‘Åbne biblioteker’ i Viborg Kommune

Skrevet af

9. december, 2013

En novemberopgørelse fra Kulturstyrelsen viser, at 189 biblioteker (fortrinsvis filial- og lokalbiblioteker) tilbyder ‘åbent bibliotek med selvbetjening’. Nu øges antallet meget snart med ni biblioteker i Viborg. Ikke af sparehensyn, men for at skabe bedre service i en kommune, hvor halvdelen af borgerne bor på landet – og samtidig moderniseres hovedbiblioteket – begge dele som led i ny kulturpolitisk indsats.

I foråret 2013 vedtog Viborg Kommune en kulturpolitisk strategi for perioden 2013-2017. Strategien bygger ikke alene på Kulturudvalgets politiske visioner, men også på både institutionernes og borgernes idéer, synspunkter og konkrete forslag. For Viborg Bibliotekerne indebærer det bl.a., at der i 2014 etableres åbne biblioteker på samtlige ni lokalbiblioteker, og at bogbussen nedlægges. Viborg Hovedbibliotek er ikke i første omgang med som ‘Åbent Bibliotek’, til gen-gæld er der gang i en ombygning.

Udvidet service til oplandet
Viborg Kommune er landets anden største kommune rent geografisk, og kommunen karakteriseres ved, at mere end halvdelen af indbyggerne bor på landet. Derfor er det helt naturligt, at alle ni lokalbiblioteker bliver til Åbne Biblioteker. Kommunen har udover Viborg by et meget stort opland og hele 84 byer eller landsbyer med mere end 50 indbyggere. Her får borgerne nu udvidet adgang til biblioteket med åbent fra morgen til aften på lokalbibliotekerne i Bjerringbro, Frederiks, Houlkær, Karup, Møldrup, Rødkærsbro, Skals, Stoholm og Ørum.

Formålet er, at forbedre bibliotekernes service i forhold til borgerne med udvidet åbningstid, ved at eta-blere ‘åbne biblioteker med selvbetjeningstid’ i ydertimerne. Åbne Biblioteker i Viborg Kommune er altså ikke, som i så mange andre kommuner, en del af en spareplan, men en serviceudvidelse af bibliotekets tilbud.

For øjeblikket arbejdes med indhentning af tilbud, bygningsændringer og chipning af materialer som forberedelse til åbningen, der forventes at blive i foråret 2014. De Åbne Biblioteker skal, ud over at fungere som traditionelle biblioteker, også agere møde- og samlingssted for lokalsamfundene.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...