Biblioteket – Biblioteksforeningen og medlemmerne

INDSATSOMRÅDE

BIBLIOTEKET
– BIBLIOTEKSFORENINGEN OG MEDLEMMERNE

DB …

 • Er en serviceorienteret organisation
   
 • Driver et velfungerende sekretariat, der kan bistå de styrende organer og yde medlemsservice
   
 • Er en aktiv netværkspartner og hjælper med at udvikle og drive udviklingsprojekter og undersøgelser
   
 • Er bibliotekernes og kulturpolitikernes mødested

Derfor arbejder DB på …

KONTAKT OG DIALOG MED

 • Skaber mødet mellem kulturpolitik og faglighed
 • Organiserer møder og konferencer
 • Nationale og lokale politikere. Ministerier og styrelser. Alle typer biblioteker
 • Intensivere samarbejdet med arkiv- og museumsorganisationer, særligt ODM
 • Andre interesseorganisationer og private virksomheder og ikke mindst med borgerne

KENDSKAB TIL DE LOKALE BEHOV

 • DB skal udvikle værktøjer til at lave borgerundersøgelser for at kende fremtidens behov, f.eks. biblioteksbarometer eller udvikle et markedssurvey i dialog med andre interessenter

FORENINGSUDVIKLINGEN GENERELT

 • Fortsat udvikle foreningens som en stærk kulturpolitisk spiller
 • Skabe kendskab og ejerskab til DB’s særlige politisk-faglige organisationsstruktur db.dk/strukturdebat
 • Udvikle en ny udvalgsstruktur, der bygger en ny fleksibel, slagkraftig og inddragende organisation

ORGANISATIONSUDVIKLING

 • Implementere en ny fleksibel struktur, der bygger på deltagelse og ejerskab
 • Udvikle regionale aktiviteter i samarbejde med kommuner og biblioteker, både i regioner med og uden biblioteksforeninger
 • Fortsat arbejde på at udvikle nye scenarier for fremtidens organisation
 • De enkelte projekter vil løbende blive konkretiseret og forelagt FU og offentliggøres bl.a. på www.db.dk
VIRKSOMHEDSPLAN

» Mission, Værdier, Vision
 

INDSATSOMRÅDER

» Biblioteket – indgangen til det digitale samfund

» Biblioteket – indgangen til læring

» Biblioteket – indgangen til fællesskabet

» Biblioteket – Biblioteksforeningen og medlemmerne
 

ÅRETS GANG

» Formidling og kommunikation

» Årsmøde

» International strategi

» Temamøder og konferencer – i partnerskab med interessenter

» Samarbejderne

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske Regionstræf– optakt til Kommunalvalg 2025 I efteråret har Danmarks Biblioteksforening planlagt Kulturpolitiske Regionstræf, hvor vi skaber lokale afsæt ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm den ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening