Åbne biblioteker på hastig fremmarch

Skrevet af

Carl Gustav Johannsen

22 december, 2011

Den kulturministerielle rapport Folkebiblioteket i vidensamfundet fra 2010 nævner i lighed med Danmarks Biblioteksforenings fokusområder for 2010-11 de åbne biblioteker som et indsatsområde. Begrebet bliver i rapporten brugt om folkebiblioteker, der i en del af åbningstiden er uden betjening.

Det første åbne bibliotek i Danmark så dagens lys i Gjern i 2004, men det er først i 2010 og 2011, at væksten for alvor har taget fart. I dag har vi rundet over 80 åbne biblioteksenheder i 40 danske kommuner. Lokalaviserne og de landsdækkende medier taler begejstret om vækstrater i besøg på 23% som følge af åbningen af åbne biblioteksenheder.

Emnet er således særdeles aktuelt, og jeg har været så heldig at skulle evaluere konceptet for Styrelsen for Bibliotek og Medier her i efteråret 2011. I den forbindelse har Styrelsen foretaget en dataindsamling hos de biblioteker, der tilbyder konceptet, hvilket har givet mig et særdeles righoldigt empirisk materiale i hænde.

Et foreløbigt og iøjnefaldende resultat handler her om fordelingen mellem betjent og ubetjent tid om sommeren, hvor det samlede antal ubetjente timer udgør ca. 80% af den samlede åbningstid: Jægersborg Bibliotek i Gentofte Kommune er betjent i 37 og ubetjent i 59 timer ugentligt, Vamdrup Bibliotek i hhv. 8 og 80 timer og Biblioteket Hørup i Sønderborg Kommune er bemandet i 8 timer ugentligt og ubetjent i 88 timer.

Det er i dette perspektiv, at de ovennævnte voldsomme væksttal på op til flere hundrede procent fx fra et månedligt besøgstal på 300 til mellem 1.000 og 1.500 skal ses, idet en beregning af besøg pr. time i den åbne og betjente tid udviser både dramatiske forskelle og en betydelig variation: 33 besøg i timen i den betjente tid mod 1,8 i den ubetjente i Hørup, 43 mod 11 i Jægersborg og 9,4 mod 5 i Vamdrup. Og man må her overveje om disse forskelle skyldes lokale forhold, eller om variationerne har noget at gøre med bibliotekernes indsats?

Et andet træk, som undersøgelsen vil søge at belyse, er, hvordan bibliotekerne fortsat kan undgå hærværk og ødelæggelser. Bortset fra Grønlands Torv har der nemlig ikke været nævneværdige eksempler på ødelæggelser. Utvivlsomt hænger det sammen med, at 80 % er placeret i lokalområder præget af enfamilier og rækkehuse. I den endelige undersøgelse er det meningen, at kvalitative interviews vil supplere de overvejende kvantitative data allerede indsamlet. De åbne biblioteker udgør et helt centralt element i visionen om 24/7: adgang til biblioteket i 24 timer 7 dage om ugen. Spørgsmålet om de selvbetjente biblioteker som lokalsamfundets mødested indgår her som et naturligt element i den igangværende undersøgelse.

En helt ny tendens synes ifølge Danmarks Biblioteksforenings Budgetundersøgelse 2012 (DB nr. 7, 2011 s. 6) at være udvidet åbningstid med differentieret betjening på hovedbiblioteker. Undersøgelsen af det Åbne Bibliotek, som jeg er ved at færdiggøre, omfatter i denne omgang alene filialer, som er blevet enten omlagt eller nyindrettet til såkaldt åbne selvbetjente biblioteker. Den afsluttes med udgangen af 2011 og forventes p.t. offentliggjort i begyndelsen af 2012.

 

 

Klimakrisen er konkret, nærværende og højaktuel

LEDER Klimakrisen, den globale opvarmning mv. er almindeligt anerkendt… efterhånden. COP27, klimakonferencen, er netop afsluttet med et magert resultat. En erklæring fra ...

Set fra MIN stol – Vi udvikler boligområder og fællesskaber med kultur

Vi har et højt velfærdsniveau i Gladsaxe Kommune, men vi kan altid blive bedre og arbejder på forskellige måder med styrkelse af kernevelfærden bl.a. ved at medtænke ...