Biblioteket – indgangen til læring

INDSATSOMRÅDE

BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL LÆRING

DB vil

 • Arbejde for at bibliotekerne placeres som den institution, der lokalt sikrer at alle borgere kan få de nødvendige kompetencer for at kunne tage del i det demokratiske samfund
   
 • Styrke sammenhængen mellem det digitale og det fysiske biblioteks læringstilbud
   
 • Udvikle bibliotekernes folkeoplysende rolle som den åbne institution, der lokalt tilbyder alle borgere adgang til de kompetencer et demokratisk samfund efterspørger

Derfor arbejder DB på …

BIBLIOTEKET SOM RUM FOR DEN LIVSLANGE LÆRING

 • Deltage i at skabe nationale læringsprogrammer, der kan bruges lokalt f.eks. ”Lær mere om IT” og ”Danmark Læser”
 • Efteruddannelse for borgerne – bl.a. IT-læring
 • Vise at ny teknologi er tilgængelig for alle
 • Skabe IT-dannelse
 • Biblioteket som skaber af empowerment, handlekompetencer og samfundsforståelse
 • Biblioteket skal sikre, at alle borgere kan deltage i Det Digitale Danmark gennem læring, vejledning og borgerservice
 • At bibliotekerne medvirker til, at 95 % af de unge får en ungdomsuddannelse og at DB synliggør, hvad bibliotekerne kan bidrage med
 • Biblioteket skal medvirke til at sikre demokrati og medborgerskab

LÆSELYST OG SPROGTILEGNELSE

 • At gøre bibliotekerne til stedet for sprogudvikling og sprogstimulering for børn, lige fra de bliver født
 • Igangsætte modelforsøg og samarbejde med sundhedspleje, pædagoger, statslige myndigheder m.fl.
 • At få folkebibliotekerne ind i folkeskolen
 • Skabe muligheder for læseværksteder og pædagogisk hjælp på biblioteket
 • Udvikle Lektiecafekoncepter – i samarbejde med frivillige og folkeskolerne
 • Igangsætte samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og foreninger
VIRKSOMHEDSPLAN

» Mission, Værdier, Vision
 

INDSATSOMRÅDER

» Biblioteket – indgangen til det digitale samfund

» Biblioteket – indgangen til læring

» Biblioteket – indgangen til fællesskabet

» Biblioteket – Biblioteksforeningen og medlemmerne
 

ÅRETS GANG

» Formidling og kommunikation

» Årsmøde

» International strategi

» Temamøder og konferencer – i partnerskab med interessenter

» Samarbejderne