20 nye kænguru-filialer åbnet i Odense

Skrevet af

13. august, 2019

Nej, det er ikke et nyt samarbejde med Odense ZOO men et storstilet læse-, læse-lyst- og sproginitiativ på tværs af forvalt- ningerne. Til glæde for mindre børn og deres voksne i Odense Kommune.

Den 30. april 2019 åbnede 20 nye små filialer i Odense. I byens kænguru-biblioteker med lommerne fulde af bøger, kan forældre i børnenes børnehus, børnehave eller vuggestue låne bøger direkte med hjem til højtlæsning og familiehygge. Samtidig kan bøgerne bruges i pædagogernes professionelle arbejde med børnene ude i daginstitutionen til bl.a. dialogisk oplæsning og sprogstimulering.

Børnehavebibliotekerne giver børn, forældre og pædagoger nem adgang til de gode historier, og tilbuddet er samtidig med til at fremme børnenes læselyst, sprogudvikling, læring og udvikling. Børnehavebibliotekerne fungerer som satellitudlån for det lokale bibliotek, og bogudvalget i børnehusenes kænguruer bliver løbende udskiftet og vedligeholdt, så der altid er noget nyt at læse på stuerne og noget nyt at tage med hjem til mor og far.

Samarbejde på tværs af forvaltninger
I 2018 tog biblioteket kontakt til Dagtilbud-afdelingen under Børne- og Ungeforvaltningen med et ønske om at udbygge et eksisterende tilbud omkring børnehavebiblioteker. Der var på det tidspunkt i forvejen 26 velfungerende børnehavebiblioteker rundt omkring i Odenses daginstitutioner. Biblioteket ønskede at brede tilbuddet mere ud, så flere forældre og børn ville få glæde af bøgerne.

Der blev i første omgang skrevet på nogle ansøgninger til eksterne puljer og fonde, men pludselig var der nogle ekstra midler og et ønske om at brede tilbuddet ud i områder af byen med en socioøkonomisk status på C og D. Dette blev startskuddet på et projekt, hvor Børne- og Ungeforvaltningen tilførte 1,2 mio. kroner til at indkøbe de ikoniske, specialproducerede møbler samt bøger til at fylde i dem. Og 20 institutioner blev udvalgt i et tæt samarbejde mellem Dagtilbud-afdelingen og biblioteket.

By- og Kulturrådmand i Odense Kommune, Jane Jegind (V), ser stor styrke i projektet. “Fra bibliotekernes side bliver der gjort meget for at styrke læse-lysten hos alle børn, og kænguruerne er et virkelig godt projekt. Vi har mange dygtige ansatte i børnehusene, men det er forældrene, som har den afgørende rolle i børnenes sprogudvikling. Derfor skal vi gøre det nemt for dem at læse og lære med deres børn. Her kommer de udstationerede kænguru-biblioteker i børnehusene til at spille en vigtig rolle, for nu bliver det nemt og enkelt for alle at låne en spændende bog med hjem til højtlæsning.”

Lokale samarbejder med boghandlere – et bredt udvalg af materialer
Da en lille million skulle benyttes til at indkøbe materialer til de 20 nye kænguruer og 26 eksisterende tilbud, stod det hurtigt klart, at man ønskede at støtte de lokale boghandlere. Aftaler blev indgået, og boghandlere og bibliotekarer samarbejdede om at udvælge de helt rigtige bøger.

Bøgerne er valgt ud fra, at der er en god blanding af gode gamle klassikere, nye og moderne billedbøger og nogle af de bøger, som børnene traditionelt er glade for. Der er en afstemt blanding af skøn- og faglitteratur, billedbøger, pegebøger, sangbøger og bøger med rim og remser. Dermed har biblioteket mulighed for i dialog med daginstitutionerne at udvælge bøger, der passer specifikt ind i det eventuelle tema, som daginstitutionen aktuelt arbejder med, og dermed for at styrke det professionelle arbejde i pædagogernes hverdag i institutionen.

Tilbuddet er blevet godt modtaget
Sammen med de første kasser med bøger sørgede biblioteket for, at der var en folder, der forklarede tilbuddet, som børnene kunne få med hjem. Der var også en lamineret plakat, hvor tilbuddet var beskrevet, som kunne hænges op i nærheden af kænguruen. På forsiden af alle bøgerne er placeret et lille klistermærke med en kænguru på, så bøgerne kan holdes adskilt fra børnehusets øvrige bøger. Det lærer børnene hurtigt og er tit med til at holde orden på bøgerne ude i børnehusene.

Ude i de 20 nye kængurubiblioteker er tilbuddet blevet taget rigtig godt imod af både børn og voksne, som dette citat fra en af børnehavelederne bl.a. fortæller: “Som fagperson er det fantastisk at have tilbuddet i børnehuset. Normalt ville jeg som fagperson låne specifikke bøger ind til et værksted eller til dialogisk læsning. Med udvalget i kænguruen er alle de gode bøger, f.eks. Mis med de blå øjne, Mimbo Jimbo eller Kaj-bøgerne, lige ved hånden til brug i det pædagogiske arbejde og tilgængelige for børnene for at fortsætte temaet i børnehaven og hjemme.”

■ Nogle af institutionerne har indrettet et særligt rum eller hjørne til deres nye beboer. Tit står kænguruen i et opholdsrum eller indgangsområde, hvor mange forældre og børn bevæger sig forbi. I og med at det er så ikonisk et møbel, tiltrækker den sig masser af opmærksomhed. Børn og forældre stopper op og kigger, om der lige er en bog, de skal have med hjem til godnathistorien. Nogle børn bliver også så opslugte af en historie, de hører i børnehaven, at de også skal have den med hjem og høre den fortalt af mor eller far derhjemme om aftenen. Så bliver bogen lagt ud i garderoben, så den er reserveret og til at tage med hjem.

Fakta om kænguru-bibliotekerne

•  Materialerne i kænguruerne udskiftes hver 5. måned, hvor institutionen får to store plastkasser med 40-50 bøger i hver.
•  Der kan være ca. 30 bøger i lommen på maven af kænguruen.
•  Børnebibliotekarerne udvælger bøgerne efter kontakt til børnehuset, så bøgerne passer med dets aktuelle arbejdsområde.
•  Kænguru-møblet er produceret af det fynske firma Sommer Larsen.
•  Hver kænguru har et udlån på ca. 2.100 pr. år.

Mere information om kænguru-bibliotekerne, kontakt:
Heidi Drasbek Martinussen, teamleder for Team Børn, Odense Hovedbibliotek, hdm@odense.dk
Søren Dahl Mortensen, børnebibliotekar og projektleder, Odense Hovedbibliotek, sdm@odense.dk.

 

NØGLETAL

72,2% af folkebibliotekerne havde i 2017 børnehavebiblioteker og depoter i dagsinstitutioner.
75,3% af folkebibliotekerne afholdt særlige arrangementer for daginstitutionerne.

Kilde: Biblioteksbarometer 2017

 

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...