Åben kulturdebat om bogmarkedet skal være varmt velkommen

Skrevet af

Vagn Ytte Larsen

3 december, 2013

I kronikken “Det handler om kulturpolitik” i Politiken den 22. januar tager Gyldendals formand Poul Erik Tøjner og direktør Stig Andersen handsken op. Men som de skriver: “Det er vigtigt at flytte fokus. For det handler ikke om at redde en nødlidende branche, men om at give litteraturen mulighed for at vokse og trives”. I deres kronik slår de derfor til lyd for en ny debat om litteraturens vilkår i Danmark, og det i et langt større perspektiv end hidtil. Det skal ske for at sikre de bedste rammer for dansk sprog og litteratur i en ganske ændret verden, mene

Jeg kunne ikke være mere enig. Der er et klart behov for en ny analyse af bogmarkedets udvikling. Og det handler ikke alene om faste priser kontra frie. Det handler, som kronikkens to forfattere også er inde på, helt enkelt om morgendagens bogsituation i Danmark. Og dermed om e-bogen. Og det handler, som det understreges, “nemlig ikke primært om konkurrenceforhold, men om kulturelle værdier”. Og det handler også, som de skriver, om bibliotekernes rolle.

Her er det helt utrolig vigtigt, at vi samtidig får drøftet, hvordan vi sikrer, at de to formater, den trykte bog og e-bogen, reelt sidestilles. For som det er i dag, kan bibliotekerne ikke selv tilrettelægge og varetage deres indkøb og formidling af e-bogen; det er helt afhængigt af forlagenes forgodtbefindende.

Det dur naturligvis ikke. Men de nye toner fra Gyldendals øverste ledelse om en drøftelse af en ny litteraturpolitik lover åbenhed og dialog. Det vil jeg som formand for Danmarks Biblioteksforening se frem til. Vi har, alle parter, klart en interesse i ud fra en sikring af de kulturpolitiske værdier, at skabe den bedst mulige adgang til dansk litteratur. Flere kræfter har siden efteråret således efterlyst en politisk diskussion af bogens udvikling i kulturministerens regi. Det hilser Danmarks Biblioteksforening varmt velkommen.

Vi behøver en drøftelse og en analyse af bogen, den trykte og e-bogen, om både bogmarked og bibliotekernes rolle i den sammenhæng. Det kan ikke gå for hurtigt.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...