Biblioteket – indgangen til fællesskabet

INDSATSOMRÅDE

BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL FÆLLESSKABET

DB vil

 • Sætte biblioteket på dagsordnen
   
 • Arbejde for at biblioteket bliver styrket som borgernes indgang til fællesskabet
   
 • Styrke biblioteket som det demokratiske rum
   
 • Tydeliggøre at biblioteker og kultur er en del af den sundhedspolitiske indsats
   
 • Udvikle biblioteket som borgernes indgang til det offentlige

Derfor arbejder DB på …

DET DEMOKRATISKE RUM OG MEDBORGERSKAB

 • Biblioteket som rum for politisk debat
 • Demokratistøtte – give alle borgere mulighed for at deltage i demokratiet
 • Samarbejde med folkeoplysningen om at skabe aktivt medborgerskab gennem læring
 • At brande biblioteket som det unikke mødested, stedet hvor man kan komme uformelt
 • At vise biblioteket som skaber af sammenhæng mellem sundhed og kultur
 • Styrke bibliotekernes rolle i forbindelse med den mentale og fysiske folkesundhed, f.eks. ved at inddrage bibliotekernes sundhedspolitiske profil i samarbejde med de lokale indsatser
 • Skærpe bibliotekets rolle i forbindelse med at styrke borgernes læse- og sprogfærdigheder i partnerskab med andre
 • Lave undersøgelser der viser alle aspekter af borgernes brug af bibliotekerne
 • Anskueliggøre biblioteksrummet som vidensmarkedsplads, kulturmødested, demokratiformidler og frivillighedsrum
 • Biblioteket som skaber af medborgerskab, inklusion og sammenhængskraft

DEN CENTRALE KULTURINSTITUTION I KOMMUNEN

 • At biblioteket tænkes som partner i integrationsindsatser, f.eks. i nationale og lokale integrations-politikker
 • Sikre biblioteket som fundament for kulturformidling i kommunerne i samarbejde med arkiver og museer

DET FYSISKE RUM

 • Rummet som det helt centrale rum for borgerne i kommunen
 • Stedet hvor man kan mødes
 • Rummet som kan udfordre borgerne og være der hvor man møder en mangfoldig vifte af lærings-, informations- og kulturtilbud
VIRKSOMHEDSPLAN

» Mission, Værdier, Vision
 

INDSATSOMRÅDER

» Biblioteket – indgangen til det digitale samfund

» Biblioteket – indgangen til læring

» Biblioteket – indgangen til fællesskabet

» Biblioteket – Biblioteksforeningen og medlemmerne
 

ÅRETS GANG

» Formidling og kommunikation

» Årsmøde

» International strategi

» Temamøder og konferencer – i partnerskab med interessenter

» Samarbejderne

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske Regionstræf– optakt til Kommunalvalg 2025 I efteråret har Danmarks Biblioteksforening planlagt Kulturpolitiske Regionstræf, hvor vi skaber lokale afsæt ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm den ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening