Biblioteksvejviserens redaktionsudvalg

Biblioteksvejviseren indeholder foruden oplysninger om alle folke- og forskningsbiblioteker også oplysninger om mellemuddannelsernes biblioteker og de institutioner, organisationer, fagblade m.m., der er tilknyttet biblioteksvæsenet i Danmark. Ligeledes er de væsentligste nordiske og enkelte internationale institutioner og organisationer medtaget.

Redaktionsudvalgets medlemmer

» Leif Andresen
   Styrelsen for Bibliotek og Medier
» Erland Kolding Nielsen
   Det Kongelige Bibliotek
» Kirsten Boelt
   Aalborg