Alt mellem himmel og jord!

Skrevet af

Hellen Niegaard

3 juni, 2011

En ny folder og nogle megastore plakater fra Glostrup Bibliotek skaber på flot og enkel vis ny opmærksomhed om bibliotekets mangfoldighed, og ikke mindst om dets kerneydelser, i bybilledet.
 
Bibliotekschef Anne Marie Brems fortæller om baggrunden: "- Vi nærmest trængte til at fortælle om alt det biblioteket kan. Vi er normalt ret gode i bibliotekerne til at informere om de mere event-agtige ting – arrangementer, begivenheder og andre særlige ting – mens dét i bibliotekstilbuddet, der måske betyder allermest for mange brugere, ikke er så kendt af “alle de andre”, dem, som ikke kommer her.
De mange daglige møder mellem bibliotekets medarbejdere og brugerne og de mere dagligdags og stilfærdige succeser har en tendens til at forblive en hemmelighed mellem biblioteket og vores faste brugere. Et forhold, som bl.a. blev påpeget af to Operation Dagsværk-piger, som vi bad anmelde vores bibliotek med særlig vægt på, hvad der kunne få dem til at komme mere på biblioteket. De to gymnasieelever mente bl.a., at vores informationsmaterialer ikke afspejlede mangfoldigheden. Derfor besluttede vi at lave en folder, et lille magasin, om mangfoldigheden og om kerneydelserne (hvordan de så end formuleres for tiden!). Sammen med folderen producerede vi desuden nogle mega-posters, som nu sidder rundt omkring på store plakatstandere i kommunen.
Alle biblioteker kunne gøre det. Helt praktisk har vi selv kunnet lave al opsætning, takket være en meget talentfuld midlertidigt ansat medarbejder, Peter Storm Hansen, som har arbejdet med al opsætning, design, form. Han har sammen med bl.a. bibliotekets kultur- og kommunikationsmedarbejder, Trine Lehmann, haft ansvaret for arbejdet. Prisen for trykning har været små 10.000 kr. for 2.000 eksemplarer. Vi synes selv, at vi har rystet et ordentlig lag støv af os med dette lille magasin”, pointerer Anne Marie Brems.
 
            
 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...