Åbne Biblioteker – nu på engelsk

Skrevet af

28. marts, 2017

Medio marts udkom bogen Staff-Less Libraries: Innovative Staff Design på forlaget Elsevier. Bogen er den første bog om de åbne biblioteker, delvist selvbetjente biblioteker, set i et globalt perspektiv. Den er skrevet af Carl Gustav Johannsen.

Bogen bygger på bidrag fra en lang række biblioteker i Danmark (især Bornholm, København, Sønderborg og Aalborg), Finland, Norge, Sverige og England og IT-leverandører (Axiell, Bibliotheca og Cordura).

Bogens hovedtese er, at de åbne biblioteker betegner et vigtigt og positivt skridt i folkebibliotekernes generelle åbning. Begyndende med de åbne hylder efterfulgt af automatiseringen af aflevering og udlån og nu med en kraftig udvidelse af den ugentlige åbningstid lokalt helt op til 80-100 timer. Bogen dokumenterer, at de åbne biblioteker i meget høj grad er værdsat af brugerne samtidig med, at begejstringen for de åbne biblioteker på ingen måde er udtryk for utilfredshed med personalets indsats.

En anden af bogens pointer er, at de åbne biblioteker – mod forventning – ikke har givet anledning til hærværk og utryghed i væsentligt omfang. Denne udvikling ses ikke blot herhjemme, men også i lande som Finland, Norge, Sverige og UK. At dette fravær af hærværk ikke blot skyldes video-overvågning i de åbne biblioteker, fremgår af erfaringerne fra Sverige, hvor adgangen til at videoovervåge er mere restriktiv end herhjemme.

Staff-Less Libraries: Innovative Staff Design ser på fordele, ulemper og udfordringer omkring den såkaldte ’åben biblioteksmodel’, kendt i Danmark siden projekter på Gjern Bibliotek i Silkeborg i 2004, og på internationale erfaringer med løsningen. Bogen præsenterer tillige en trin-for-trin model for indførelse af modellen.

Carl Gustav Johannsen er lektor ved IVA Københavns Universitet til slutningen af april i år, hvor han bliver emeritus og takker af.

 

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen er der i alt 303 åbne biblioteker i Danmark pr. 7. februar 2017.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...