Biblioteket – Biblioteksforeningen og medlemmerne

INDSATSOMRÅDE

BIBLIOTEKET
– BIBLIOTEKSFORENINGEN OG MEDLEMMERNE

DB …

 • Er en serviceorienteret organisation
   
 • Driver et velfungerende sekretariat, der kan bistå de styrende organer og yde medlemsservice
   
 • Er en aktiv netværkspartner og hjælper med at udvikle og drive udviklingsprojekter og undersøgelser
   
 • Er bibliotekernes og kulturpolitikernes mødested

Derfor arbejder DB på …

KONTAKT OG DIALOG MED

 • Skaber mødet mellem kulturpolitik og faglighed
 • Organiserer møder og konferencer
 • Nationale og lokale politikere. Ministerier og styrelser. Alle typer biblioteker
 • Intensivere samarbejdet med arkiv- og museumsorganisationer, særligt ODM
 • Andre interesseorganisationer og private virksomheder og ikke mindst med borgerne

KENDSKAB TIL DE LOKALE BEHOV

 • DB skal udvikle værktøjer til at lave borgerundersøgelser for at kende fremtidens behov, f.eks. biblioteksbarometer eller udvikle et markedssurvey i dialog med andre interessenter

FORENINGSUDVIKLINGEN GENERELT

 • Fortsat udvikle foreningens som en stærk kulturpolitisk spiller
 • Skabe kendskab og ejerskab til DB’s særlige politisk-faglige organisationsstruktur db.dk/strukturdebat
 • Udvikle en ny udvalgsstruktur, der bygger en ny fleksibel, slagkraftig og inddragende organisation

ORGANISATIONSUDVIKLING

 • Implementere en ny fleksibel struktur, der bygger på deltagelse og ejerskab
 • Udvikle regionale aktiviteter i samarbejde med kommuner og biblioteker, både i regioner med og uden biblioteksforeninger
 • Fortsat arbejde på at udvikle nye scenarier for fremtidens organisation
 • De enkelte projekter vil løbende blive konkretiseret og forelagt FU og offentliggøres bl.a. på www.db.dk
VIRKSOMHEDSPLAN

» Mission, Værdier, Vision
 

INDSATSOMRÅDER

» Biblioteket – indgangen til det digitale samfund

» Biblioteket – indgangen til læring

» Biblioteket – indgangen til fællesskabet

» Biblioteket – Biblioteksforeningen og medlemmerne
 

ÅRETS GANG

» Formidling og kommunikation

» Årsmøde

» International strategi

» Temamøder og konferencer – i partnerskab med interessenter

» Samarbejderne