Åbne Biblioteker – nu på engelsk

Skrevet af

28 marts, 2017

Medio marts udkom bogen Staff-Less Libraries: Innovative Staff Design på forlaget Elsevier. Bogen er den første bog om de åbne biblioteker, delvist selvbetjente biblioteker, set i et globalt perspektiv. Den er skrevet af Carl Gustav Johannsen.

Bogen bygger på bidrag fra en lang række biblioteker i Danmark (især Bornholm, København, Sønderborg og Aalborg), Finland, Norge, Sverige og England og IT-leverandører (Axiell, Bibliotheca og Cordura).

Bogens hovedtese er, at de åbne biblioteker betegner et vigtigt og positivt skridt i folkebibliotekernes generelle åbning. Begyndende med de åbne hylder efterfulgt af automatiseringen af aflevering og udlån og nu med en kraftig udvidelse af den ugentlige åbningstid lokalt helt op til 80-100 timer. Bogen dokumenterer, at de åbne biblioteker i meget høj grad er værdsat af brugerne samtidig med, at begejstringen for de åbne biblioteker på ingen måde er udtryk for utilfredshed med personalets indsats.

En anden af bogens pointer er, at de åbne biblioteker – mod forventning – ikke har givet anledning til hærværk og utryghed i væsentligt omfang. Denne udvikling ses ikke blot herhjemme, men også i lande som Finland, Norge, Sverige og UK. At dette fravær af hærværk ikke blot skyldes video-overvågning i de åbne biblioteker, fremgår af erfaringerne fra Sverige, hvor adgangen til at videoovervåge er mere restriktiv end herhjemme.

Staff-Less Libraries: Innovative Staff Design ser på fordele, ulemper og udfordringer omkring den såkaldte ’åben biblioteksmodel’, kendt i Danmark siden projekter på Gjern Bibliotek i Silkeborg i 2004, og på internationale erfaringer med løsningen. Bogen præsenterer tillige en trin-for-trin model for indførelse af modellen.

Carl Gustav Johannsen er lektor ved IVA Københavns Universitet til slutningen af april i år, hvor han bliver emeritus og takker af.

 

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen er der i alt 303 åbne biblioteker i Danmark pr. 7. februar 2017.

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...