ALA 2011 i New Orleans

Skrevet af

14. august, 2011

ALA’s store konference foregik 23.-28. juni i år i New Orleans. Med sine 30.000 deltagere sætter et så stort årsmøde naturligvis sit præg på en by. New Orleans oplevedes på overfladen som en fantastisk levende og festlig by. I centrum mærker man ikke, at byen for få år siden (august 2005) var total oversvømmet efter orkanen Katrina. Det, der først møder en, er et anderledes USA, hvor man fornemmer en næsten caribisk stemning, hvilket understreges af f.eks. deres cajun-køkken, som tilbydes alle vegne. Der er bare fyldt af små restauranter med mad af god kvalitet til næsten ingen penge set med danskerøjne.

I år deltog Vagn Ytte Larsen, formanden for Danmarks Biblioteksforening, og jeg i American Library Associations (ALA) stort anlagte årsmøde. Dets hovedfokus var denne gang bedst-praksis i det 21. århundredes nye biblioteksmiljø, herunder lær at lede i en økonomisk stram tid; underemner var bl.a. advocacy og marketing, samarbejde, lederskab samt fysiske biblioteksrammer. Vi har tidligere deltaget i ALA-konferencen, og også selv haft indlæg, men i år stod den på deltagelse og formidling af alle de nye tiltag, vi er stødt på. Det har vi løbende gjort på vores blogs, som kan ses på www.dbf.dk .
 
Mitch Landrieu, New Orleans borgmester, indledte konferencen og fortalte med stor entusiasme om det kæmpe arbejde byen havde haft med genopbygningen siden orkanen. Særligt lagde han vægt på den store opbakning, man havde fået fra omverdenen. I denne sammenhæng fremhævede borgmesteren særligt ALA’s, den amerikanske biblioteksforenings, specielle indsats med indsamling af midler og store støtte i det hele taget. Mitch Landrieu sluttede med at fortælle om byens opbygningsstrategi og satsning på biblioteksområdet. Her etablerer man 18 nye biblioteker og community centre som omdrejningspunkt for byens lokale videnstrategi.
 
ALA’s årsmøde er en fantastisk, stor, visionær og til tider lettere uoverskuelig konference. Men først og fremmest bliver man ret inspireret af at opleve alle de nye tendenser, der introduceres. I år var programmet på i alt 340 sider, så der var nok at vælge imellem for de tusindvis af biblioteks- og informationseksperter, forfattere, illustratorer, forlag, leverandører osv. osv. Vi har plukket lidt i vores indtryk og valgt at fokusere på Social Opac og fremtiden her i bladet, men se selv mere på vores blogs på www.dbf.dk og selvfølgelig på http://www.alaannual.org/.
 
Social OPAC – brugerne er vilde med det
Et af de mest fascinerende oplæg, jeg hørte, drejede sig om, hvordan man i mange amerikanske biblioteker inddrog brugerne meget aktivt i bibliotekernes interaktive internet aktiviteter. Det bliver lidt nørdet, når man skal fortælle det, men jeg vil håbe, at de danske biblioteker kan blive inspireret af den udvikling, ikke mindst i sammenhæng med hele udviklingen af Danskernes Digitale Bibliotek.
Lige som i Danmark er der i USA fuld knald på at bygge sites i DRUPAL. Et open source content managemnet system, som kan noget med indholdsstyring og desuden omfatter forskellige moduler, som man selv kan bruge til at opbygge egne systemer med.
 
Det har San Mateo County – biblioteker gjort, og samtidig har de brugt en speciel OPAC. Den giver brugerne en mulighed for direkte adgang til alle materialerne og mulighed for at respondere selv direkte ved f.eks. at tagge eller skrive anbefalinger. De har i deres sites indtænkt en masse sociale teknologier, som Flickr-, event-og book carousel samt indbygget blogs, så personalet kan lægge elementer ud og være i dialog med brugerne.
Derudover har de også taget en ny OPAC i brug. En såkaldt Social OPAC (SoPAC), der giver brugerne en adgang, næsten gennem ‘Single sign on’, og en nem mulighed for at lave egne profiler samt for at berige materialerne med tags, anmeldelser, anbefalinger, kommentarer og ratings. Og det er ikke kun henvisninger til materialer, som man så kan reservere. Nej, det handler om fuldtekst e-bøger, lydbøger og hvad man nu ellers efterspørger. Og direkte fra bibliotekets hjemmeside, når man først er logget ind én gang.
Folkene fra San Mateo County kunne fortælle, at brugerne havde taget meget positivt imod denne mulighed for selv at være med i opbygningen. Og også om hvordan det havde rykket personalet, fordi de pludselig kunne se, hvordan det virker, når bibliotekets folk selv er aktive og opsøgende på nettet. At det rykker f. eks. selv at skrive på sin blog og dele det med andre.
Både brugerne og personalet er altså tilsyneladende vilde med det. Det bør vi nok dyrke lidt mere i Danmark.
 
Du kan se mere om den sociale OPAC her www.thesocialopac.net og se også et par af de sider der bruger den SoPAC’en på http://www.darienlibrary.org/ og www.smcl.org.
 
Fremtiden er her

Søndag den 26. juni deltog jeg i en meget interessant session “The digital bridge to somewhere” – om den digitale bro ‘til et eller andet sted derude’. Den var bygget op omkring flere oplæg og en god dialog med nogle opponenter. Undervejs kom vi langt omkring fra digitale biblioteker og de elektroniske ressourcer til byggeri og faciliteter og strategisk planlægning.
 
Især var jeg begejstret for en af oplægsholderne, Stephen Abram, vice president for strategisk partnerskab og marked i Gale Cengage, som leverer et utal af online tjenester o.l. til biblioteker og uddannelsessteder. Helt centralt stod e-bøger og e-bogs læsere set i forhold til det fysiske bibliotek, og ikke underligt blev der givet et ordentlig skud til e-bogs markedet – så langt så godt.
Opponenterne, arkitekter og bibliotekarer var villige til at diskutere evolutionen af e-bøger og digitale medier, og der faldt stærke udsagn fra flere sider. Konklusionen var klar: Den digitale udvikling er så kraftigt i gang, at biblioteker nu skal indrettes til fremtiden – lød konklusionen fra flere sider. Som Jeffrey Hoo-ver fra ALA skarpt konstaterede, at hvis ikke bibliotekarerne fik fat nu, ville de være at betragte som guldfisk i et lille akvarium i deres egen verden, mens samfundet tordnede forbi.
 
Fra salen kom der selvfølgelig kommentarer og spørgsmål, som rettede sig mod dette udsagn. En bibliotekar mødte f.eks. stort set ikke efterspørgsel på e-bøger. Derfor var han ikke sikker på, at udviklingen ville gå så hurtigt. Det kan også være svært for brugerne at efterspørge noget, som ikke findes eller markedsføres på biblioteket, var replikken.
 
At det fysiske bibliotek ville bestå, var alle enige om. Altså så-fremt biblioteksfolket steg på vognen nu. Arkitekten Jeffrey Scherer gav strålende eksempler på, hvordan de fysiske biblioteker kunne indrettes.
 
Jeg ved, at mange biblioteker i Danmark arbejder hårdt på at komme den ny tid i møde. Mange inspireret af vores egen bog om biblioteksrummet, som nærmest blev revet væk, da den kom for et par år siden. Der sker dog meget nyt hele tiden, og vi skal i Danmarks Biblioteksforening prøve at samle et nyt udvalg af fremtidens biblioteker i Danmark og andre steder – ikke kun nybygninger, men også eksisterende. Til inspiration for arbejdet i kommunerne med det nye bibliotek, og med de rammer og den service, det skal kunne yde til dagens samfund. Skrev Vagn Ytte Larsen.

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...