Alt kan lade sig gøre i Horsens

Skrevet af

Lisbeth Christensen

11 april, 2016

Velkommen til Horsens! Horsens Kommune har gennem de seneste 10-15 år været inde i en rivende udvikling – med kraftig vækst og masser af dynamik. Horsens Kommune er nu Jyllands hurtigst voksende kommune med sine godt 86.500 indbyggere, og på landsplan er det kun Furesø Kommune og Københavns Kommune, der vokser hurtigere end Horsens.

I mange år var Horsens mest kendt for sit statsfængsel, og byen havde et ry som kriminel og nedslidt industriby. Der var negativ befolkningstilvækst, og for mange virksomheder og borgere var byen et ‘no choice’. Horsens var ikke et sted, man etablerede virksomhed eller slog sig ned for at bo.

Fra fængsel- til kulturimage
En helt bevidst satsning på et forbedret image og dermed bedre muligheder for vækst i antallet af borgere, arbejdsplader og virksomheder har imidlertid medvirket til en forrygende forvandling fra “grim ælling” til “smuk svane”.
En forvandling, der for alvor tog fart fra år 2000 og årene efter, da Horsens kunne invitere til unikke koncerter med blandt andet Bob Dylan, David Bowie, Elton John, Poul McCartney, R.E.M., Madonna, Rolling Stones, Depeche Mode, AC/DC, U2, Bon Jovi, Deep Purple, Metallica, One Direction og Bruce Springsteen (juli 2016).
Krydret med de årligt tilbagevendende festivaler – blandt andet Europæisk Middelalder Festival, Teater Festival, Blues Festival, den klassiske Holmboe Festival samt en fantastisk populær litterær Krimimesse – har Horsens Kommune et enestående ry for, at store arrangementer håndteres med professionalisme og entusiasme ud fra devisen: I Horsens løfter vi i flok.
Horsens Kommune er og skal være en vækstkommune. Brandingen af Horsens skaffer ikke vækst i sig selv, men et positivt image kombineret med lave hus- og grundpriser, beliggenhed ved motorvejen og tæt ved Aarhus, gode servicetilbud, smuk natur og masser af kultur er et rigtig godt miks i forhold til at skabe vækst i bosætning.

Bibliotekerne
Udover hovedbiblioteket i Horsens tilbyder kommunens biblioteksstruktur lokalbiblioteker i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og på Endelave. Alle biblioteker har betjent åbningstid, og herudover er fire selvbetjente biblioteker.
Det nyeste selvbetjente bibliotek ligger i Gedved, hvor biblioteket er flyttet fra et klasselokale på skolen til et nyistandsat Kultur- og medborgerhus. Det har givet mulighed for langt flere aktiviteter, og besøgstallet er tredoblet det første år.

Kulturelt samlingspunkt med fokus på læsning og digitale kompetencer
Der arbejdes til stadighed på at gøre bibliotekerne til lokale kulturelle samlingspunkter, bl.a. gennem en lang række aktiviteter såsom arrangementer og kurser for borgerne. Bl.a. har man i flere år arbejdet aktivt sammen med kommunen i forhold til at styrke borgernes IT-kompetencer og med biblioteket som vigtig medspiller omkring IT-vejledning. Et andet af bibliotekernes helt store indsatsområder er naturligt nok at bidrage til at fremme alle borgeres læsning, og der er etableret læsegrupper og forskellige typer samarbejder bl.a. med uddannelsesinstitutionerne.

I fællesskab med Dagtilbuddet og Sundhedsplejen bidrager bibliotekerne til at sætte fokus på en tidlig sprogindsats over for de alleryngste børn. Aktuelt er vi i færd med at iværksætte en række nye initiativer, bl.a. tilbud om læseinspiration til alle forældre til 1-årige børn. Desuden en omfattende biblioteksservice til dagplejere i en række byområder. Det sidste projekt følges af en forsker, og resultaterne forventes at kunne måles i 2017/18.

Cicero frontløber
Horsens kommunes biblioteker er sammen med Aabenraa Bibliotekerne frontløbere på det nye bibliotekssystem Cicero, som i de kommende år skal dække ca. 98 % af alle danske folkebiblioteker. Systemet er designet, så det gerne skulle give forbedringer på langt sigt i og med, at det er et ’åbent’ system, der kan integreres til en række andre IT-systemer, f.eks. CPR-data, økonomisystemer, digital post og SMS-services. Både i Aabenraa og i Horsens er der arbejdet intenst med at gøre systemet flyveklart, så det kan tages i brug af andre folkebiblioteker i løbet af foråret 2016.

Bibliotek og borgerservice fusioneres
På det organisatoriske område har byrådet tidligere besluttet at samorganisere bibliotek og borgerservice inden for samme administrationsområde, og nogle borgerservicefunktioner i Brædstrup ligger nu på biblioteket. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at bibliotek og borgerservice fusioneres. Processen er i fuld gang i en planlægningsgruppe, som bl.a. har til opgave at beskrive formål og vision for den nye fælles organisation.

Fremtidens Bibliotek i Horsens
Kommunens nuværende hovedbibliotek blev etableret i To-baksgården i 1988 i forbindelse med lukningen af Petersens & Sørensens Tobaksfabrik få år før. Indretningen bærer præg af byggeriets industrielle fortid og er indrettet til omkring 600 medarbejdere og tobaksproduktion, og ikke altid lige hensigtsmæssig i forhold til overskuelighed og moderne biblioteksvirksomhed. Højt på ønskesedlen står derfor et tidssvarende nyt bibliotekshus, og det skal indtænkes i udviklingen af Horsens by. For som Horsens borgmester siden 2012, Peter Sørensen (A), formulerede det i et stort interview med Danmarks Biblioteker i 2014: ”Biblioteket er nemlig ikke bare en fantastisk institution, det er også et klart økonomisk aktiv.”

 

Horsens kommunes biblioteker i tal (2015 – anslåede tal)

Fysiske udlån                            497.523

Download af e-bøger
og netlydbøger                           34.109                                                             

Besøg                                       299.000

Hjemmesidebesøg                    349.990

Besøg til arrangementer
for voksne og børn,
incl. Krimimessen                       11.400

Kursusdeltagere                                890

 

Se mere på horsensbibliotek.dk.

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...