Biblioteksparaplyen

Biblioteksparaplyen har april 2018 skiftet navn til Bibliotekernes Dialogforum

Biblioteksparaplyen
Det internationale arbejde er et vigtigt emne for Biblioteksparaplyen. IFLAs struktur og valg til de styrende organer, herunder hvilke kandidater de danske organisationer vil støtte, bliver diskuteret i Paraplyen.
Også arbejdet i EBLIDA har fast plads på paraplyens dagsorden.

Ophavsretten og dens konsekvenser for bibliotekerne står ligeledes højt på Biblioteksparaplyens dagsorden.

Danmarks Biblioteksforening fungerer som fast sekretariat, og paraplyen kan derfor kontaktes på db@db.dk og på adressen nederst på siden.

Medlemmer

Høringssvar fra
» Dialogforum
» Biblioteksparaplyen

» Tidligere møder