Årsmøde 2013 – et tilbageblik

Bliver bibliotekerne sendt til tælling i det digitale vidensamfund?

Det var overskriften på et af de mange indslag, som udgjorde Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2013 i København. Fire oplagte oplægsholdere og en skarp moderator førte publikum igennem en spændende debat om, hvordan bibliotekerne håndterer fremtidens litteraturformer, videnplatforme og kulturoplevelser.

Men hvordan håndterer vi i det hele taget de store informationsmængder, som den digitale verden stiller tilrådighed for os?

Professor Vincent F. Hendricks gav deltagerne sit syn på "Viden i virkeligheden eller information på nettet".

Information kan udnyttes strategisk til manipulation, til at påvirke menneskers overvejelser, beslutninger og handlinger – både individuelt og kollektivt. Dette kan i sidste ende få betydning for de demokratiske processer.

Årsmødet blev afholdt i Bella Centret, og ikke langt derfra ligger Ørestad Bibliotek, som både udmærker sig ved at integrere digitale formidlingerværktøjer i mødet med publikum, og som samtidig har et fotrinligt samarbejde med Ørestad skole og gymnasium, som er bibliotekets direkte nabo.

Hvordan samarbejder folke- og skolebiblioteker optimalt?
Dette spørgsmål blev stillet til det fire mand store panel på Ørestad Bibliotek, som årsmødets deltagere besøgte onsdag eftermiddag den 13. marts. Efter debatten havde årsmødets deltagere mulighed for ved selvsyn at se nærmere på biblioteks spændende indretning om mange tilbud til brugerne.

Generalforsamling
Torsdag formiddag den 14. marts blev der afholdt generalforsamling. DBs formand Vagn Ytte Larsen aflagde sin mundtlige beretning, hvorefter hhv. medlemmerne af valggruppe A og valggruppe B fik lejlighed hver for sig til at diskutere formandens beretning inden alle samledes i salen til den store fælles og meget livlige debat om bl.a. Repræsentantskabets forslag til ny struktur (incl. gennemgang af forslaget) og nye vedtægter for DB. Forslaget blev vedtaget med effekt fra 1. januar 2014.

De politiske udmeldinger
I en politisk interesseorganisation som Danmarks Biblioteksforening betyder et årsmøde, at en masse fagfolk mødes med kulturpolitikerne. Det fører til politiske debatter og diskussioner. På dette årsmøde udsendte DB’s forretningsudalg en af de mere markante udtalelser om at "Digitale og fysiske biblioteksudlån skal sidestilles".

Kulturministeren talte til årsmødet
Efter generalforsamlingen aflagde kulturminister Marianne Jelved årsmødet besøg, og hun begejstrede salen. Læs hele hendes tale, eller se videoen herunder.
Ministeren spillede satirisk ud og lagde vægt på, at hun belært af de seneste 14 dage, ikke længere måtte komme med randbemærkninger, fordi de blev misforstået som bl.a. under et møde fornylig på CBS, hvor ministeren angiveligt udtalte sig til fordel for lærernes og Bondos aktuelle kamp.

Det vakte derfor stor jubel og grin, at ministeren en del gange afbrød sig selv med humoristiske randbemærkninger og egne vinklinger. Kulturministeren leverede dog også en række mere alvorlige budskaber blandt om fremtidens biblioteker og behovet for at styrke biblioteket indsats på forskellig vis, hvilket naturligt vakte endnu større begejstring blandt de mange tilhørere i Bella Centers store auditorium.

”Det er ikke nok, at eleverne lærer at læse, de skal også støttes når det gælder selve læselysten.” Derfor overvejer kulturministeren nu, hvordan man kan skabe nye initiativer i den sammenhæng gennem partnerskaber mellem børneinstitutioner, folkeskoler og folkebiblioteker.

Kulturminister Marianne Jelved tog udgangspunkt i bibliotekets centrale rolle som kulturelt omdrejningspunkt i lokalsamfundet og som det åbne og frie sted, hvor folk kommer af egen lyst. Derfor er biblioteket oplagte primusmotorer i, ikke kun at skabe bedre læsekundskaber, men også i at styrke læselysten endnu mere.

”Jeg har en drøm om at Danmark bliver en nation  af litteraturlæsere. Her har bibliotekerne en selvfølgelig og central rolle at spille”, fastslog Marianne Jelved og tilsluttede sig i øvrigt forfatteren Merethe Pryds Helle’s syn på biblioteket:
"Biblioteket er det eneste sted i vores samfund, hvor alle kan komme, uden at være inviteret, uden at skulle noget særligt. Det er udtryk for sandt demokrati. På biblioteket er viden, trykt og digitalt og af alle slags, tilgængelig for alle, og gennem biblioteket kan vi have en samtale med mennesker fra andre tider og andre steder. Dét synes jeg er stort."

Overnstående er blot et udpluk af de mange aktiviteter fra årsmødet. Vi fik ikke nævnt det store udstillingsråde med de mange spændende firmapræsentationer, vi fik ikke nævnt trendspotterne, som fortalte om nye og spændende biblioteksprojekter fra hele landet, og så fik vi heller ikke nævnt onsdag aften med prisoverrækkelser, fest, musik og underholdning.

Men fortvivl ikke. Du kan få adgang til oplæg og video m.m. fra de to dages fyldige årsmødeprogram på "Alt om Årsmøde 2013".
Du kan også med fordel følge DB på Facebook og på Twitter, hvor aktiviteterne fra årsmødet også er omtalt.

Næste år afholdes DBs årsmøde i Vejle. Vi håber du har lyst til at deltage!

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, trivsel og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske RegionstræfOptakt til Kommunalvalgåret 2025 Danmarks Biblioteksforening inviterer til fem Kulturpolitiske Regionstræf, hvor der serveres indlæg og ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm den ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening