Åbne biblioteker på hastig fremmarch

Skrevet af

22. december, 2011

Den kulturministerielle rapport Folkebiblioteket i vidensamfundet fra 2010 nævner i lighed med Danmarks Biblioteksforenings fokusområder for 2010-11 de åbne biblioteker som et indsatsområde. Begrebet bliver i rapporten brugt om folkebiblioteker, der i en del af åbningstiden er uden betjening.

Det første åbne bibliotek i Danmark så dagens lys i Gjern i 2004, men det er først i 2010 og 2011, at væksten for alvor har taget fart. I dag har vi rundet over 80 åbne biblioteksenheder i 40 danske kommuner. Lokalaviserne og de landsdækkende medier taler begejstret om vækstrater i besøg på 23% som følge af åbningen af åbne biblioteksenheder.

Emnet er således særdeles aktuelt, og jeg har været så heldig at skulle evaluere konceptet for Styrelsen for Bibliotek og Medier her i efteråret 2011. I den forbindelse har Styrelsen foretaget en dataindsamling hos de biblioteker, der tilbyder konceptet, hvilket har givet mig et særdeles righoldigt empirisk materiale i hænde.

Et foreløbigt og iøjnefaldende resultat handler her om fordelingen mellem betjent og ubetjent tid om sommeren, hvor det samlede antal ubetjente timer udgør ca. 80% af den samlede åbningstid: Jægersborg Bibliotek i Gentofte Kommune er betjent i 37 og ubetjent i 59 timer ugentligt, Vamdrup Bibliotek i hhv. 8 og 80 timer og Biblioteket Hørup i Sønderborg Kommune er bemandet i 8 timer ugentligt og ubetjent i 88 timer.

Det er i dette perspektiv, at de ovennævnte voldsomme væksttal på op til flere hundrede procent fx fra et månedligt besøgstal på 300 til mellem 1.000 og 1.500 skal ses, idet en beregning af besøg pr. time i den åbne og betjente tid udviser både dramatiske forskelle og en betydelig variation: 33 besøg i timen i den betjente tid mod 1,8 i den ubetjente i Hørup, 43 mod 11 i Jægersborg og 9,4 mod 5 i Vamdrup. Og man må her overveje om disse forskelle skyldes lokale forhold, eller om variationerne har noget at gøre med bibliotekernes indsats?

Et andet træk, som undersøgelsen vil søge at belyse, er, hvordan bibliotekerne fortsat kan undgå hærværk og ødelæggelser. Bortset fra Grønlands Torv har der nemlig ikke været nævneværdige eksempler på ødelæggelser. Utvivlsomt hænger det sammen med, at 80 % er placeret i lokalområder præget af enfamilier og rækkehuse. I den endelige undersøgelse er det meningen, at kvalitative interviews vil supplere de overvejende kvantitative data allerede indsamlet. De åbne biblioteker udgør et helt centralt element i visionen om 24/7: adgang til biblioteket i 24 timer 7 dage om ugen. Spørgsmålet om de selvbetjente biblioteker som lokalsamfundets mødested indgår her som et naturligt element i den igangværende undersøgelse.

En helt ny tendens synes ifølge Danmarks Biblioteksforenings Budgetundersøgelse 2012 (DB nr. 7, 2011 s. 6) at være udvidet åbningstid med differentieret betjening på hovedbiblioteker. Undersøgelsen af det Åbne Bibliotek, som jeg er ved at færdiggøre, omfatter i denne omgang alene filialer, som er blevet enten omlagt eller nyindrettet til såkaldt åbne selvbetjente biblioteker. Den afsluttes med udgangen af 2011 og forventes p.t. offentliggjort i begyndelsen af 2012.

 

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...