Biblioteket – indgangen til læring

INDSATSOMRÅDE

BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL LÆRING

DB vil

 • Arbejde for at bibliotekerne placeres som den institution, der lokalt sikrer at alle borgere kan få de nødvendige kompetencer for at kunne tage del i det demokratiske samfund
   
 • Styrke sammenhængen mellem det digitale og det fysiske biblioteks læringstilbud
   
 • Udvikle bibliotekernes folkeoplysende rolle som den åbne institution, der lokalt tilbyder alle borgere adgang til de kompetencer et demokratisk samfund efterspørger

Derfor arbejder DB på …

BIBLIOTEKET SOM RUM FOR DEN LIVSLANGE LÆRING

 • Deltage i at skabe nationale læringsprogrammer, der kan bruges lokalt f.eks. ”Lær mere om IT” og ”Danmark Læser”
 • Efteruddannelse for borgerne – bl.a. IT-læring
 • Vise at ny teknologi er tilgængelig for alle
 • Skabe IT-dannelse
 • Biblioteket som skaber af empowerment, handlekompetencer og samfundsforståelse
 • Biblioteket skal sikre, at alle borgere kan deltage i Det Digitale Danmark gennem læring, vejledning og borgerservice
 • At bibliotekerne medvirker til, at 95 % af de unge får en ungdomsuddannelse og at DB synliggør, hvad bibliotekerne kan bidrage med
 • Biblioteket skal medvirke til at sikre demokrati og medborgerskab

LÆSELYST OG SPROGTILEGNELSE

 • At gøre bibliotekerne til stedet for sprogudvikling og sprogstimulering for børn, lige fra de bliver født
 • Igangsætte modelforsøg og samarbejde med sundhedspleje, pædagoger, statslige myndigheder m.fl.
 • At få folkebibliotekerne ind i folkeskolen
 • Skabe muligheder for læseværksteder og pædagogisk hjælp på biblioteket
 • Udvikle Lektiecafekoncepter – i samarbejde med frivillige og folkeskolerne
 • Igangsætte samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og foreninger
VIRKSOMHEDSPLAN

» Mission, Værdier, Vision
 

INDSATSOMRÅDER

» Biblioteket – indgangen til det digitale samfund

» Biblioteket – indgangen til læring

» Biblioteket – indgangen til fællesskabet

» Biblioteket – Biblioteksforeningen og medlemmerne
 

ÅRETS GANG

» Formidling og kommunikation

» Årsmøde

» International strategi

» Temamøder og konferencer – i partnerskab med interessenter

» Samarbejderne

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske Regionstræf– optakt til Kommunalvalg 2025 I efteråret har Danmarks Biblioteksforening planlagt Kulturpolitiske Regionstræf, hvor vi skaber lokale afsæt ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm og i ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening