Biblioteket – indgangen til fællesskabet

INDSATSOMRÅDE

BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL FÆLLESSKABET

DB vil

 • Sætte biblioteket på dagsordnen
   
 • Arbejde for at biblioteket bliver styrket som borgernes indgang til fællesskabet
   
 • Styrke biblioteket som det demokratiske rum
   
 • Tydeliggøre at biblioteker og kultur er en del af den sundhedspolitiske indsats
   
 • Udvikle biblioteket som borgernes indgang til det offentlige

Derfor arbejder DB på …

DET DEMOKRATISKE RUM OG MEDBORGERSKAB

 • Biblioteket som rum for politisk debat
 • Demokratistøtte – give alle borgere mulighed for at deltage i demokratiet
 • Samarbejde med folkeoplysningen om at skabe aktivt medborgerskab gennem læring
 • At brande biblioteket som det unikke mødested, stedet hvor man kan komme uformelt
 • At vise biblioteket som skaber af sammenhæng mellem sundhed og kultur
 • Styrke bibliotekernes rolle i forbindelse med den mentale og fysiske folkesundhed, f.eks. ved at inddrage bibliotekernes sundhedspolitiske profil i samarbejde med de lokale indsatser
 • Skærpe bibliotekets rolle i forbindelse med at styrke borgernes læse- og sprogfærdigheder i partnerskab med andre
 • Lave undersøgelser der viser alle aspekter af borgernes brug af bibliotekerne
 • Anskueliggøre biblioteksrummet som vidensmarkedsplads, kulturmødested, demokratiformidler og frivillighedsrum
 • Biblioteket som skaber af medborgerskab, inklusion og sammenhængskraft

DEN CENTRALE KULTURINSTITUTION I KOMMUNEN

 • At biblioteket tænkes som partner i integrationsindsatser, f.eks. i nationale og lokale integrations-politikker
 • Sikre biblioteket som fundament for kulturformidling i kommunerne i samarbejde med arkiver og museer

DET FYSISKE RUM

 • Rummet som det helt centrale rum for borgerne i kommunen
 • Stedet hvor man kan mødes
 • Rummet som kan udfordre borgerne og være der hvor man møder en mangfoldig vifte af lærings-, informations- og kulturtilbud
VIRKSOMHEDSPLAN

» Mission, Værdier, Vision
 

INDSATSOMRÅDER

» Biblioteket – indgangen til det digitale samfund

» Biblioteket – indgangen til læring

» Biblioteket – indgangen til fællesskabet

» Biblioteket – Biblioteksforeningen og medlemmerne
 

ÅRETS GANG

» Formidling og kommunikation

» Årsmøde

» International strategi

» Temamøder og konferencer – i partnerskab med interessenter

» Samarbejderne