Åbne Biblioteker – nu på engelsk

Skrevet af

28 marts, 2017

Medio marts udkom bogen Staff-Less Libraries: Innovative Staff Design på forlaget Elsevier. Bogen er den første bog om de åbne biblioteker, delvist selvbetjente biblioteker, set i et globalt perspektiv. Den er skrevet af Carl Gustav Johannsen.

Bogen bygger på bidrag fra en lang række biblioteker i Danmark (især Bornholm, København, Sønderborg og Aalborg), Finland, Norge, Sverige og England og IT-leverandører (Axiell, Bibliotheca og Cordura).

Bogens hovedtese er, at de åbne biblioteker betegner et vigtigt og positivt skridt i folkebibliotekernes generelle åbning. Begyndende med de åbne hylder efterfulgt af automatiseringen af aflevering og udlån og nu med en kraftig udvidelse af den ugentlige åbningstid lokalt helt op til 80-100 timer. Bogen dokumenterer, at de åbne biblioteker i meget høj grad er værdsat af brugerne samtidig med, at begejstringen for de åbne biblioteker på ingen måde er udtryk for utilfredshed med personalets indsats.

En anden af bogens pointer er, at de åbne biblioteker – mod forventning – ikke har givet anledning til hærværk og utryghed i væsentligt omfang. Denne udvikling ses ikke blot herhjemme, men også i lande som Finland, Norge, Sverige og UK. At dette fravær af hærværk ikke blot skyldes video-overvågning i de åbne biblioteker, fremgår af erfaringerne fra Sverige, hvor adgangen til at videoovervåge er mere restriktiv end herhjemme.

Staff-Less Libraries: Innovative Staff Design ser på fordele, ulemper og udfordringer omkring den såkaldte ’åben biblioteksmodel’, kendt i Danmark siden projekter på Gjern Bibliotek i Silkeborg i 2004, og på internationale erfaringer med løsningen. Bogen præsenterer tillige en trin-for-trin model for indførelse af modellen.

Carl Gustav Johannsen er lektor ved IVA Københavns Universitet til slutningen af april i år, hvor han bliver emeritus og takker af.

 

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen er der i alt 303 åbne biblioteker i Danmark pr. 7. februar 2017.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...