retten til at give adgang til litteraturen når den bliver digital? Hvem ejer information ? Og mange andre store spørgsmål skal stilles og det kan og gør Danmarks Biblioteksforening.
Foreningens arbejde har derfor kæmpe betydning for at hver enkelt kommune kan sikre det allerbedste bibliotekstilbud, og derved en afgørende adgang til viden og kultur. Vi må aldrig glemme at en demokratisk stemme er en oplyst stemme.”

Danmarks Biblioteksforening ønsker det nyvalgte formandskab tillykke med valget, og siger samtidig mange tak til det afgåede formandskab for en stor indsats som foreningens repræsentanter for folkebibliotekerne, nationalt som internationalt.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Paw Østergaard Jensen, tlf. 2164 9350, paw.ostergaard.jensen@albertslund.dk
Politisk næstformand Claus Mørkbak Højrup, tlf. 3054 7643, cmho@hjoerring.dk
Faglig næstformand Annette W. Godt, tlf. 4812 6011, anwg@alleroed.dk
 

Om Danmarks Biblioteksforening
Danmarks Biblioteksforening er det politiske og faglige netværk for landets politikere og fagprofessionelle.
Foreningen blev grundlagt i 1905, og formålet er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling af erfaringer og ideer inden for hele kulturområdet med relation til bibliotekerne, inklusive kultur- og oplysningsinstitutioner i videste forstand.

DBs beretning for 2023 er udkommet

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 i Sønderborg skal der igen fyres op under debatten om bibliotekers betydning,

Se programmet for Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Danmarks Biblioteksforening inviterer til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 den 11. og 12. april i Sønderborg. Er du ikke tilmeldt, så kan du nå det endnu, og indtil den ...

Brønderslev er nyt medlem i Danmarks Biblioteksforening

Det er en stor fornøjelse at kunne indlede 2024 med at byde Brønderslev kommune og biblioteksvæsen velkommen som nyt kommunalt medlem i Danmarks Biblioteksforening. Danmarks ...

DBs beretning 2022 er udkommet

“Vi står sammen om det stærke folkebibliotek. Hvis man skal forsøge at karakterisere det forløbne år eller halvandet, må valg på valg, forhandling og konstitueringer i et ...

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Nye medlemmer valgt til DBs Repræsentantskab

Danmarks Biblioteksforening afholdte ordinært valg til foreningens repræsentantskab i januar og februar 2022. Efterfølgende blev enkelte pladser i repræsentantskabet ...

DB afholder suppleringsvalg til repræsentantskabet og indkalder hermed kandidater

Nyt formandskab i Danmarks Biblioteksforening

Danmarks Biblioteksforenings nyvalgte formandskab: faglig næstfmd. Annette Wolgehagen Godt (tv.), formand Paw Østergaard Jensen (A), politisk næstfmd. Claus Mørkbak Højrup ...