Åbne biblioteker på hastig fremmarch

Skrevet af

Carl Gustav Johannsen

22 december, 2011

Den kulturministerielle rapport Folkebiblioteket i vidensamfundet fra 2010 nævner i lighed med Danmarks Biblioteksforenings fokusområder for 2010-11 de åbne biblioteker som et indsatsområde. Begrebet bliver i rapporten brugt om folkebiblioteker, der i en del af åbningstiden er uden betjening.

Det første åbne bibliotek i Danmark så dagens lys i Gjern i 2004, men det er først i 2010 og 2011, at væksten for alvor har taget fart. I dag har vi rundet over 80 åbne biblioteksenheder i 40 danske kommuner. Lokalaviserne og de landsdækkende medier taler begejstret om vækstrater i besøg på 23% som følge af åbningen af åbne biblioteksenheder.

Emnet er således særdeles aktuelt, og jeg har været så heldig at skulle evaluere konceptet for Styrelsen for Bibliotek og Medier her i efteråret 2011. I den forbindelse har Styrelsen foretaget en dataindsamling hos de biblioteker, der tilbyder konceptet, hvilket har givet mig et særdeles righoldigt empirisk materiale i hænde.

Et foreløbigt og iøjnefaldende resultat handler her om fordelingen mellem betjent og ubetjent tid om sommeren, hvor det samlede antal ubetjente timer udgør ca. 80% af den samlede åbningstid: Jægersborg Bibliotek i Gentofte Kommune er betjent i 37 og ubetjent i 59 timer ugentligt, Vamdrup Bibliotek i hhv. 8 og 80 timer og Biblioteket Hørup i Sønderborg Kommune er bemandet i 8 timer ugentligt og ubetjent i 88 timer.

Det er i dette perspektiv, at de ovennævnte voldsomme væksttal på op til flere hundrede procent fx fra et månedligt besøgstal på 300 til mellem 1.000 og 1.500 skal ses, idet en beregning af besøg pr. time i den åbne og betjente tid udviser både dramatiske forskelle og en betydelig variation: 33 besøg i timen i den betjente tid mod 1,8 i den ubetjente i Hørup, 43 mod 11 i Jægersborg og 9,4 mod 5 i Vamdrup. Og man må her overveje om disse forskelle skyldes lokale forhold, eller om variationerne har noget at gøre med bibliotekernes indsats?

Et andet træk, som undersøgelsen vil søge at belyse, er, hvordan bibliotekerne fortsat kan undgå hærværk og ødelæggelser. Bortset fra Grønlands Torv har der nemlig ikke været nævneværdige eksempler på ødelæggelser. Utvivlsomt hænger det sammen med, at 80 % er placeret i lokalområder præget af enfamilier og rækkehuse. I den endelige undersøgelse er det meningen, at kvalitative interviews vil supplere de overvejende kvantitative data allerede indsamlet. De åbne biblioteker udgør et helt centralt element i visionen om 24/7: adgang til biblioteket i 24 timer 7 dage om ugen. Spørgsmålet om de selvbetjente biblioteker som lokalsamfundets mødested indgår her som et naturligt element i den igangværende undersøgelse.

En helt ny tendens synes ifølge Danmarks Biblioteksforenings Budgetundersøgelse 2012 (DB nr. 7, 2011 s. 6) at være udvidet åbningstid med differentieret betjening på hovedbiblioteker. Undersøgelsen af det Åbne Bibliotek, som jeg er ved at færdiggøre, omfatter i denne omgang alene filialer, som er blevet enten omlagt eller nyindrettet til såkaldt åbne selvbetjente biblioteker. Den afsluttes med udgangen af 2011 og forventes p.t. offentliggjort i begyndelsen af 2012.

 

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...