Alt kan lade sig gøre i Horsens

Skrevet af

11. april, 2016

Velkommen til Horsens! Horsens Kommune har gennem de seneste 10-15 år været inde i en rivende udvikling – med kraftig vækst og masser af dynamik. Horsens Kommune er nu Jyllands hurtigst voksende kommune med sine godt 86.500 indbyggere, og på landsplan er det kun Furesø Kommune og Københavns Kommune, der vokser hurtigere end Horsens.

I mange år var Horsens mest kendt for sit statsfængsel, og byen havde et ry som kriminel og nedslidt industriby. Der var negativ befolkningstilvækst, og for mange virksomheder og borgere var byen et ‘no choice’. Horsens var ikke et sted, man etablerede virksomhed eller slog sig ned for at bo.

Fra fængsel- til kulturimage
En helt bevidst satsning på et forbedret image og dermed bedre muligheder for vækst i antallet af borgere, arbejdsplader og virksomheder har imidlertid medvirket til en forrygende forvandling fra “grim ælling” til “smuk svane”.
En forvandling, der for alvor tog fart fra år 2000 og årene efter, da Horsens kunne invitere til unikke koncerter med blandt andet Bob Dylan, David Bowie, Elton John, Poul McCartney, R.E.M., Madonna, Rolling Stones, Depeche Mode, AC/DC, U2, Bon Jovi, Deep Purple, Metallica, One Direction og Bruce Springsteen (juli 2016).
Krydret med de årligt tilbagevendende festivaler – blandt andet Europæisk Middelalder Festival, Teater Festival, Blues Festival, den klassiske Holmboe Festival samt en fantastisk populær litterær Krimimesse – har Horsens Kommune et enestående ry for, at store arrangementer håndteres med professionalisme og entusiasme ud fra devisen: I Horsens løfter vi i flok.
Horsens Kommune er og skal være en vækstkommune. Brandingen af Horsens skaffer ikke vækst i sig selv, men et positivt image kombineret med lave hus- og grundpriser, beliggenhed ved motorvejen og tæt ved Aarhus, gode servicetilbud, smuk natur og masser af kultur er et rigtig godt miks i forhold til at skabe vækst i bosætning.

Bibliotekerne
Udover hovedbiblioteket i Horsens tilbyder kommunens biblioteksstruktur lokalbiblioteker i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og på Endelave. Alle biblioteker har betjent åbningstid, og herudover er fire selvbetjente biblioteker.
Det nyeste selvbetjente bibliotek ligger i Gedved, hvor biblioteket er flyttet fra et klasselokale på skolen til et nyistandsat Kultur- og medborgerhus. Det har givet mulighed for langt flere aktiviteter, og besøgstallet er tredoblet det første år.

Kulturelt samlingspunkt med fokus på læsning og digitale kompetencer
Der arbejdes til stadighed på at gøre bibliotekerne til lokale kulturelle samlingspunkter, bl.a. gennem en lang række aktiviteter såsom arrangementer og kurser for borgerne. Bl.a. har man i flere år arbejdet aktivt sammen med kommunen i forhold til at styrke borgernes IT-kompetencer og med biblioteket som vigtig medspiller omkring IT-vejledning. Et andet af bibliotekernes helt store indsatsområder er naturligt nok at bidrage til at fremme alle borgeres læsning, og der er etableret læsegrupper og forskellige typer samarbejder bl.a. med uddannelsesinstitutionerne.

I fællesskab med Dagtilbuddet og Sundhedsplejen bidrager bibliotekerne til at sætte fokus på en tidlig sprogindsats over for de alleryngste børn. Aktuelt er vi i færd med at iværksætte en række nye initiativer, bl.a. tilbud om læseinspiration til alle forældre til 1-årige børn. Desuden en omfattende biblioteksservice til dagplejere i en række byområder. Det sidste projekt følges af en forsker, og resultaterne forventes at kunne måles i 2017/18.

Cicero frontløber
Horsens kommunes biblioteker er sammen med Aabenraa Bibliotekerne frontløbere på det nye bibliotekssystem Cicero, som i de kommende år skal dække ca. 98 % af alle danske folkebiblioteker. Systemet er designet, så det gerne skulle give forbedringer på langt sigt i og med, at det er et ’åbent’ system, der kan integreres til en række andre IT-systemer, f.eks. CPR-data, økonomisystemer, digital post og SMS-services. Både i Aabenraa og i Horsens er der arbejdet intenst med at gøre systemet flyveklart, så det kan tages i brug af andre folkebiblioteker i løbet af foråret 2016.

Bibliotek og borgerservice fusioneres
På det organisatoriske område har byrådet tidligere besluttet at samorganisere bibliotek og borgerservice inden for samme administrationsområde, og nogle borgerservicefunktioner i Brædstrup ligger nu på biblioteket. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at bibliotek og borgerservice fusioneres. Processen er i fuld gang i en planlægningsgruppe, som bl.a. har til opgave at beskrive formål og vision for den nye fælles organisation.

Fremtidens Bibliotek i Horsens
Kommunens nuværende hovedbibliotek blev etableret i To-baksgården i 1988 i forbindelse med lukningen af Petersens & Sørensens Tobaksfabrik få år før. Indretningen bærer præg af byggeriets industrielle fortid og er indrettet til omkring 600 medarbejdere og tobaksproduktion, og ikke altid lige hensigtsmæssig i forhold til overskuelighed og moderne biblioteksvirksomhed. Højt på ønskesedlen står derfor et tidssvarende nyt bibliotekshus, og det skal indtænkes i udviklingen af Horsens by. For som Horsens borgmester siden 2012, Peter Sørensen (A), formulerede det i et stort interview med Danmarks Biblioteker i 2014: ”Biblioteket er nemlig ikke bare en fantastisk institution, det er også et klart økonomisk aktiv.”

 

Horsens kommunes biblioteker i tal (2015 – anslåede tal)

Fysiske udlån                            497.523

Download af e-bøger
og netlydbøger                           34.109                                                             

Besøg                                       299.000

Hjemmesidebesøg                    349.990

Besøg til arrangementer
for voksne og børn,
incl. Krimimessen                       11.400

Kursusdeltagere                                890

 

Se mere på horsensbibliotek.dk.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...