‘Åbne biblioteker’ i Viborg Kommune

Skrevet af

9. december, 2013

En novemberopgørelse fra Kulturstyrelsen viser, at 189 biblioteker (fortrinsvis filial- og lokalbiblioteker) tilbyder ‘åbent bibliotek med selvbetjening’. Nu øges antallet meget snart med ni biblioteker i Viborg. Ikke af sparehensyn, men for at skabe bedre service i en kommune, hvor halvdelen af borgerne bor på landet – og samtidig moderniseres hovedbiblioteket – begge dele som led i ny kulturpolitisk indsats.

I foråret 2013 vedtog Viborg Kommune en kulturpolitisk strategi for perioden 2013-2017. Strategien bygger ikke alene på Kulturudvalgets politiske visioner, men også på både institutionernes og borgernes idéer, synspunkter og konkrete forslag. For Viborg Bibliotekerne indebærer det bl.a., at der i 2014 etableres åbne biblioteker på samtlige ni lokalbiblioteker, og at bogbussen nedlægges. Viborg Hovedbibliotek er ikke i første omgang med som ‘Åbent Bibliotek’, til gen-gæld er der gang i en ombygning.

Udvidet service til oplandet
Viborg Kommune er landets anden største kommune rent geografisk, og kommunen karakteriseres ved, at mere end halvdelen af indbyggerne bor på landet. Derfor er det helt naturligt, at alle ni lokalbiblioteker bliver til Åbne Biblioteker. Kommunen har udover Viborg by et meget stort opland og hele 84 byer eller landsbyer med mere end 50 indbyggere. Her får borgerne nu udvidet adgang til biblioteket med åbent fra morgen til aften på lokalbibliotekerne i Bjerringbro, Frederiks, Houlkær, Karup, Møldrup, Rødkærsbro, Skals, Stoholm og Ørum.

Formålet er, at forbedre bibliotekernes service i forhold til borgerne med udvidet åbningstid, ved at eta-blere ‘åbne biblioteker med selvbetjeningstid’ i ydertimerne. Åbne Biblioteker i Viborg Kommune er altså ikke, som i så mange andre kommuner, en del af en spareplan, men en serviceudvidelse af bibliotekets tilbud.

For øjeblikket arbejdes med indhentning af tilbud, bygningsændringer og chipning af materialer som forberedelse til åbningen, der forventes at blive i foråret 2014. De Åbne Biblioteker skal, ud over at fungere som traditionelle biblioteker, også agere møde- og samlingssted for lokalsamfundene.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...