Biblioteket – indgangen til det digitale samfund

INDSATSOMRÅDE

BIBLIOTEKET
– INDGANGEN TIL DET DIGITALE SAMFUND

DB vil

 • Arbejde for at sikre folkebibliotekernes fortsatte rolle som uafhængige public service institutioner for folkeoplysning – også i en digital tidsalder
   
 • Arbejde for at alle borgere får fri og lige adgang til digitale ressourcer, uanset hvor de bor
   
 • Bidrage til afklaring af folkebibliotekernes digitale formidlingsvilkår og arbejde for at der opnås en overensstemmelse imellem kulturpolitiske målsætninger og lovgivning – herunder ophavsret i en digital virkelighed
   
 • Arbejde for at bibliotekerne konsolideres som den digitale indgang til samfundet, også for de borgere, der ikke er digitale

Derfor arbejder DB på …

TILGÆNGELIGHED

 • At sikre sig indflydelse på udviklingen af visionen om Danskernes Digitale Bibliotek til gavn for borgerne
 • At sikre alle borgere fri og nem adgang til digitale kultur- og informationsressourcer på alle platforme, uanset om det er på computere, tablets, telefoner eller andet
 • At sikre borgerne et både mangfoldigt og righoldigt tilbud på bibliotekernes digitale ”hylder”
 • At sikre, at fremtidens modeller for bibliotekernes e-udlån tilgodeser kravet om tilgængelighed og at de økonomisk og administrativt kan håndteres af bibliotekerne
 • At sikre biblioteksafgiften også kommer til at omfatte digitale værker
 • At sikre et samarbejdende biblioteksvæsen i den digitale verden på tværs af kommuner og sektorer – herunder sikre et fortsat sømløst interurbant lånesamarbejde
 • At sikre, under hensyntagen til det kommunale selvstyre, fælles rationelle løsninger med hensyn til fælles indkøb, fælles synlighed, fælles bibliotekssystem samt arbejde på at professionalisere forhandlingen af fælles licensaftaler

INDGANGEN TIL DET OFFENTLIGE

 • At positionere biblioteket som borgerens indgang til sin kommune og til det offentlige generelt
 • At vise biblioteket som en vigtig samarbejdspartner for private virksomheders IT udvikling
 • At sikre biblioteket som dynamoen i det digitale medborgerskab
 • At skabe tværsektorielt samarbejde mellem institutioner, forvaltninger og sektorer, der har borgerkontakt
 • At skabe politisk opmærksomhed på bibliotekerne som stedet, hvor borgeren møder det offentlige
 • At arbejde for at der investeres i bibliotekerne og at de inddrages i de strategiske løsninger i den kommunale kanalstrategi
 • At arbejde for at digitale løsninger udvikles, så de er lette at betjene og forstå
VIRKSOMHEDSPLAN

» Mission, Værdier, Vision
 

INDSATSOMRÅDER

» Biblioteket – indgangen til det digitale samfund

» Biblioteket – indgangen til læring

» Biblioteket – indgangen til fællesskabet

» Biblioteket – Biblioteksforeningen og medlemmerne
 

ÅRETS GANG

» Formidling og kommunikation

» Årsmøde

» International strategi

» Temamøder og konferencer – i partnerskab med interessenter

» Samarbejderne