Bibliotekerne – indgangen til læring

Udvalgets formål

 • Arbejde for at bibliotekerne placeres som den institution, der lokalt sikrer at alle borgere kan få de nødvendige kompetencer for at kunne tage del i det demokratiske samfund
 • Styrke sammenhængen mellem det digitale og det fysiske biblioteks læringstilbud
 • Udvikle bibliotekernes folkeoplysende rolle som den åbne institution, der lokalt tilbyder alle borgere adgang til de kompetencer et demokratisk samfund efterspørger
 • SÆRLIGT skal der lægges vægt på folkeskolereformen, hvor der er lagt op til et tættere samarbejde mellem folkeskoler og lokale kulturinstitutioner, ligesom understøttende undervisning bliver et fast element. Her vil der være mange muligheder for kompetencer og aktiviteter, som børnebibliotekerne rummer og løbende udvikler. Børnebibliotekernes flerårige arbejde med at styrke børns digitale dannelse, herunder deres kloge og kreative brug af webressourcer, taler lige ind i folkeskolens dagsorden, men også læselyst og kulturformidling er oplagte steder at tage afsæt i, når nye partnerskaber på tværs af biblioteker og skoler skal finde deres form.

DBs virksomhedsplan

Udvalgets mødekalender

Rammer

 • Udvalget holder minimum 2 møder om året. På første møde opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU
 • Udvalget planlægger herefter selv sin arbejdsgang og aktiviteter i dialog med FU og andre udvalg. Udvalget skal komme med oplæg til konferencer eller temaer til årsmødet. Direktøren er sekretær for udvalget

Organisation
Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) og yderligere 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter (valggruppe B).

Medlemmer af udvalget

 • Dan Skjerning (A)
  Vejle, fmd. for udvalget
 • Helle Barth (V)
  Dragør
 • Knud N. Mathiesen (O)
  Aarhus
 • Sven Berthelsen (Lokallisterne)
  Hjørring
  (suppleant Inge Dinis)
 • Ulla Dræby (A)
  Gribskov
   
 • Pia Friis
  Bibliotekschef Kolding
 • Lars Bornæs
  Bibliotekschef Silkeborg
 • Maria Sjøblom
  Bibliotekar Aalborg
 • Hanne M. Sørensen
  Bibliotekar Sønderborg