Årshjul 2012

Årshjulet tager udgangspunkt i virksomhedsplanen for 2012

  J F M A M J J A S O N D
FASTE MØDER OG UDVALG                        
Biblioteksparaplyen                        
Digitaliseringsudvalget                        
Forretningsudvalget                        
Klassikerdagsudvalget                        
Kulturudvalget                        
Medieudvalget                        
Repræsentantskabet                        
Årsmøde                        
                         
  J F M A M J J A S O N D
FORMIDLING & KOMMUNIKATION                        
Aviserne Skriver                        
Danmarks Biblioteker                        
Eksterne møder                        
Hjemmeside|Facebook|Twitter mm.                        
Høringer                        
Interne møder                        
IT-vedligehold                        
Artikler til presse                        
Oplæg                        

Internationale aktiviteter
ALA
EBLIDA
IFLA 2012
IFLA MLAS

Konferencer
Biblioteker og borgerservice
EBLIDA/NAPLE København
Kulturformidling med ODM
Danskernes Digitale Bibliotek
Læringslørdag med DFS
Innovationskonferencer med regionerne
Kulturkonference 2013
Om biblioteket som identitetsskabende element i byens liv
Årsmøde

Publikationer
Biblioteksvejviser 12/13
Tænketank, antologi
Publikationer, løbende

Projekter
Bogholderi og regnskab
Budgetundersøgelse
Tænketank om Fremtidens Biblioteker
Borgerservice og Biblioteker
Læsernes Bogpris
Folkebiblioteket i folkeskolen
Videreudvikling af db.dk
Model for implementering af integrerede biblioteker i DK
TurDK
Samarbejde med KSBF
Samarbejde med ODM
Lær mere om IT
Årsmøde