Bibliotekerne – indgangen til det digitale samfund

Udvalget formål

 • Arbejde for at sikre folkebibliotekernes fortsatte rolle som uafhængige public service institutioner for folkeoplysning – også i en digital tidsalder
 • Arbejde for at alle borgere får fri og lige adgang til digitale ressourcer, uanset hvor de bor
 • Bidrage til afklaring af folkebibliotekernes digitale formidlingsvilkår og arbejde for at der opnås en overensstemmelse imellem kulturpolitiske målsætninger og lovgivning – herunder ophavsret i en digital virkelighed
 • Arbejde for at bibliotekerne konsolideres som den digitale indgang til samfundet, også for de borgere, der ikke er digitale

DBs virksomhedsplan

Udvalgets mødekalender

Rammer

 • Udvalget holder minimum 2 møder om året. På første møde opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU
 • Udvalget planlægger herefter selv sin arbejdsgang og aktiviteter i dialog med FU og andre udvalg. Udvalget skal komme med oplæg til konferencer eller temaer til årsmødet. Direktøren er sekretær for udvalget

Organisation
Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) og yderligere 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter (valggruppe B).

Medlemmer af udvalget

 • Formand Evan Lynnerup (V)
  Roskilde
 • Else Søjmark (S)
  Norddjurs
  (suppleant Henrik Olsen A – Ishøj)
 • Frederik Pedersen (O)
  Slagelse
 • Hans Skou (V)
  Aarhus
 • Poul Henrik Hedeboe (F)
  Frederikssund
 • Erland Kolding Nielsen
  Direktør, KB
 • Maria Sjøblom
  Afdelingsleder Aalborg Bibliotekerne
 • Sara Jørgensen
  Udviklingschef, Herning Bibliotekerne
 • Claus Vesterager Pedersen
  Bibliotekschef, RUB