10 bud på fremtidens bibliotek

Skrevet af

Lotte Duwe Nielsen

16 oktober, 2012

Man kunne mærke denne fantastiske og særlige ENERGI, fortalte en af de inviterede gæster ved ‘final presentations’ på den nordiske camp i Oslo, 25. september 2012. I denne tredje og sidste camp i et langt udviklingsprojekt var 52 deltagere fra Island, Sverige, Norge, Finland og Danmark med til at udvikle nye bud på fremtidens biblioteker.

De 50 deltagere havde arbejdet intenst i 36 timer med at diskutere, tegne, udvikle og præsentere nye idéer for bibliotekerne. Alle var trætte og tændte på at levere det absolut bedste under det tidspres, som er en del af camp-arbejdsmetoden og de skarpe pecha-kucha præsentationer (20 elementer omtalt på max. 20 sekunder hver) og kreative performances. Afslutningen var også en flot åbning af ‘føljeton’ om strategisk udvikling af de nordiske folkebiblioteker. 

Nordisk idéudvikling og mission
Tre nordiske innovations camps à hver 36 timer over tre år: 2010 i Reykjavik, 2011 i Stockholm og 2012 i Oslo. Der var ca. 10 deltagere fra hvert land i hver af de tre camps; i alt 117 ledere og medarbejdere fra de syv biblioteker i Island, Norge, Sverige, Finland og Aarhus.

Målsætningen for Nordisk Biblioteksnetværk har været at gentænke det strategiske grundlag for folkebibliotekerne og skabe udspil af ‘fælles nordisk nytteværdi’ for videnssamfundet.
Det skal ske i udvikling af netværk mellem biblioteksmedarbejdere, hvor der udveksles idéer, viden og innovative metoder.

Kreative metoder
Drejebogen for hver camp og metoderne er udviklet i et tæt samarbejde på tværs af de fem nordiske lande: Forud for hver camp har erfarne og nye facilitatorer trænet kreative metoder og procesværktøjer sammen. Det vil sige, at vi har opbygget fælles nordiske arbejdsmetoder om biblioteksudvikling hos mange medarbejdere.

Reinert Mithassel fra Deichmanske Bibliotek i Oslo udtrykker det således : “Vi går som regel til møder og føler os meget seriøse og alvorlige ved Deichmanske, men processværktøjerne er meget inspirerende for os. Tilgangen er anderledes, det åbner nye muligheder og opbygger nye relationer mellem os, det gør os mere åb-ne og fleksible, og måske mere villige til at tage chancer. Metoderne vil berige os i arbejdet fremover (Oversat i uddrag fra http://vimeo.com/50432213).

Strategisk afsæt
En strategigruppe har lavet udkast til fælles nordiske udfordringer på grundlag af resultater fra de to første camps i 2010 og 2011 + input fra strategiske diskussioner i de fem lande + input fra IFLA præ-konference i Litauen august 2012, hvor 65 deltagere gav deres vurdering af de vigtigste strategiske udfordringer.
På campen i Oslo blev udkastet diskuteret i fælles Village Square og i det intense gruppearbejde. De strategiske udfordringer var grundlag for gruppernes udvikling af nye idéer for fremtidens biblioteker. 

Det foreløbige resultat af arbejdet med at formulere de strategiske udfordringer for de nordiske folkebiblioteker findes endnu kun på engelsk, men overskrifterne på de ti bud er:
1:   Changing business models
2.   User-user >< library recommendation
3:   Library values >< public management
4:   Partnerships
5:   Community
6:   Library brand
7:   Competences
8:   Transforming the library space
9:   Families and children
10: Library legitimacy. 

Udfordringerne vil nu blive udfoldet i en e-bogs føljeton: http://www.slideshare.net/nextlibrary/ the-book-of-nordic-public-library-challenges. Ved den endelige afslutning af udviklingsprojektet bliver det spændende at se, om engagementet i det nordiske biblioteksnetværk kan bære, og om de strategiske udfordringer bliver afsæt for nye nordiske udviklingsprojekter. Personligt er jeg ikke et sekund i tvivl om, at netværket mellem medarbejderne er det vigtigste resultat af projektet, og at det vil sætte spor i de nordiske biblioteker i fremtiden.

De detaljerede resultater af projektstøtten fra Kulturkontakt Nord kan ses her: http://nordiccamps.aakb.dk i form af opsamlinger, interviews og publikationer.

Fakta om:

Nordisk Biblioteksnetværk består af syv biblioteker i fem nordiske lande: Helsinki, Oslo, Stockholm, Reykjavik, Akureyri, Kopavogur og Aarhus. Nordisk Biblioteksnetværk er støttet af Kulturkontakt Nord under Nordisk Ministerråd 2010-2012, og vi fortsætter samarbejdet efter projektstøtten udløber.

Strategigruppen i Nordisk Biblioteksnetværk 2012 består af: Holmkell Hreinsson / Akureyri, Liv Sæteren/ Oslo, Anne Marie Evers / Stockholm, Saara Ihamäki / Helsinki og Knud Schulz / Aarhus. Mens Marie Østergaard / Aarhus har fungeret som redaktør for strategigruppen.

IFLA præ-konferencen i Lithauen. Nordisk Biblioteksnetværk blev præsenteret for andre den 9. august på IFLA prækonferencen i Litauen. Der var 65 deltagere, primært fra de baltiske og nordiske lande. Det var en interaktiv session, hvor deltagerne kastede sig ud i nogle af de kreative metoder og diskuterede holdninger til de vigtigste udfordringer for bibliotekerne i fremtiden. Se interviews: http://vimeo.com/47512518

Edvard Pedersens Biblioteksfond gav tilskud til Jannik Mulvads og Lotte Duwe Nielsens rejseomkostninger til præ-konferencen.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...