Årsmødeudvalget

Formål
Formålet med Årsmødeudvalget er sammen med sekretariatet at fastlægge program, lokalitet og udgiftsniveau for årsmødet.

Opgaver
Årsmødeudvalget har til opgave i samarbejde med sekretariatet:

  • komme med indstilling til fastlæggelse af stedet i følge Danmarks Biblioteksforenings vedtagne politik på området
  • at fastlægge de tidsmæssige rammer for årsmødet
  • at fremsætte forslag til programpunkter og medvirkende i såvel faglige som rekreative aktiviteter på årsmøderne
  • at fastlægge økonomien omkring årsmødet under hensyntagen til det af repræsentantskabet fastsatte budget. Senest 1. sept. indstiller udvalget til forretningsudvalget et budget for det kommende årsmøde.

Udvalget afgiver indstillinger til forretningsudvalget i sager ang. årsmødet.

Organisation
Årsmødeudvalget nedsættes for en 4-årig periode af Repræsentantskabet på dets konstituerende møde.

Udvalget består af formanden for DB samt yderligere 2 medlemmer fra Valggruppe A og 2 medlemmer fra Valggruppe B.
Danmarks Biblioteksforenings sekretariat varetager sekretariatsfunktionerne og mødeledelsen.
Udvalget refererer til Forretningsudvalget.
 
Udvalget afholder mindst 2 årlige møder. På årets sidste møde aftales mødeplan for det kommende år. Forslag til dagsorden indkaldes 3 uger før mødet, og dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet.
 
Udvalgets medlemmer aflægger skriftlig beretning til Repræsentantskabet. Beretningen skal være Danmarks Biblioteksforening i hænde senest med udgangen af januar.
 
Udvalgets medlemmer

» Vagn Ytte Larsen (A)
   Odsherred, formand for DB
» Henrik Olsen (A)
   Ishøj
» Lisbet Rosendahl (V)
   Varde
» Jytte Bræmer
   Fredericia
» Charlotte C. Pedersen
   Middelfart
» Michel Steen-Hansen
   Danmarks Biblioteksforening
» Michael Hartz Larsen
   Danmarks Biblioteksforening
» Jeanette Fog Vogelius
   Danmarks Biblioteksforening (sekretær)
 

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske Regionstræf– optakt til Kommunalvalg 2025 I efteråret har Danmarks Biblioteksforening planlagt Kulturpolitiske Regionstræf, hvor vi skaber lokale afsæt ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm den ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening