‘Åbne biblioteker’ i Viborg Kommune

Skrevet af

Kristine Nygaard Ledet

9 december, 2013

En novemberopgørelse fra Kulturstyrelsen viser, at 189 biblioteker (fortrinsvis filial- og lokalbiblioteker) tilbyder ‘åbent bibliotek med selvbetjening’. Nu øges antallet meget snart med ni biblioteker i Viborg. Ikke af sparehensyn, men for at skabe bedre service i en kommune, hvor halvdelen af borgerne bor på landet – og samtidig moderniseres hovedbiblioteket – begge dele som led i ny kulturpolitisk indsats.

I foråret 2013 vedtog Viborg Kommune en kulturpolitisk strategi for perioden 2013-2017. Strategien bygger ikke alene på Kulturudvalgets politiske visioner, men også på både institutionernes og borgernes idéer, synspunkter og konkrete forslag. For Viborg Bibliotekerne indebærer det bl.a., at der i 2014 etableres åbne biblioteker på samtlige ni lokalbiblioteker, og at bogbussen nedlægges. Viborg Hovedbibliotek er ikke i første omgang med som ‘Åbent Bibliotek’, til gen-gæld er der gang i en ombygning.

Udvidet service til oplandet
Viborg Kommune er landets anden største kommune rent geografisk, og kommunen karakteriseres ved, at mere end halvdelen af indbyggerne bor på landet. Derfor er det helt naturligt, at alle ni lokalbiblioteker bliver til Åbne Biblioteker. Kommunen har udover Viborg by et meget stort opland og hele 84 byer eller landsbyer med mere end 50 indbyggere. Her får borgerne nu udvidet adgang til biblioteket med åbent fra morgen til aften på lokalbibliotekerne i Bjerringbro, Frederiks, Houlkær, Karup, Møldrup, Rødkærsbro, Skals, Stoholm og Ørum.

Formålet er, at forbedre bibliotekernes service i forhold til borgerne med udvidet åbningstid, ved at eta-blere ‘åbne biblioteker med selvbetjeningstid’ i ydertimerne. Åbne Biblioteker i Viborg Kommune er altså ikke, som i så mange andre kommuner, en del af en spareplan, men en serviceudvidelse af bibliotekets tilbud.

For øjeblikket arbejdes med indhentning af tilbud, bygningsændringer og chipning af materialer som forberedelse til åbningen, der forventes at blive i foråret 2014. De Åbne Biblioteker skal, ud over at fungere som traditionelle biblioteker, også agere møde- og samlingssted for lokalsamfundene.

Klimakrisen er konkret, nærværende og højaktuel

LEDER Klimakrisen, den globale opvarmning mv. er almindeligt anerkendt… efterhånden. COP27, klimakonferencen, er netop afsluttet med et magert resultat. En erklæring fra ...

Set fra MIN stol – Vi udvikler boligområder og fællesskaber med kultur

Vi har et højt velfærdsniveau i Gladsaxe Kommune, men vi kan altid blive bedre og arbejder på forskellige måder med styrkelse af kernevelfærden bl.a. ved at medtænke ...